Szombathelyi Köznevelési GAMESZ Óvodák Általános iskolák Középiskolák Főiskolák, egyetemek Gyógypedagógia

Általános iskolák

Gothard Jenő Általános Iskola

 

Oktató-nevelő munkánk sajátos arculata

Pedagógiai munkánk meghatározó sajátossága, hogy a matematika tantárgyat emelt óraszámban, 5. évfolyamtól nívócsoportokban oktatjuk. Az 1. évfolyamtól lehetőséget biztosítunk az idegen nyelv tanulására, a szülők gyermekeiknek az angol vagy a német nyelvet választhatják. A legjobb nyelvi képességekkel rendelkezők 5. évfolyamtól nívócsoportos idegen nyelv tanulásával bővíthetik ismereteiket. Az emelt óraszámú matematika és idegen nyelvi képzésünk a tehetséggondozás kiemelt területei.

A tanulási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztése kéttanítós modell keretében működik, felzárkózásukat szakemberek segítik.

Az idei tanévtől bevezetésre került a Bringaakadémia tantárgy. A kerékpározás népszerűsítése mellett egy közlekedésbiztonsági program, ahol a kerékpáros közlekedésre nevelés jegyében a tanulóink közlekedési és kerékpárismeretet, kerékpáros túrázási ismereteket sajátíthatnak el a testnevelés órák keretében.

Az intézmény sajátosságaiból következően kiemelt terület a környezettudatos nevelés. Az iskola ez irányú tevékenységét több megtisztelő cím is jelzi: UNESCO Társult Iskola, ÖKO iskola, Madárbarát Kert cím. Iskolánk tagja a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek. A Madarász Suli szakkörünkkel csatlakozunk az egyesület programjaihoz. Az elméleti ismeretekre épülő és terepi gyakorlatokból álló szakkör legfőbb célja a természet szeretetére nevelés. Tanórákon és tanórán kívüli programokon nagy hangsúlyt helyezünk a tanulók ÖKO szemléletének formálására. Az UNESCO témahét, a 3. évfolyamon szervezett erdei iskola, közösségi programok és tevékenységek jól tükrözik az iskola ez irányú nevelő munkájának hangsúlyosságát. A természettudományos oktatásra kiemelt figyelmet fordító iskolaként nagy múltra tekint vissza a „Megsebzett bolygó” komplex természettudományi vetélkedő, amelynek résztvevői Vas megye általános iskolái.

A környezeti neveléshez szorosan kapcsolódik az egészségfejlesztő, egészséges életmódra, a sportra nevelő széles körű tevékenység, amely a szülők és az iskolakörnyéki városrész bevonásával indult útjára. Az egészségnevelési program kiemelt részét képező mindennapos testnevelésminden tanulónak egész éven át lehetőséget ad a rendszeres mozgásra. A mindennapos testmozgást a testnevelés órákon túl a sportköri foglalkozások és tanfolyamok biztosítják. Az intézmény specialitása az úszás-vízilabda, valamint a labdarúgás (lányoknak is), a kézilabda, tenisz, asztalitenisz és a röplabda szakkörök működtetése. A komplex személyiségfejlesztés részeként nagy hangsúlyt helyezünk a művészeti nevelésre. A mindennapos testnevelés keretében a néptánc felmenő rendszerű bevezetése a mozgás mellett, a hagyományőrzés jegyében megismerteti a tanulókkal a magyar népi tánc alapjait. Az alsó tagozatosokból szervezett énekkar az éneklés közös élményével a rendezvények színvonalas megvalósításában is fontos szerepet játszik. A környezet és kézműves kultúra területen működő kerámia szakkör érdekes színfoltja az iskolai tehetséggondozásnak, a speciális képességfejlesztésnek és a tanulói személyiségfejlesztésnek. Korszerűen felszerelt iskolai könyvtárunk változatos rendezvények és programok színtere.  A zenei művészeti nevelést szolgálja, hogy az intézmény helyet biztosít a tanulók zenei alapfokú művészeti oktatásához.

