INFO Tv. Közérdekű adatok megismerése A foglalkoztatottak Önkorm. irányítású szervek Önkorm. tulajdonú szervezetek Közszolgáltatások Az önkormányzat által alapított közalapítványok Alaptevékenység és hatáskör Az önkormányzat nyilvántartásai Nyilvános kiadványok Lapok Költségvetések, beszámolók Környezetvédelem Téli útüzemeltetési terv Közterületen elhelyezett térfigyelő kamerák Parkolás biztosítását célzó közszolgáltatás ellátása Felelős állattartás

Önkorm. tulajdonú szervezetek

A társaság megnevezése: Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Király utca 4. 3/11.
Telefon: +36 (94) 508-770
Fax: +36 (94) 508 770
Honlap: http://www.fehe.hu
E-mail: klara.nemeth@fehe.hu
Önk. Tul. hányad (%): 100
Alapítói jogok gyakorlója: SZMJV Közgyűlése
A társaság vezetőjének neve: Németh Klára
A társaság vezetőjének címe: 9721 Gencsapáti , Hunyadi út 210.
A társaság tevékenysége: Közhasznú tevékenység. Egyéb bentlakásos ellátás, mint főtevékenységen belül a mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása, a hajléktalanok szociális ellátása elhelyezéssel, az idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül a jelentősebb. A nonprofit társaság a szociálisan rászorulókkal kapcsolatos önkormányzati feladatokat látja el, így a hajléktalanok, az átmenetileg szorult helyzetbe lévő emberek élethelyzetének javítását végzi. Folyamatos pályázati pénzek megnyerésével a munkaerő piacról kiszorult emberek foglalkoztatását segítő képzéseket szervez.
Cégvezető díjazása: bruttó 600.000,-Ft, egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályzat
IG tagok: -
IG díjazása: -
FB tagok: Tölgyesi Edit
Horváth Csaba
Koczka Tibor
FB díjazás: elnök: havi bruttó 55.000,-Ft, tagok: havi bruttó 45.000,-Ft

A társaság megnevezése: Vas Megyei Temetkezési Kft.
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Ferenczy István u. 1.
Telefon: +36 (94) 314-082
Fax: +36 (94) 312-594
Honlap: http://https://www.vasmegyeitemetkezes.hu/
E-mail: vmtv@t-online.hu
Önk. Tul. hányad (%): 100
Alapítói jogok gyakorlója: SZMJV Közgyűlése
A társaság vezetőjének neve: Kiskós Ferenc - ügyvezető igazgató
A társaság vezetőjének címe: 9900 Körmend, Hunyadi u. 4.
A társaság tevékenysége: Szombathely Megyei Jogú Város tulajdonában álló temetők fenntartása, üzemeltetése.
Cégvezető díjazása: bruttó 600.000,-Ft, egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályat
IG tagok: -
IG díjazása: -
FB tagok: Issovits Kovács István, Gayer Helga, Lendvai Ferenc
FB díjazás: elnök: havi bruttó 55.000 Ft, tagok: 45.000 Ft.

A társaság megnevezése: Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft.
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Rohonci u. 3.
Telefon:
Fax: .
Honlap: http://haladasstadion.hu/
E-mail: office@haladas.eu
Önk. Tul. hányad (%): 100 %
Alapítói jogok gyakorlója: SZMJV Közgyűlése
A társaság vezetőjének neve: Jagodits Rómeó
A társaság vezetőjének címe: 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 240.
A társaság tevékenysége: Fő tevékenysége: Lakó – és nem lakó épület építése
Cégvezető díjazása: 600 000 Ft
IG tagok: -

IG díjazása: -
FB tagok: Elnök:Varga Tamás, Tagok: Kis Zoltán, Gál Sándor
FB díjazás: elnök: havi bruttó 55.000 Ft, tagok: havi bruttó 45.000 Ft.

