Szombathelyi Köznevelési GAMESZ Óvodák Általános iskolák Középiskolák Főiskolák, egyetemek Gyógypedagógia

Óvodák

Szombathelyi Margaréta Óvoda

Óvodánk Szombathely délnyugati részén, kertvárosi környezetben épült 1979-ben.
Négy, jól felszerelt csoportszobában, tornaszobával működünk. A tornaszoba eszközfelszereltsége alkalmas a gyermekek mozgásigényének kielégítésére, mozgásuk fejlesztésére.
Árnyas fák alatt az udvaron természetes anyagú, színes, biztonságos mozgásfejlesztő játékok találhatók. Minden csoport számára külön homokozó áll rendelkezésre. A homokozókat esztétikus napvitorla védi nyáron a tűző nap sugaraitól. A Gyermekek a szánkózó dombon élvezhetik a téli élet örömeit. Aszfaltos területünk alkalmas mozgásos játékok, valamint rendezvények tartására.

Óvodánk rendelkezik egy közlekedési parkkal, ahol a gyermekek a közlekedés szabályaival ismerkedhetnek játékos módon. A csoportokban a KRESZ oktatás részét elsősorban a gyalogos és kerékpáros közlekedési alapismeretek bemutatása képezi. Az ismeretek bővítésére, gyakorlati lehetőségek biztosítására a jól felszerelt udvari KRESZ pálya nagyszerű lehetőség.

Biztonságos Óvoda” - A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Közlekedéstudományi Intézet közreműködésével meghirdetett pályázat résztvevői vagyunk. A program célja az óvodai nevelési programba integrálható közúti közlekedésbiztonsági módszertan és oktatási segédletek megismertetése a gyermekekkel, valamint az óvodások biztonságosabb közlekedésre való felkészítésének elősegítése.

Nevelőtestületünk minden tagja legfontosabb feladatának tekinti a gyermekközpontúságot, a nyugodt, derűs, családias légkörben folyó nevelői és oktatói munkát.
A csoportokban dolgozó óvodapedagógusok speciális szakmai ismeretei, beállítódásai és irányultságuk harmonikusan egészítik ki egymást, így a gyermekek számára színesebben, élményszerűbben tudják a kultúrát közvetíteni.

Nagy hangsúlyt fektetünk a játékra, mint a gyermekek alapvető és legfontosabb tevékenységére, hiszen a játék során a gyermek átéli a mozgás, a manipulálás örömét, ismerkedik a világgal, fejlődnek anyanyelvi és értelmi képességei, esztétikai érzéke, kreativitása, kitartása. Hiszünk abban, hogy a játék a gyermek számára legfőbb élményforrás, ugyanakkor a személyiség fejlesztésének színtere a tanulás, a készség-és képességfejlesztés legfontosabb módja. A játék személyiségfejlesztő hatására építünk a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni személyiségformálásánál. Napirendünkkel, időbeosztásunkkal is, biztosítjuk a játék kiemelt szerepét, az egybefüggő több órán keresztül tartó játék feltételeit. Lényegesnek tartjuk, és elősegítjük a szabad játék túlsúlyának érvényesülését.

Óvodánkban prioritás, hogy a gyermekek minden nap halljanak mesét. Tudatosan évszakokként egy-egy kedvenc mesét dramatizálnak a pedagógusok a gyermekeknek. Szívesen bújunk a meseszereplők "bőrébe”. A mese által élményt nyújtunk, tanítjuk őket figyelni, beindítjuk a fantáziájukat, és a szókincsüket is észrevétlenül bővítjük. A mesék hordozta erkölcsi tanítás, nevelési eszközrendszerünk repertoárját is színesebbé teszi.

Fontos célunk, hogy minden gyermek egyéni képességeit kibontakoztathassuk, minél több élményhez juttassuk őket, ápoljuk a hagyományainkat, sikeresen formáljuk a kulturált beszédkészségüket.

A népdal, a néptánc és a hagyományok tanításának fő feladata, hogy továbbadják a tudást a következő generációnak. Ahhoz, hogy a mai magyar modern korban megjelenjenek az autentikus, 200 év tudását felhalmozó spontánnak tűnő mozdulatok, a lépéseket, mozgásformákat meg kell tanulni. Ismerni kell az ehhez kapcsolódó népdalokat és a magyar táncok ritmusszerkezetét. Tudatosan vállaltuk fel ezt az utat, hogy a soron következő generáció se maradjon ki a népi hagyományok ápolásából. A gyermekmondókák, gyermekdalok, körjátékok dalai, szövegei a magyar népi hagyományokban gyökereznek, ebből merítenek. A néptánc hagyományának elmélyítése érdekében óvodánkban kiváló szakember – táncpedagógus – foglalkozik az e témára fogékony gyerekekkel. A korosztályra való tekintettel természetesen a körjátékok, csoportos táncok, népi játékok tanulása kerül a középpontba, élő, autentikus hangszerek kíséretével. Mindezeken túl a tánc felszabadít, örömet ad, és kiváló testmozgás. Tánc közben nincs rossz gondolat, csak mosoly, ritmus és boldogság.

