Eddigi intézkedések

A koronavírus-járvány miatti önkormányzati intézkedések összefoglalója

2020. február 27:

 • a Közgyűlés Dr. Nemény András polgármester javaslatára 50 M Ft-ot különített el a koronavírus-járvány elleni védekezésre;
 • jegyzői intézkedés a hivatali kilincsek mindennapos fertőtlenítéséről, kézfertőtlenítők biztosításáról, elhelyezéséről a Hivatalban, kiemelten az ügyféltérben az ügyfelek számára is;

2020. március 7:

 • az Önkormányzat bejelentette, hogy nem tartja meg a március 15-i ünnepséget;

2020. március 9:

 • körözvény kiadása a Polgármesteri Hivatalban arról, hogy akik külföldről térnek haza, 14 napig nem állhatnak munkába, ezt követően is csak akkor, ha tünetmentesek. Egyebekben a polgármester és a jegyző kérte, hogy a Hivatal munkatársai ne utazzanak külföldre;
 • valamennyi önkormányzati intézmény és gazdasági társaság polgármesteri utasítást kapott arról, hogy:
 • a külföldről hazaérkezett kollégák 14 napig nem állhatnak munkába,
 • folyamatosan biztosítani kell mindenhol a kézfertőtlenítés lehetőségét,
 • a halasztást nem tűrő rendezvények kivételével minden programot le kell mondani;
 • a koronavírussal kapcsolatos minden jövőbeni eseményről haladéktalan tájékoztatás kérése;
 • elrendelésre került a kézfertőtlenítők legalább két óránkénti ellenőrzése és szükség szerinti pótlása;
 •  a megtett intézkedésekről az Önkormányzat tájékoztatta a Járási Tisztifőorvost;

2020. március 10:

 • tájékoztató valamennyi önkormányzati intézmény és gazdasági társaság vezetője részére a koronavírussal kapcsolatos intézkedésekről, a felmerült kérdések megvitatása;
 • valamennyi önkormányzati intézmény és gazdasági társaság vezetője részére az önkormányzat eljuttatta a Nemzeti Népegészségügyi Intézet tájékoztatóját a vírus terjedésének megakadályozására vonatkozóan;
 • a Nemzeti Népegészségügyi Intézet tájékoztatóját az Önkormányzat megküldte a Vas Megyei Kereskedelmi és Ipar Kamarának, azzal a kéréssel, hogy minden vállalkozáshoz juttassa el azt. Ezzel együtt a honlapra is kikerült a tájékoztató.
 • 2020. március 10: minden külsős rendezvény lemondásra került a Polgármesteri Hivatalban;

2020. március 11. - A KORMÁNY KIHIRDETI A VESZÉLYHELYZETET

2020. március 11:

 • az Önkormányzat megküldte az Operatív Törzs ajánlását minden óvodának, bölcsődének;
 • a helyes és alapos kézmosás szabályait a Hivatal minden dolgozója megkapta, a piktogramok elhelyezésre kerültek;
 • 17 pontból álló polgármesteri-jegyzői utasítás kiadása a Polgármesteri Hivatalban, a koronavírus járvány megelőzése érdekében alkalmazandó belső protokollról;
 • a Polgármesteri Hivatalban kiadott utasítás megküldése minden intézménynek és gazdasági társaságnak, annak érdekben, hogy az utasításban foglalt szabályokat alkalmazzák ők is a szervezetükön belül;
 • a vírus elleni védekezést segítő tanácsadó testület felállítása, a tagok felkérése a munkára;
 • képviselői fogadóórák megtiltása a Hivatal épületében, az online fogadóórák indítványozása a képviselők felé;
 • a Polgármesteri Hivatal szokásos takarítási rendjének átalakítása a vírus terjedésének lassítása érdekében;
 • minden képviselő és bizottsági tag tájékoztatása a koronavírus járványra tekintettel a Hivatalban bevezetett új szabályokról;
 • valamennyi önkormányzati intézmény és gazdasági társaság polgármesteri utasítást kapott arról, hogy 100 főnél nagyobb rendezvény zárt téren, 500 főnél nagyobb rendezvényt kültéren nem rendezhetnek;
 • fenti rendelkezés alapján az Önkormányzat már 2020. március 11-én nem engedélyezte a FALCO KC mérkőzésének nézők előtt történő lejátszását, az AGORÁ-ba tervezett koncert megtartását;
 • önkormányzati javaslat megfogalmazása és közzététele, hogy a szombathelyi gyermekek ne vegyék igénybe az óvodákat, bölcsődéket, ha máshogy is megoldható felügyeletük;
 • önkormányzati javaslat megfogalmazása és közzététele, arra nézve, hogy a fogyatékos személyek és az idős személyek se vegyék igénybe a nappali ellátást, ha felügyeletük másként is megoldható;