A társaság megnevezése: SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Welther Károly u.4.
Telefon: +36 (94) 314-575
Fax: +36 (94) 313-217
Honlap: http://www.szomhull.hu/
E-mail: info@szomhull.hu
Önk. Tul. hányad (%): 90
Alapítói jogok gyakorlója: társaság taggyűlése
A társaság vezetőjének neve: Taoufik Roland - ügyvezető igazgató
A társaság vezetőjének címe: 8800 Nagykanizsa, Kazanlak krt. 10. C lph.3 e./14.a.
A társaság tevékenysége: -
Cégvezető díjazása: 600.000 Ft/hó, egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályat
IG tagok: -
IG díjazása: -
FB tagok: Dr. Horváth Attila
Molnár Miklós
Ágh Ernő
FB díjazás: díjazás nélkül

A társaság megnevezése: Szombathelyi Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Akacs Mihály u. 8-10.
Telefon: +36 (94) 513-470
Fax: +36 (94) 513-475
Honlap: http://www.savariatiszk.hu/
E-mail: titkarsag@savariatiszk.hu
Önk. Tul. hányad (%): 100%
Alapítói jogok gyakorlója: SZMJV közgyűlése
A társaság vezetőjének neve: Bálint András - ügyvezető igazgató
A társaság vezetőjének címe: 9721 Gencsapáti, Vízköz u.12.
A társaság tevékenysége: Fő tevékenysége 85.32 Szakmai középfokú oktatás. Az Önkormányzat pályázati pénzből valósítja meg a szakképzés korszerűsítését szolgáló beruházást, amely arra hivatott, hogy az együttműködő szakképző intézményeket integrálja és olyan képzési formát valósítson meg, amely rugalmasan igazodni képes a folyton változó munkaerő piacának igényeihez.
Cégvezető díjazása: bruttó 600.000,-Ft, egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályat
IG tagok: -
IG díjazása: -
FB tagok: Dr. László Győző
Dabasi Mónika
Rettegi Attila
FB díjazás: elnök: havi bruttó 55.000 Ft, tagok: havi bruttó 45.000 Ft.

A társaság megnevezése: Savaria Turizmus Nonprofit Kft.
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Király u. 1-3.
Telefon: +36 (30) 979-2274
Fax: .
Honlap: http://www.karnevalsavaria.hu/2018/kapcsolat/
E-mail: savariaturizmus@tdm.szombathely.hu
Önk. Tul. hányad (%): 85
Alapítói jogok gyakorlója: társaság taggyűlése
A társaság vezetőjének neve: Grünwald Stefánia - ügyvezető igazgató
A társaság vezetőjének címe: 9700 Szombathely, Izsó Miklós u. 12/a.
A társaság tevékenysége: Versenyképes és fenntartható turisztikai desztináció kialakítása és fejlesztése Szombathely és térségében. A turistaforgalom minőségi növelésével gazdasági, kulturális és társadalmi fejlődés generálása, a lakosság életminőségének javítása. A városba látogató turisták számára komplex utazási élmény biztosítása. A város és térsége vonzerőinek és szolgáltatásainak összekapcsolása, azok turisztikai csomagba szervezése, a turisztikai kínálat fejlesztése,a város és térsége pozitív imázsának kialakítása.
Cégvezető díjazása: bruttó 600.000,-Ft, egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályat
IG tagok: -
IG díjazása: -
FB tagok: Gadóczy József
Ferenczy Balázs
Dr. Kecskés Lászlóné
FB díjazás: elnök: havi bruttó 55.000 Ft, tagok: havi bruttó 45.000 Ft.

A társaság megnevezése: Szombathelyi Parkfenntartási Kft
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Jászai M. u. 2.
Telefon: +36 (94) 314-234; +36 (30) 984-1321
Fax: +36 (94) 314-234
Honlap: http://szompark.hu
E-mail: info@szompark.hu
Önk. Tul. hányad (%): 100
Alapítói jogok gyakorlója: SZMJV Közgyűlése
A társaság vezetőjének neve: Kiss Dávid - ügyvezető igazgató
A társaság vezetőjének címe: 9700 Szombathely, Bertalanffy Miklós utca 42.
A társaság tevékenysége: Szombathely Megyei Jogú Város tulajdonában álló zöldfelületi rendszerek fenntartása, valamint e feladatokhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások végzése, és a város tulajdonában álló temetők fenntartása, üzemeltetése.
Cégvezető díjazása: bruttó 600.000,-Ft, egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályat
IG tagok: -
IG díjazása: -
FB tagok: Szuhai Viktor
Bakos Ildikó
Sátory Károly
FB díjazás: elnök: havi bruttó 55.000 Ft, tagok: havi bruttó 45.000 Ft.