Óvodánk hagyományaival is igyekszik színesebbé, örömtelibbé tenni gyermekeink életét. Nagy figyelmet fordítunk a családokkal való együttműködésre, hiszen céljainkat csak velük együtt érhetjük el. A jó hangulatú munkadélutánok, a közös ünnepi készülődések, rendezvények nagy létszámú résztvevője is ezt bizonyítja. Évek óta a nagyobb ünnepek előtt a családokkal közös munkadélutánt szervezünk. Gyermekek és szülők együtt készíthetik el az adventi koszorút, vagy a karácsonyfára a díszeket. Húsvétkor szintén lehetőségük van ötletesebbnél ötletesebb húsvéti figurák barkácsolására. 2017 decemberében munkadélutánunk kibővült karácsonyi képeslapok készítésével, melyekkel egyedi módon kedveskednek a „Margaréta Óvoda Angyalkái” az egyedül elő, rászoruló embereknek. A jó hangulatú kreatív összejövetelek során a családok lehetőséget kapnak arra is, hogy jobban megismerjék egymást.

Fontosnak tartjuk az egészséges életmód kialakítását, amit a sok mozgáson, a mindennapi levegőzésen, gyümölcsnapokon keresztül igyekszünk megvalósítani. Az egészséges táplálkozásra motiváljuk gyermekeinket és az óvodai közösséget. Szívesen készítünk turmix italokat, hogy a gyermekek az egészséges táplálkozás összetevőit szilárd és folyékony halmazállapotban is megismerjék, megkedveljék.

A természet szeretetére nevelés elképzelhetetlen hosszabb- rövidebb kirándulások élményszerző utak nélkül. Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk erre is minél több lehetőséget biztosítani.

A tehetséggondozás és a felzárkóztatás nélkülözhetetlen jól képzett kollégák, saját fejlesztőpedagógus nélkül. A fejlesztő, differenciáló szakvizsgával rendelkező óvodapedagógus heti egy alkalommal mozgásfejlesztő játékokat, illetve képességfejlesztést vezet – a Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleményének ajánlásával- a kijelölt gyermekeknek. Igény szerint a szülőknek egyéni konzultációs lehetőséget biztosít.

Óvodánkban nyolc éve szivacskézilabda foglalkozáson vesznek részt iskolaköteles gyermekeink. A heti edzést szakképzett edző irányítja. Az ingyenes oktatás nagymértékben hozzájárul óvodásaink testi fejlettségéhez, mozgáskoordinációjuk javításához. A labdajáték elsajátítása során kedvet kapnak egyéb sport tevékenységek végzéséhez is.

Kollektívánk fontosnak tartja az innovatív szemléletet és a hagyományok ápolása mellett igyekszünk új eljárásmódokat is kipróbálni, megvalósítani. 2017-ben újító szándékkal személyiségfejlesztő foglalkozásokat kezdeményezünk egy csoportban a pozitív pszichológia eszközeivel. A mai rohanó világban nagyon fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink lelki egészségének védelme, megóvása, a boldog életszemléletre való tanítása kiemelt figyelmet kapjon. A boldogságra tanítás alapja a „boldogságóra”, amit olyan neves szakemberek dolgoztak ki, mint Prof. Dr. Bagdy Emőke illetve Tabajdi Éva. A boldogságórákon tanultak hatására fejlődik a pozitív érzelmek előállításának, fenntartásának és fokozásának képessége, megtanulhatjuk, hogyan tölthetjük fel magunkat a fejlődésünket szolgáló energiával. Mindezt mesével, játékkal, énekkel és sok-sok szeretettel.

Szülői igények alapján szervezett térítéses foglalkozások:

- Néptánc
- Korcsolya oktatás
- Bábszínház és Zenemanó

Térítésmentes foglalkozások:

Nagycsoportosoknak úszás és szivacskézilabda.

Speciális szolgáltatás:

- Logopédia heti két alkalommal.
- A Nevelési Tanácsadó szakemberei foglalkoznak a fejlődés valamely területén elmaradást mutató gyermekekkel.


Megnevezés: Megnevezés: Szombathelyi Margaréta Óvoda
Cím: 9700 Szombathely, Margaréta utca 1.
Telefon: +36 (94) 501-631; +36 (94) 501-632; +36 (20) 503-1547
Vezető: Gyabronka Magdolna
E-mail: gyabronka.magdolna@margareta.szombathely.hu
Honlap: http://www.szombathelyiovodak.hu/
GPS koordináta (szélesség): 47.22176169585023
GPS koordináta (magasság): 16.61336099140169


Galéria (5 db)

Programok

Zene/Koncert: EGY GÖRBE ESTE Berecz Andrással - Agora Táncházsorozat

Helyszín: Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ (MMIK) - Színházterem, Szombathely, Ady tér 5.
Időpont: 2019 November 14. (Csütörtök) 17:30

Magyarország - Lettország (Sport)

Haladás Sportkomplexum , Szombathely, Rohonci út 3.
2019 November 12. (Kedd) 18:00

Még több Sport ...
Addams Family 2D (mb) (12) (Mozi)

AGORA - Savaria Filmszínház, Szombathely, Mártírok tere 1.
2019 November 06. (Szerda) 16:10

Még több Mozi ...
Szent Márton Műhelye: kézműveskedés óvodásoknak, iskolásoknak (Gyerekeknek)

AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
2019 November 12. (Kedd) 09:00

Még több Gyerekeknek ...
Tevékenység Szép Öregség Alapítvány - kiállításmegnyitó (Előadás/Kiállítás)

Berzsenyi Dániel Könyvtár (BDK), Szombathely, Dr. Antall József tér 1.
2019 November 12. (Kedd) 10:00

Még több Előadás/Kiállítás ...

További programajánlatokért látogasson el a szombathelypont.hu weboldalra, vagy töltse le mobil alkalmazásunkat!

Adatok betöltése, kérem várjon...