Bejelentkezés E-bizottság Bizottsági határozatok Dokumentumtár

Bizottsági ülés

2007.12.19 14:00:00
Pénzügyi Gazdasági Bizottság
a Városháza I. emeleti kistermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Szombathely Megyei Jogú Város 2008. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelete

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
1, Előterjesztés
(doc: application/msword, 42 kb)
2, Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 752 b)
Határozat(ok)
363, Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

2.) Javaslat a Savaria Médiacentrum és Lapkiadó Kht. végelszámolásának zárómérlege és annak dokumentumai elfogadására

Előadó:
#865be773-080e-42df-a8a1-f0327c454b37 (a Savaria Médiacentrum és Lapkiadó Kht. végelszámolója)
Előterjesztés(ek)
1, Előterjesztés
(doc: application/msword, 37 kb)
2, A Kht. zárómérlege
(pdf: application/pdf, 9.72 kb)
3, Eredménykimutatás
(pdf: application/pdf, 9.09 kb)
4, Szöveges kiegészítés a zárómérleghez
(doc: application/msword, 23 kb)
6, Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 815 b)
Határozat(ok)
381, Határozat
(doc: application/msword, 27 kb)

3.) Az önkormányzat többségi és kizárólagos tulajdonú gazdasági társaságai vezető tisztségviselőire, valamint felügyelő bizottsági tagjaira vonatkozó javadalmazási szabályzat kiegészítése, aktualizálása

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
1, Előterjesztés
(doc: application/msword, 100 kb)
2, Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 898 b)
Határozat(ok)
364, Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

4.) Javaslat a fiatalok életkezdésének segítéséhez nyújtott támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó:
Vass Péter (az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
2, Előterjesztés
(doc: application/msword, 35 kb)
3, Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 820 b)
Határozat(ok)
365, Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

5.) Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 11/1993.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:
Vass Péter (az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
1, Rendelettervezet térítési díj módosításról
(doc: application/msword, 249.5 kb)
2, Egységes rendelet a térítési díjakról
(doc: application/msword, 286.5 kb)
3, Előterjesztés
(doc: application/msword, 41.5 kb)
4, Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 870 b)
Határozat(ok)
366, Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

6.) Informatikai stratégia 'Szombathely és Vas megye kistérségeire vonatkoztatva az elektronikus közigazgatás megvalósításának tükrében 2007-2011 között.'

Előadó:
Zseli Imre (a Munkaügyi, Informatikai és Szervezési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
1, Előterjesztés
(doc: application/msword, 36.5 kb)
2, Informatikai stratégia melléklet 2007-2011
(pdf: application/pdf, 267.22 kb)
3, Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 848 b)
Határozat(ok)
367, Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

7.) Javaslat megállapodás megkötésére a városban épülő új büntetés-végrehajtási intézetben az oktatási feladatok ellátására

Előadó:
Heckenast Gusztáv (az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője)

8.) Javaslat közös környezetvédelmi tevékenység fejlesztésére irányuló projekt megvalósításában való részvételre

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
1, Előterjesztés
(doc: application/msword, 46.5 kb)
2, Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 810 b)
Határozat(ok)
369, Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

9.) Javaslat a Haladás Marketing Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., illetve HALMILL Team Tanácsadó Kft. üzletrészének esetleges jövőbeni értékesítésére vonatkozó korlátozásra

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
1, Előterjesztés
(doc: application/msword, 73 kb)
2, Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 863 b)
Határozat(ok)
370, Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

10.) Javaslat a Magyar Állam tulajdonában lévő szombathelyi 120/40 hrsz-ú, természetben a Perint patak mentén húzódó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezésére

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
1, Előterjesztés
(doc: application/msword, 40 kb)
2, Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 874 b)
Határozat(ok)
371, Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

11.) Javaslat az Akacs M. u. 7. sz. alatti ingatlanban (HEMO) működő egyesületek elhelyezésére (Két közgyűlés közötti anyagban)

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
1, Előterjesztés
(doc: application/msword, 63 kb)
2, Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 809 b)
Határozat(ok)
372, Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

12.) Előzetes döntés meghozatala a 'Claudius' Ipari és Innovációs Park Kft. beolvadására a SZOVA ZRt-be

Előadó:
Horváth Roland (a Claudius Ipari és Innovációs Park. Kft. ügyvezető igazgatója)
Kovács Előd (a Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt. vezérigazgatója)
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
1, Előterjesztés
(doc: application/msword, 41.5 kb)
2, Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.16 kb)
Határozat(ok)
373, Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

13.) Javaslat a Cinema Cafe bérleti szerződésének módosítására

Előadó:
Ávár János (a Tisztségviselői Osztály vezetője)
Grünwald Stefánia (az AGORA Kulturális és Turisztikai Központ vezetője)
Előterjesztés(ek)
1, Előterjesztés
(doc: application/msword, 27.5 kb)
2, Bérleti szerződés
(doc: application/msword, 29.5 kb)
3, Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 923 b)
Határozat(ok)
374, Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

14.) Helyiségbérlettel összefüggő ügyek

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
1, Előterjesztés
(doc: application/msword, 37 kb)
2, Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 715 b)
Határozat(ok)
375, Határozat
(doc: application/msword, 28.5 kb)

15.) Tájékoztatás a Szombathely, Bem J. u. 16. szám alatti társasház lakásszövetkezetté való átalakulásnak kezdeményezéséről

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
1, Előterjesztés
(doc: application/msword, 36.5 kb)
2, Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 812 b)
Határozat(ok)
376, Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)

16.) Javaslat a Király u. 11. szám fszt. 3. szám alatti üzlethelyiség felmondásának elfogadására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
1, Előterjesztés
(doc: application/msword, 34.5 kb)
2, Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 775 b)
Határozat(ok)
377, Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

17.) Javaslat a Szombathelyi Családsegítők Közhasznú Egyesületének a Szombathely, Domonkos u. 5. szám alatti ingatlanban történő működésére

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
1, Előterjesztés
(doc: application/msword, 53 kb)
2, Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 825 b)
Határozat(ok)
378, Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

18.) Javaslat a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2008. évi munkatervére

Előadó:
Nemény András dr. (a bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
1, Előterjesztés
(doc: application/msword, 91 kb)
2, Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 725 b)
Határozat(ok)
379, Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

19.) Javaslat a Szombathely, Szily J. u. 16. szám alatti ingatlant érintő elővásárlási jogról való lemondás tárgyában

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
1, Előterjesztés
(doc: application/msword, 35.5 kb)
2, Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 799 b)
Határozat(ok)
380, Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

Zárt ülés

20.) Javaslat a Sportliget hasznosítására, építészeti és sportszakmai fejlesztésére kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)

21.) Javaslat a Szombathelyi Televízió és Rádió Kht. ügyvezetője megbízásának öt évvel történő meghosszabbítására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)

22.) Javaslat a Vízöntő u. 7. szám alatti ingatlan értékesítésének támogatásáral

Előadó:
Kovács Előd (a Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt. vezérigazgatója)
Meghívott:
#5520dc8a-3cb8-405d-a1c8-ad1a0cc8d9f4 (Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt.)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Adatok betöltése, kérem várjon...