Diákjaink eredményes szereplői a különböző szintű tanulmányi, műveltségi és sportversenyeknek.

Folyamatosan megújuló tantermeink mellett 3 informatikai szaktantermünk van a legmodernebb technikával felszerelve. A könyvtár a hatékony tanulás és a szabadidő hasznos eltöltése érdekében a hagyományos könyvtárhasználat mellett adatbázisával lehetőséget biztosít az online kölcsönzésre is.

 A Korszerű Iskoláért Alapítvány éves szinten milliós nagyságrendben támogatja oktató – nevelő munkánk tárgyi feltételeinek korszerűsítését és bővítését.

 A Gothard Diáksport Egyesület az iskolai sporttevékenység területén járul hozzá a magas szintű szakmai munka feltételeinek megteremtéséhez.

 A Szülői Szervezet támogatásával minden évben megrendezésre kerül a szülő-nevelő bál, melynek bevételét rendezvények szervezésére, tanulók jutalmazására fordítjuk.

Minden pályázati lehetőséget megragadunk az innovatív fejlesztések érdekében.

Az iskolai diákönkormányzat aktívan részt vesz programok szervezésében és felkarolja a jótékonysági akciókat.

Az intézményben folyó magas színvonalú oktató – nevelő munkát kiváló szakmai felkészültséggel rendelkező, önmagát folyamatosan képző, gyermekszerető pedagógusok látják el. Fontosnak tartják önmaguk és munkájuk fejlesztését, nyitottak és empatikusak. Rendelkeznek azzal a tudással, amely a Pedagógiai Programban meghatározott célok eléréséhez szükséges. A gyermekközpontúság, a szakmai felkészültség és a türelem biztos alapját képezi az iskolában folyó hatékony, eredményes munkának.

Azon munkálkodunk, hogy tanulóinknak az iskolában eltöltött 8 év során sok felejthetetlen közösségi élményben legyen részük, és megalapozzuk azt a tudást, amelynek birtokában sikeres felnőttekké válhatnak.


Megnevezés: Gothard Jenő Általános Iskola
Cím: 9700 Szombathely, Benczúr Gyula utca 10.
Telefon: +36 (94) 505-670; +36 (20) 427-2526
Fax: +36-94 / 505-670
Vezető: Nagyné Tancsics Ildikó
E-mail: kamon@gothardiskola.hu, nagyne.ildiko@gothard.szombathely.hu
Honlap: http://www.gothardiskola.hu
GPS koordináta (szélesség): 47.247093
GPS koordináta (magasság): 16.608442


Galéria (9 db)

Programok

Zene/Koncert: Tolcsvay László koncert „Jöjj kedvesem…”

Helyszín: AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
Időpont: 2020 Február 19. (Szerda) 19:00

Első redőny - fotókiállítás (Előadás/Kiállítás)

AGORA - Savaria Filmszínház aula, Szombathely, Mártírok tere 1.
2020 Január 25. (Szombat) 16:00

Még több Előadás/Kiállítás ...
BAJKÓ Zenekar: Párosan - lemezbemutató koncert és táncház (Zene/Koncert)

ELTE SEK Zenei Intézeti Tanszék, Szombathely, Géfin Gyula u. 28.
2020 Január 25. (Szombat) 17:30

Még több Zene/Koncert ...
Horvát bál (Zene/Koncert)

AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
2020 Január 25. (Szombat) 18:00

Még több Zene/Koncert ...
Tvrtko túl minden határon, A BÚCSÚ, Szombathely (Előadás/Kiállítás)

Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ (MMIK) - Színházterem, Szombathely, Ady tér 5.
2020 Január 25. (Szombat) 18:00

Még több Előadás/Kiállítás ...

További programajánlatokért látogasson el a szombathelypont.hu weboldalra, vagy töltse le mobil alkalmazásunkat!

Adatok betöltése, kérem várjon...