2020. március 12:

 • a tanácsadó testület átnevezése a Vas Megyei Kormányhivatal kérésére;
 • gyakorlati útmutató küldése bölcsődék, óvodák, szociális intézmények részére;
 • önkormányzati egyeztetés a háziorvosokkal;

2020. március 13:

 • a hivatali ügyfélfogadás rendjének átalakítása, a személyes ügyfélkapcsolatok megszüntetése azzal, hogy a Hivatal valamennyi ügytípust intézi a továbbiakban is;
 • a Védelmi Bizottság elnökének, a Megyei és Járási Tisztifőorvosok   tájékoztatása a háziorvosok által jelzett problémákról, a védőfelszerelések hiányáról, intézkedések megtétele a háziorvosi védőfelszerelések beszerzése érdekében;

2020. március 14:

 • polgármesteri rendelkezés a Fedett Uszoda bezárásáról;
 • távmunka elrendelése a Polgármesteri Hivatalban a 12 év alatti gyermeket nevelők részére;
 • valamennyi önkormányzati intézmény és gazdasági társaság polgármesteri utasítást kapott arról, hogy semmilyen rendezvény nem tartható (100 fő alatti sem);
 • polgármesteri döntés a rendezvénytámogatások felfüggesztéséről;
 • polgármesteri döntés a szombathelyi óvodák és bölcsődék bezárásáról, az ügyelet biztosításáról;
 • az étkeztetés megszervezése az ügyeleti ellátást kérő gyermekek részére, továbbá azoknak, akik a gyermek meleg étkeztetését más módon nem tudják megoldani;
 • a Volánbusz Zrt. megkeresése az első ajtón történő felszállás szabályának felfüggesztése érdekében;

2020. március 16:

 • kizárólagos elektronikus kapcsolattartás elrendelése az Önkormányzat és az intézmények, cégek közötti kapcsolattartásban;
 • a Kormányhivatal tájékoztatójának továbbítása az érintett önkormányzati intézmények felé;
 • a Volánbusz Zrt. megkeresése a nyári menetrendre való átállás érdekében, 2020. március 18. napjától;
 • polgármesteri döntés a szombathelyi játszóterek lezárásáról;
 • a Vas Megyei Kereskedelmi és Ipar Kamarán keresztül a helyi vállalkozások felkérése arra, hogy ha tehetik, fontolják meg az üzletek bezárását, az élelmiszerboltok, drogériák, posták, bankok, benzinkutak, gyógyszertárak, bababoltok és állateledelt forgalmazó üzletek kivételével;
 • kizárólag élelmiszert árusító kereskedők engedélyezése a piacon polgármesteri döntés alapján;
 • rendelkezés arról, hogy az esküvőkön legfeljebb 20 fő vehet részt;
 • az Agora Szombathelyi Kulturális Központ, a Könyvtár és a Múzeum bezárása;
 • kültéri ravatalozás elrendelése a temetések során;
 • önkormányzati rendelkezés arról, ha a TÁVHŐ ügyfélszolgálatán a biztonságos ügyfélfogadás nem biztosítható, úgy a személyes ügyfélfogadás nem folytatható;
 • a háziorvosi rendelők protokolljának kidolgozása és alkalmazásának elrendelése a szombathelyi rendelőkben;
 • a Megyei Tisztifőorvos tájékoztatása arra az esetre vonatkozóan, ha a 65 év alatti orvosok nem vehetnek részt a feladatellátásban;
 • 65 év felettiek részére a bevásárlás, gyógyszerkiváltás, étkeztetés házhozszállításának megszervezése;
 • engedély adása a piaci virágárusításra, 4 napos határidővel;
 • polgármesteri döntés a lomtalanítás elhalasztásáról;
 • polgármesteri rendelkezés a bölcsődei, óvodai ügyelet megszervezéséről;
 • a Savaria Szimfonikus Zenekar működésének felfüggesztése;
 • ózonos fertőtlenítés megrendelése a valamennyi háziorvosi rendelőben és a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán;
 • 24.000 db mosható védőmaszk megrendelése a háziorvosoknak, szociális területen dolgozóknak, hivatali dolgozóknak;
 • 250 db FFP2 maszk, 100 db védőszemüveg, 60 db fogorvosi plexi és 60db védőruha, 110 liter fertőtlenítőszer rendelése a háziorvosoknak;