A társaság megnevezése: Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Fő tér 23/B. I./1
Telefon: +36 (20) 245-3484
Fax: -
Honlap: http://-
E-mail: savaria.varosfejlesztesi.kft@varosfejlesztes.szombathely.hu
Önk. Tul. hányad (%): 100
Alapítói jogok gyakorlója: SZMJV Közgyűlés
A társaság vezetőjének neve: Dr. Kovácsné Takács Klaudia - ügyvezető igazgató
A társaság vezetőjének címe: 9700 Szombathely, Ciklámen krt. 63/A.
A társaság tevékenysége: Fő tevékenysége: Máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység. A társaság Szombathely Megyei Jogú Város településfejlesztési feladatainak menedzselését látja el a városrehabilitáció és a városfejlesztéssel kapcsolatos feladatok terén.
Cégvezető díjazása: bruttó 600.000,-Ft, egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályat
IG tagok: -
IG díjazása: -
FB tagok: Horváth Soma
Kupi Jánosné
Balázsy Barnabás
FB díjazás: elnök: havi bruttó 55.000 Ft, tagok: 45.000 Ft.

A társaság megnevezése: FALCO KC Szombathely Kft.
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Sugár u. 18.
Telefon: +36 (94) 506-109
Fax: +36 (94) 506-108
Honlap: http://www.falcokc.com/
E-mail: falco@falcokc.t-online.hu
Önk. Tul. hányad (%): 100
Alapítói jogok gyakorlója: SZMJV Közgyűlése
A társaság vezetőjének neve: Gráczer György - ügyvezető igazgató
A társaság vezetőjének címe: 9700 Szombathely, Géfin Gy. u. 18.
A társaság tevékenysége: Fő tevékenysége: 92.62 Egyéb sport tevékenység. Szombathely első osztályú kosárlabda csapatát működtető gazdasági társaság, melynek fő támogatója a többségi tulajdonú Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata.
Cégvezető díjazása: bruttó 600.000,-Ft, egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályzat
IG tagok: -
IG díjazása: -
FB tagok: Tóth Kálmán
Kovács Zsolt
Dr. Kecskés László
FB díjazás: elnök: havi bruttó 55.000 Ft, tagok: havi bruttó 45.000 Ft.

A társaság megnevezése: Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Sugár út 18.
Telefon: +36 (94) 513-760
Fax: +36 (94) 513-769
Honlap: http://www.szombathelyisport.hu
E-mail: karacsony.krisztina@szombathelyisport.hu
Önk. Tul. hányad (%): 100
Alapítói jogok gyakorlója: SZMJV Közgyűlése
A társaság vezetőjének neve: Karácsony Krisztina - ügyvezető igazgató
A társaság vezetőjének címe: 9700 Szombathely, Semmelweis Ignác u. 8. fsz. 3.
A társaság tevékenysége: A Kft. közhasznú tevékenysége többek között a 93.11 Sportlétesítmények működtetése. A városi sportlétesítményeket fenntartó intézmény átalakításával jött létre a nonprofit társaság, akivel az Önkormányzat feladat-ellátási szerződést kötött, hogy azokat a kötelező önkormányzati sportfeladatokat, amelyeket a város felvállalt a társaság lássa el.
Cégvezető díjazása: bruttó 600.000,-Ft, egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályat
IG tagok: -
IG díjazása: -
FB tagok: Palágyi József
Putz Attila
Dr. Takáts Eszter
FB díjazás: elnö: havi bruttó 55.000 Ft, tagok: havi bruttó 45.000 Ft.

