TOP fejlesztések Városrehabilitáció Nagyberuházások Intézményi fejlesztések Egyéb fejlesztések Eladó, kiadó ingatlanok Felnőttképzés

TOP fejlesztések

Maros és Pipitér óvoda energetikai korszerűsítése" TOP-6.5.1-16-SH1-2018-00001

  Projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-SH1-2018-00001 A projekt célja és rövid összefoglalása: A TOP-6.5.1-16-SH1 Felhívás keretében támogatást nyert, a ,,Maros és Pipitér óvoda energetikai korszerűsítése" című projekt az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon (Szombathely,...

Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola energetikai korszerűsítése" TOP-6.5.1-16-SH1-2018-00002

Projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-SH1-2018-00002 A projekt célja és rövid összefoglalása: Az ,,Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola energetikai korszerűsítése" című projekt az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon (Szombathely, 3785/33 hrsz.) valósul meg. Az épület fenntartója az Innovációs...

Új Egészségügyi Alapellátó Központ Kialakítása TOP-6.6.1-16-SH1-2018-00001

Projekt azonosítószáma: TOP-6.6.1-16-SH1-2018-00001 A projekt célja és rövid összefoglalása: A projekt keretében egy újonnan épülő alapellátó központ kerül megépítésre a Markusovszky L. u. 8. sz. alatti ingatlanon, koncentrálva a város jelenleg több pontján üzemelő egészségügyi alapellátás szolgáltatásait...

Kiskar utcai orvosi rendelők felújítása TOP-6.6.1-16-SH1-2018-00002

  Projekt azonosítószáma: TOP-6.6.1-16-SH1-2018-00002 A projekt célja és rövid összefoglalása: A projektben megvalósuló infrastrukturális beruházás célja, hogy a régió egészségügyi ellátásának tekintetében bekövetkezett változásokhoz igazodva egy magasabb színvonalú ellátást biztosítson. A...

Schrammel Imre életművének méltó elhelyezése Szombathelyen

Projekt azonosítószám: TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00004 A projekt célja a Schrammel Imre, szombathelyi születésű Kossuth-díjas keramikus által felajánlott képzőművészeti alkotások méltó elhelyezése, turisztikai célú hasznosítása a bemutatás feltételeinek biztosításával. Az életmű elhelyezése - az alkotó és...

Képtár turisztikai célú felújítása

Projekt azonosítószám: TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00001 A Szombathelyi Képtár 1985-ben nyílt meg. Létrehozását egy alapítvány kezdeményezte, melynek utóda ami a mai napig támogatja az itt folyó munkát, rendezvényeket szervez, a könyvtárat, egyes kiállításokat is támogat. 1995-ig a megyei múzeumi szervezethez...

Savaria Jövőjéért közösségfejlesztés

Projekt azonosítószám: TOP-7.1.1.-16-2017-00101   A projekt célja és rövid összefoglalása: A helyi közösségek által irányított, helyi fejlesztéseket lehetővé tevő új Európai Uniós támogatási lehetőség kihasználása érdekében megalakult a Savaria Jövőjéért Helyi Közösség, amelyben szombathelyi...

Víztorony és környezetének turisztikai célú fejlesztése

Projekt azonosítószám: TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00003   A projekt célja és rövid összefoglalása: A Víztorony 1926-ben készült vasbeton tartószerkezettel és vasbeton víztározó medencével. Használata 1978-ban megszűnt. A beruházás során az állagmegőrzésen túlmenően a Víztorony teljes felújítása...

MEGÚJULÓ SZOMBATHELY – TISZTA ENERGIA SAJÁT ERŐBŐL

  (TOP-6.5.2-15-SH1-2016-00001) A projekt célja és rövid összefoglalása: Szombathely Megyei Jogú Város a fenntartható fejlődéshez szeretne hozzájárulni a villamos energia fogyasztás-, az épületenergia és az üzemanyag felhasználás csökkentésével, valamint a megújuló energiák arányának emelésével...

