Önkormányzati Álláshirdetés Országos fejlesztési pályázatok Programalap - mini projektek támogatására

Álláshirdetés

Pályázati felhívás - óvodapszichológus munkakör

Érvényes: 2020.07.01 - 2020.07.24

Szombathelyi Gazdag Erzsi Óvoda a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet városrészi feladatok ellátására óvodapszichológus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő (heti 40 óra)

A munkavégzés helyei: 

 • Szombathelyi Aréna Óvoda (Szombathely, Aréna u. 8.)
 • Szombathelyi Barátság Óvoda (Szombathely, Barátság u. 24.)
 • Szombathelyi Gazdag Erzsi Óvoda (Szombathely, Krúdy Gy. u. 2. székhely)
 • Szombathelyi Játéksziget Óvoda (Szombathely, Győzelem u. 1/a)
 • Szombathelyi Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda (Szombathely, Kőrösi Cs.S. u. 7.)
 • Szombathelyi Margaréta Óvoda (Szombathely, Margaréta u. 1.)
 • Szombathelyi Mesevár Óvoda (Szombathely, Gagarin u. 10.)
 • Szombathelyi Napsugár Óvoda (Szombathely, Pázmány P. krt. 26/a)
 • Szombathelyi Vadvirág Óvoda (Szombathely, Selmec u. 2.)

A munkakörbe  tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • a nemzeti  köznevelésiről szóló 2011. évi CXC- törvény (a továbbiakban: Nkt.) 62. §-a alapján  óvodapszichológusi feladatok ellátása  a 9 óvodában,
 • gyermekek személyiségfejlesztése, lelki egészségvédelem, pszichológiai szűrések végzése, szakszerű lefolytatása,
 • mentálhigiénés tevékenységek végzése.  

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései az irányadóak, illetve megállapodás szerint.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • büntetlen előélet: a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározottak miatti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, továbbá a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
 • cselekvőképesség;
 • Képesítési feltétel: Nkt.3. mellékletében meghatározott képzettség, szakképzettség,
 • legalább 3 év szakmai tapasztalat,
 • a három hónapos próbaidő kikötésének vállalása (amennyiben a pályázó részére a próbaidő kikötése kötelező).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajzot, amely igazolja az 3 év szakmai gyakorlat meglétét;
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét, továbbá, amennyiben nyelvvizsgával rendelkezik az idegennyelv-tudást igazoló okmány(ok) hitelt érdemlő igazolását, másolatát;
 • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt büntetőeljárások hatálya alatt és vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll fenn vele szemben a Kjt. szerinti összeférhetetlenség
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy amennyiben próbaidő kikötése kötelező, úgy 3 hónapos próbaidő kikötését vállalja. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. szeptember 1.

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. július 24.

A pályázattal kapcsolatos további információt Szombathelyi Gazdag Erzsi Óvoda (9700 Szombathely, Krúdy Gy. u. 2., telefon: 06/94-501-586) vezetője: Molnár Anikó nyújt.

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatokat elektronikus úton: molnar.aniko@gazdagerzsi.szombathely.hu email címre kell küldeni

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 01.

További felhívások (0 db)

Programok

Kedves Látogató!

Magyarország Kormánya által kihirdetett egészségügyi veszélyhelyzet kapcsán hozott intézkedések miatt a programok, rendezvények megtartása bizonytalan időre szünetel.

Kérjük, hogy figyelje a veszélyhelyzettel kapcsolatos tájékoztatásokat, és látogasson vissza programajánló oldalunkra később.

Köszönjük!

Szombathelypont.hu mobilalkalmazás Androidra és IOS-re

Adatok betöltése, kérem várjon...