Önkormányzati Álláshirdetés Országos fejlesztési pályázatok Programalap - mini projektek támogatására

Önkormányzati

Pályázati felhívás - SPORTRENDEZVÉNYEK TÁMOGATÁSA

Érvényes: 2020.02.28 - 2020.12.31

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városstratégiai, Idegenforgalmi és Sport Bizottsága pályázatot hirdet a városban működő sportintézmények, sportszervezetek, egyesületek és más jogi személyek által szervezett sportrendezvények pénzügyi támogatására.

A pályázat célja: A város sport kínálatának bővítése, gazdagítása színvonalas programokkal. A városhoz kötődő sporttevékenység támogatása 2020. január 1-től 2020. december 31-ig terjedő időszakban megvalósuló programokra vonatkozóan.

Támogatottak köre: Szombathely város területén működő hivatalosan bejegyzett és nyilvántartásba vett társaságok, alapítványok, sportintézmények, sportszervezetek, diáksport egyesületek, egyéb társadalmi szervezetek, egyesületek, és más jogi személyek, akik a sport területén tevékenykednek.

Nem nyújthatnak be pályázatot:

 • pártok,

 • munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek,

 • biztosító egyesületek,

 • egyházak,

 • közalapítványok,

 • valamint azok a civil szervezetek, amelyek a 2011. évi CLXXV. Törvény 2.§. 22. pontja szerinti szervezetek.

Nem részesülhet támogatásban a támogatottak körében:

 • az a pályázó, amely a bizottsághoz benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,

 • az a pályázat, amelyet nem a támogatásra jogosult nyújtott be,

 • az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati felhívásban szereplő támogatási célok egyikének sem,

 • az a pályázat, amely nem felel meg a felhívásban és a pályázati útmutatóban előírt formai és tartalmi követelményeknek,

 • az a pályázó, amelynek lejárt esedékességű köztartozása van,

 • az a pályázó, amely a korábbi szerződésben foglalt feltételeket megszegte,

 • az a pályázó, amely a korábban az Önkormányzattól kapott támogatást a vonatkozó támogatási szerződésben megjelölt céltól részben, vagy egészben eltérően használta fel,

 • az a pályázó, amely 2020. évi pályázat keretében pénzügyi támogatást kapott és az összeg felhasználásáról a támogatási megállapodásban meghatározott határideig nem számolt el, vagy azt nem a megjelölt célra használta fel,

 • az a pályázó, akinek a bejegyzett (nyilvántartott) tevékenységi körében a sporttevékenység nem szerepel.

Pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 2. napjától kezdődően a rendelkezésre álló keretösszegig folyamatos.

Pályázati díj: nincs

A pályázatok benyújtása és elbírálása: Határidőn túl érkező pályázat automatikusan elutasításra kerül. A pályázó szervezetnek legkésőbb a pályázat benyújtásával egyidejűleg regisztrálnia kell az Önkormányzat hivatalos honlapján az alábbi elérhetőségek egyikén:

www.e-savaria.hu/otr/regisztráció vagy a

http://www.szombathely.hu/ugyintezes/onkormanyzati-tamogatasi-rendszer - regisztrációs kérelmét az „ITT” szóra kattintva.

A regisztrációhoz kötelező mellékletként az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni (pdf. formátumban):

 • a szervezet aláírt, hatályos alapdokumentumát (alapító okirat, alapszabály),

 • 30 napnál nem régebbi hitelesített banki aláírási címpéldányt

 • 30 napnál nem régebbi bírósági/cégbírósági/törzskönyvi kivonatot (Tekintettel arra, hogy civil szervezet esetében a papír alapú kivonat kiállítási folyamata megváltozott, mellékelhető a www.birosag.hu oldalon a civil szervezetek névjegyzékében található a pályázatot benyújtó civil szervezet alapadataiból 30 napnál nem régebben készült elektronikus kivonat is).

Regisztrációval nem rendelkező szervezet a regisztráció elfogadása után az Önkormányzattól e-mailben kapott jelszóval lép be az Önkormányzati Támogatások Rendszere felületre, és tölti ki a pályázati adatlapot.

Regisztrációval már rendelkező szervezet a regisztráció tárgyévben történő egyszeri megújítását követően nyújthat be pályázatot, az Önkormányzati Támogatások Rendszerébe történő bejelentkezést követően a „Regisztráció módosítása/megújítása” menüpont segítségével.

A regisztráció megújításához kötelező mellékletként az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni (pdf. formátumban):

 • a szervezet aláírt, hatályos alapdokumentumát (alapító okirat, alapszabály),

 • 30 napnál nem régebbi hitelesített aláírási címpéldányt, (amennyiben a hivatalos képviselő személye nem változott a tárgyévet megelőző évhez viszonyítva, 30 napnál régebbi aláírás minta is mellékelhető),

 • 30 napnál nem régebbi bírósági/cégbírósági/törzskönyvi kivonatot (Tekintettel arra, hogy  civil szervezet esetében a papír alapú kivonat kiállítási folyamata megváltozott, mellékelhető a www.birosag.hu oldalon a civil szervezetek névjegyzékében található a pályázatot benyújtó civil szervezet alapadataiból 30 napnál nem régebben készült elektronikus kivonat is).

Regisztrációval már rendelkező civil szervezet a regisztráció megújításának elfogadása után lép be az Önkormányzati Támogatások Rendszere felületre, és tölti ki a pályázati adatlapot.

A pályázati adatlap az Önkormányzati Támogatások Rendszerébe történő belépést követően az alábbi elérési útvonal érhető el:

 • Támogatások/Pályázatok/ Sportrendezvények támogatása pályázat

A pályázatnak tartalmaznia a kell a program címét, a program részletes leírását, részletes költségvetését. A pályázati adatlap kötelező mellékletét képezik az Önkormányzati Támogatások Rendszere/Letölthető dokumentumok elérési útvonalon található  Közpénzes nyil.pdf, Kért kapott tám szóló nyil.pdf valamint az Átláthatósági nyil.pdf dokumentumok kitöltve és aláírva elektronikus formában.

A pályázatokról a Városstratégiai, Idegenforgalmi és Sport Bizottság dönt a benyújtási határidőt követő 30 napon belül. A döntés eredményéről a pályázó elektronikus úton kap értesítést. A döntéssel szemben fellebbezési lehetőség nincs.

A pályázat benyújtására és elbírálására Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati forrásátadásról szóló 47/2013. (XII.4.) önkormányzati rendeletében foglaltak az irányadók.

Az elszámolás rendje: Az elszámolásokat papír alapon, kizárólag postai úton kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Közszolgálati Osztály Sport és Ifjúsági Irodájához. Az elszámolás határideje a megvalósítást követő 60. nap.

Reprezentációs költség a támogatási összeg maximum 10 % - át teheti ki.

A támogatás formája és mértéke: Vissza nem térítendő, elő- és utófinanszírozású támogatás.

Egy pályázó több pályázatot is benyújthat!

Szombathely, 2020. február 25.

Tóth Kálmán
a Bizottság elnöke

További felhívások (0 db)

Programok

Kedves Látogató!

Magyarország Kormánya által kihirdetett egészségügyi veszélyhelyzet kapcsán hozott intézkedések miatt a programok, rendezvények megtartása bizonytalan időre szünetel.

Kérjük, hogy figyelje a veszélyhelyzettel kapcsolatos tájékoztatásokat, és látogasson vissza programajánló oldalunkra később.

Köszönjük!

Szombathelypont.hu mobilalkalmazás Androidra és IOS-re

Adatok betöltése, kérem várjon...