Százszorszép Bölcsőde és Mocorgó Óvoda fejlesztése Szombathelyen

Projekt azonosítószám: TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00003 A projekt célja és rövid összefoglalása: A projekt keretében a szombathelyi Százszorszép Bölcsőde és Mocorgó Óvoda infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése valósult meg, melynek köszönhetően a közszolgáltatások minőségének színvonala emelkedik....

Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen

  Projekt azonosítószám: TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00005   A projekt célja és rövid összefoglalása: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 1987. évben alapította meg a Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi-t (Szombathely, Bem J. u. 33.), mint egyesített intézményt,...

Szombathely, Sárdi-ér úti terület alapinfrastruktúrájának kiépítése

Projekt azonosítószám: TOP-6.1.1-15-SH1-2016-00002  A projekt célja és rövid összefoglalása: A Szombathely várost elkerülő körgyűrű dél-keleti része mellett terül el a Claudius Ipari és Innovációs Park (CIIP) 185 hektáron. A terület 1997 óta ad helyet a város legnagyobb vállalatai részére,...

Szombathely Szent László király utcai felhagyott iparterület fejlesztése

  Projekt azonosítószám: TOP-6.3.1-15-SH1-2016-00001 A projekt célja és rövid összefoglalása: A projekt keretében történő fejlesztés célja a szombathelyi, Szent László király utcában található, barnamezős ipari terület funkcióváltással (sport, kereskedelmi és szolgáltató funkciók) történő...

Szombathely Megyei Jogú Város közúthálózati elemeinek gazdaságfejlesztési célú megújítása

  Projekt azonosítószám: TOP-6.1.5-15-SH1-2016-00001 A projekt célja és rövid összefoglalása: Szombathely a lakóterület és ipari elhelyezkedését tekintve úgynevezett kétpólusú város. A lakóterületek és a munkaerőt igénylő és munka lehetőséget biztosító ipari területek térben távol helyezkednek...

Gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési partnerség a Szombathelyi járás területén

  Projekt azonosítószám: TOP-6.8.2-15-SH1-2016-00001 A projekt célja és rövid összefoglalása: A magyar kormány az uniós célkitűzésekkel összhangban a foglalkoztatás bővítését tűzte ki stratégiai célul, hogy versenyképes hazai munkaerő-piac alakuljon ki és jelentős mértékű munkahelyteremtés...

Szombathely Megyei Jogú Város kerékpárosbarát fejlesztése

  Projekt azonosítószám: TOP-6.4.1-15-SH1-2016-00001 A projekt célja és rövid összefoglalása: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.4.1-15 számú, a ,,Fenntartható városi közlekedésfejlesztés" tárgyú felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be, amely a Támogató döntése alapján vissza...

A szombathelyi Sportliget fejlesztése

  Projekt azonosítószám: TOP-6.3.2-15-SH1-2016-00001 ,,A szombathelyi Sportliget fejlesztése" című európai uniós finanszírozású projekt keretében a kivitelezési munkák befejeződtek. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata jóvoltából a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében...

A szombathelyi Északi Iparterület fejlesztése

Projekt azonosítószám: TOP-6.1.1-15-SH1-2016-00001 A projekt célja és rövid összefoglalása: A projekt megvalósítása során a Szombathely közigazgatási területén fekvő, a város észak-keleti részén elhelyezkedő, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonában lévő 019/8 helyrajzi...

Szociális városrehabilitáció II. ütem

Projekt azonosítószám: TOP-6.7.1-15-SH1-2016-00001  A projekt célja és rövid összefoglalása: Az Óperint városrészen és környékén kijelölt akcióterület Szombathely társadalmi-fizikai-gazdasági szempontból leszakadással fenyegetett településrésze, melynek fizikai-, infrastrukturális állapota...

Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az Óperint városrészen

  Projekt azonosítószám: TOP-6.9.1-15-SH1-2016-00001 A projekt célja és rövid összefoglalása: A ,,Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az Óperint városrészen" című projekt keretében az Óperint városrészen kijelölt akcióterületen a városi és közösségi funkciókkal való ellátottság...

Egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése

Projekt azonosítószám: TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00005   A projekt célja és rövid összefoglalása: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015 áprilisában fogadta el a város Klímavédelmi és energiai stratégiáját. A stratégiai dokumentum célkitűzései közé tartozik az üvegház hatású gázok kibocsátásának...

Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen

  Projekt azonosítószám: TOP-6.6.2-15-SH1-2016-00001  A projekt célja és rövid összefoglalása: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a város két jelentős, a szociális szférában kiemelkedő intézményével együttműködve valósítja meg a projektet, mely által a város szociális alapszolgáltatásainak...

AGORA központ energetikai korszerűsítés

  Projekt azonosítószám: TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00002 ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY          Befejeződött az agora központ energetikai korszerűsítése   Sikeres városi fejlesztés zárult, befejeződött az ,,Agora Központ energetikai korszerűsítése" című projekt. A Terület- és Településfejlesztési...

Neumann János Általános Iskola felújítása

  Projekt azonosítószám: TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00003 ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY      Befejeződött a Neumann János Általános Iskola felújítása   Sikeres városi fejlesztés zárult, befejeződött a ,,Neumann János Általános Iskola felújítása" című projekt. A Terület- és Településfejlesztési...

Óvodák energetikai korszerűsítése

  Projekt azonosítószám: TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00004 ZÁRÓ  SAJTÓKÖZLEMÉNY          Befejeződött az óvodák energetikai korszerűsítése   Sikeres városi fejlesztés zárult, befejeződött a ,,Óvodák energetikai korszerűsítése" című projekt. A Terület- és Településfejlesztési...

Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése

Projekt azonosítószám: TOP-6.3.3-15-SH1-2016-00001 A projekt célja és rövid összefoglalása: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának belterületi csapadékvíz elvezetési,- gazdálkodási rendszerének fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár-, belvíz-...

Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása

  Projekt azonosítószám: TOP-6.1.3-15-SH1-2016-00001  A projekt célja és rövid összefoglalása: A Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében megjelent TOP-6.1.3-15 sz. pályázati konstrukcióban sikeresen pályázott Szombathely Megyei Jogú Városa. A projekt lehetőséget ad helyi...

Óvoda fejlesztések Szombathelyen

  Projekt azonosítószám: TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 A projekt célja és rövid összefoglalása: Szombathely MJV Önkormányzata mindig előtérben tartotta az óvodai nevelés kérdését. Az elmúlt évtizedekben a városban egyre gyarapodott az óvodák száma, igazodva az igényekhez, így több kisebb, az...

Weöres Sándor és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen

Projekt azonosítószám: TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00004 A projekt célja és rövid összefoglalása: Szombathely MJV Önkormányzata mindig előtérben tartotta az óvodai nevelés kérdését. Az elmúlt évtizedekben a városban egyre gyarapodott az óvodák száma, igazodva az igényekhez, így több kisebb, az adott körzetben...

Programok

Sport: Vasárnapi kilométerek

Helyszín: Csónakázó tó, Szombathely, Kenderesi út
Időpont: 2019 December 08. (Vasárnap) 08:30

Nemzetközi Színes Mikulástalálkozó (Sport)

Műjégpálya, Szombathely, Kenderesi utca
2019 December 08. (Vasárnap) 09:00

Még több Sport ...
Amatőr egyéni és páros fedett pályás teniszverseny (Sport)

Sportliget, Szombathely, Dolgozók útja
2019 December 08. (Vasárnap) 09:00

Még több Sport ...
Karácsonyi vásár (Egyebek)

Savaria Múzeum, Szombathely, Kisfaludy Sándor utca 9.
2019 December 08. (Vasárnap) 10:00

Még több Egyebek ...
Karácsonyi vásár (Előadás/Kiállítás)

Savaria Múzeum, Szombathely, Kisfaludy Sándor utca 9.
2019 December 08. (Vasárnap) 10:00

Még több Előadás/Kiállítás ...

További programajánlatokért látogasson el a szombathelypont.hu weboldalra, vagy töltse le mobil alkalmazásunkat!

Adatok betöltése, kérem várjon...