A társaság megnevezése: Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Akacs Mihály utca 7.
Telefon: +36 (94) 319-289
Fax: .
Honlap: http://www.wssz.hu/
E-mail: toth.andras@wssz.hu
Önk. Tul. hányad (%): 100
Alapítói jogok gyakorlója: SZMJV Közgyűlése
A társaság vezetőjének neve: Jordán Tamás - ügyvezető igazgató
A társaság vezetőjének címe: 1145. Budapest, Colombus u. 59.
A társaság tevékenysége: A társaságot 2007. október 1-vel alapította Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a város önálló színházának működtetésére.
Cégvezető díjazása: bruttó 600.000,-Ft, egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályzat
IG tagok: -
IG díjazása: -
FB tagok: Lukács Dániel
Kiss Norbert Lászlóné
Dr. Melega Miklós
FB díjazás: elnök: havi bruttó 55.000 Ft, tagok: havi bruttó 45.000 Ft.

A társaság megnevezése: Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Március 15. tér 5/a.
Telefon: +36 (94) 513-930
Fax: +36 (94) 324-031
Honlap: http://www.szomtav.hu/
E-mail: titkarsag@szomtav.hu
Önk. Tul. hányad (%): 75 közvetett Apportálva: 100%-os tulajdonú SZOVA Zrt.-be.
Alapítói jogok gyakorlója: A társaság taggyűlése
A társaság vezetőjének neve: Kovács Márta - ügyvezető igazgató
A társaság vezetőjének címe: 9700 Szombathely, Üstökös utca 21.
A társaság tevékenysége: A társaság fő tevékenysége 40.30 Gőz,- Melegvízellátás, ugyanis a város közigazgatási területén lévő mintegy 32 ezer távfűtési és melegvíz-ellátási rendszerhez tartozó lakásba juttatja el a szolgáltatást.
Cégvezető díjazása: Ügyvezető díjazás: bruttó 290.000 Ft + gazdasági vezetői: bruttó 544.000 Ft; egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályat
IG tagok: -
IG díjazása: -
FB tagok: Balassa Péter
Gál József
Dr. Takátsné Dr. Tenki Mária
Kopcsándi József

FB díjazás: elnök: 140.000,-Ft, tagok: 120.000,-Ft

A társaság megnevezése: SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Welther K. u. 4.
Telefon: +36 (94) 314-040
Fax: +36 (94) 314-743
Honlap: http://www.szova.hu/
E-mail: titkarsag@szova.hu
Önk. Tul. hányad (%): 100
Alapítói jogok gyakorlója: SZMJV Közgyűlése
A társaság vezetőjének neve: Dr. Németh Gábor Tamás - vezérigazgató
A társaság vezetőjének címe: 9722 Perenye, Sport u. 15.
A társaság tevékenysége: A Szombathelyi Házkezelési Kft. és a Szombathelyi Városgazdálkodási Kft. egyesülésével, 2007. július 1 napjával alapította Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata. A két egység feladatai az alábbiak:

Fő tevékenysége: 70.32 Ingatlankezelés.< Az önkormányzati és társasági tulajdonú ingatlanok (lakások és helyiségek) kezelője, üzemeltetője, bérbeadója, hasznosítója, fejlesztője.

90.02 Hulladékgyűjtés, kezelés. A köztisztasági feladatok, a hulladékgyűjtés, kezelés a közterületek tisztítása, a hulladék ártalmatlanítási feladatok ellátása, és ezeken túl a szabadidős tevékenységet szolgáló és strandüzemeltetői feladatok végzése.
Cégvezető díjazása: bruttó 848.000,-Ft, egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályat
IG tagok: Elnök: Dr. Popgyákunik Péter
Nagy Donát
Kovács Előd
Gimes Gergely
Kántás Zoltán
IG díjazása: elnök: 140.000,-Ft, tagok: 126.000,-Ft
FB tagok: Dr. Horváth Attila
Bokányi Adrienn
Molnár Miklós
Ágh Ernő
FB díjazás: elnök: 140.000,-Ft, tagok: 126.000,-Ft