2020. március 17:

 • a vas megyei polgármesterek értesítése a fogorvosi rendelés és ügyelet változásáról;
 • polgármesteri rendeletalkotás a szociális és gyermekvédelmi területen védekezést segítő személyek ingyenes parkolásáról;

2020. március 18:

 • valamennyi önkormányzati intézmény és gazdasági társaság polgármesteri utasítást kapott arról, hogy kizárólag a kötelező feladatok ellátása érdekében történhet munkahelyen munkavégzés, akkor, ha az otthoni munkavégzés nem megoldható;
 • a Megyei Tisztifőorvos véleményének kikérése, a szombathelyieknek biztosítandó maszkok tekintetében;
 • a járványügyi megfigyelés alá vont személyek ellátásnak megszervezése polgármesteri rendelkezés alapján;
 • elindult az önkormányzat webes felülete, ahol önkéntesek jelentkezhetnek, a járvány elleni védekezés segítésére;

2020. március 19:

 • a piac működésének korlátozása, legfeljebb 100 fő belépésével, külön bejáraton történő beengedésével;
 • a Koronavírus Alap létrehozása bankszámla nyitásával;

2020. március 20:

 • 69.000 db mosható maszk megrendelése a szombathelyieknek;

2020. március 23:

 • a piacról történő kiszállítás megszervezésének elrendelése;

2020. március 24:

 • az akut betegellátó központok működésére kidolgozott szakmai javaslat megküldése a Megyei Tisztifőorvosnak;

2020. március 24:

 • polgármesteri döntés a Markusovszky Kórházban szükséges eszközök beszerzéséről (mobil lélegeztető gép, betegőrző monitor, fertőtlenítő készülék, gyógyszeradagoló fecskendők)

2020. március 25:

 • az üzleti célú helyiségek bérlőinek megkeresése azzal, hogy amennyiben a járvány miatt bezártak, úgy április 1-től nem kell bérleti díjat fizetniük;

2020. március 26:

 • új sürgősségi vérvételi hely megszervezése és elindítása;

A Korona vírus megelőzésével kapcsolatos kiadások letölthető a "Kapcsolódó dokumentumok" alatt!

Programok

Előadás/Kiállítás: III. SEK Poetry

Helyszín: ELTE Savaria Egyetemi Központ, Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.
Időpont: 2020 Március 31. (Kedd) 14:00

Világjárók: Izrael egy pedagógus szemével (Előadás/Kiállítás)

AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
2020 Március 31. (Kedd) 14:30

Még több Előadás/Kiállítás ...
Gesztusok mélyén - Radosza Attila képzőművész kiállítása (Előadás/Kiállítás)

Weöres Sándor Színház - Aula, Szombathely, Akacs M. u. 7.
2020 Március 31. (Kedd) 19:00

Még több Előadás/Kiállítás ...
Georges Feydeau: Kis hölgy a Maximból (Színház/Tánc)

Weöres Sándor Színház - Nagyszínpad, Szombathely, Akacs M. u. 7.
2020 Március 31. (Kedd) 19:00

Még több Színház/Tánc ...
A bükki füvesember - Gyuri bácsi előadása (Előadás/Kiállítás)

AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
2020 Április 02. (Csütörtök) 18:00

Még több Előadás/Kiállítás ...

További programajánlatokért látogasson el a szombathelypont.hu weboldalra, vagy töltse le mobil alkalmazásunkat!

Adatok betöltése, kérem várjon...