A társaság megnevezése: Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft.
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, GéfinGy. u. 22.
Telefon: +36 (94) 325-525
Fax: +36 (94) 325-525
Honlap: http://szombathelyimediakozpont.hu/
E-mail: szombathelyitv@gmail.com
Önk. Tul. hányad (%): 100
Alapítói jogok gyakorlója: SZMJV Közgyűlése
A társaság vezetőjének neve: Halmágyi Miklós - ügyvezető igazgató
A társaság vezetőjének címe: 9700 Szombathely, Árpád út 73.
A társaság tevékenysége: Fő tevékenysége 92.20 Rádiós és televíziós tevékenység. Helyi televíziózás, amely a város lakosságának közérdekű tájékoztatását és szórakoztatását szolgálja.
Cégvezető díjazása: bruttó 600.000 Ft/hó, egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályat
IG tagok: -
IG díjazása: -
FB tagok: Szabó Györgyné
Vágvölgyi András
Horváth Gábor
FB díjazás: elnök: havi bruttó 55.000 Ft, tagok: 45.000 Ft

A társaság megnevezése: VASIVÍZ Zrt.
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.
Telefon: +36 (94) 516-200
Fax: +36 (94) 516-290
Honlap: http://www.vasiviz.hu/
E-mail: titkarsag@vasiviz.hu
Önk. Tul. hányad (%): 52,85
Alapítói jogok gyakorlója: társaság közgyűlése
A társaság vezetőjének neve: Dr. Kohuth Viktor - vezérigazgató
A társaság vezetőjének címe: 9799 Szentpéterfa, Alkotmány út 53.
A társaság tevékenysége: Fő tevékenysége 41.00 Víztermelés, -kezelés, -elosztás. Vas megye területén majdnem teljes egészében végzi tevékenységét a társaság, aki az önkormányzat törvényben rögzített feladatát látja el, azaz az egészséges ivóvízhez jutás jogát, valamennyi állampolgár számára, ezen túl a csatornahálózattal lefedett területen a szennyvízkezelés, elvezetés és tisztítás feladatait is.
Cégvezető díjazása: bruttó 822.000,-Ft, egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályat
IG tagok: Németh Ákos
Szalai Bálint
Buti Tibor
Solymosi Tamás
Virányi Balázs
IG díjazása: elnök: 197.000,-Ft, tagok: 131.000,-Ft
FB tagok: Pálmai Katalin
Illés Károly
Vlasich Krisztián
Kovács Tilda
Kondora István
Kovács László
FB díjazás: elnök: 131.000,-Ft, tagok: 89.000,-Ft

A társaság megnevezése: Szombathelyi Haladás Labdarugó és Sportszolgáltató Kft.
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Rohonci u. 1.
Telefon: +36 (94) 510-200
Fax: +36 (94) 510-200
Honlap: http://-
E-mail: titkarsag@haladas.hu
Önk. Tul. hányad (%): 10,2
Alapítói jogok gyakorlója: A társaság taggyűlése
A társaság vezetőjének neve: Tóth Miklós - ügyvezető igazgató
A társaság vezetőjének címe: 9700 Szombathely, Rohonci út 3.
A társaság tevékenysége: Fő tevékenysége 92.62 Egyéb Sporttevékenység Szombathely Megyei Jogú Város a hagyományok és a tradíciók életben tartása okán vállalta fel, hogy a város haladás névvel fémjelzett labdarúgó csapatának működtetésére gazdasági társaságot alapít, illetve Nemzeti bajnokság indulási jogával bíró társaságot vásárol.
Cégvezető díjazása: bruttó 1.200.000 Ft, egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályat
IG tagok: -
IG díjazása: -
FB tagok: Bokor Zsolt
Somogyi Ernő
Horváth Soma
FB díjazás: elnök: 35.000,-Ft, tagok: 30.000,-Ft

Adatok betöltése, kérem várjon...