Bejelentkezés Regisztráció Elfelejtett jelszó

Regisztráció

Állandó lakcímem megegyezik az ideiglenes lakcímemmel (tartózkodási hely)
II. Adatkezelési tájékoztató (a 2011. évi CXII. törvény)

A 2011. évi CXII. törvény ”az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” rendelkezik, hogy bármely adatkezelés megkezdése előtt az érintettegyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a törvény 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, továbbá a tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.<>A 2011. évi CXII. törvény ”az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” rendelkezik, hogy bármely adatkezelés megkezdése előtt az érintettegyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a törvény 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, továbbá a tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

1. Adatkezelő neve
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2. Adatkezelő címe
Székhely: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

3. Elérhetőség
E-mail cím: karrier@szombathely.hu

4. Az adatkezelés és továbbítás célja
A Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalalehetőséget biztosít a város hivatalos honlapján (http://szombathely.hu) a ”karrier” alportálonkeresztül történőönéletrajz kitöltésére, ahol a jelentkező egy regisztrációs eljárás keretében hozzáférést kap a saját személyi önéletrajzának és a hozzá kapcsolódó mellékletek elektronikus formában történő beadására.

A beadott önéletrajzi adatokat a Polgármesteri Hivatal a karrier adatbázisban tárolja, melyet kizárólag a közszolgálati álláshelyek betöltése kapcsán felmerülő feladatokhoz használ fel.

Az adatbázisból adattovábbítást nem végez.

5. Az adatkezelés jogalapja
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv által lefolytatott pályáztatás rendjéről, annak szervezéséről és lebonyolításáról, a pályázati eljárás alól adott mentesítésről.

6. A kezelt adatok köre
A Kttv. 182. §-ának (1) bekezdése értelmében az adatnyilvántartás és – kezelés a pályázó
a. természetes személyazonosító adataira,
b. önéletrajzára, motivációs levelére,
c. a pályázati eljáráshoz és a kiválasztáshoz kapcsolódó egyéb adataira.
terjed ki.

Az önéletrajzi adatbázis – kötelezően kitöltendő – adattartalmát az 1. számú melléklet tartalmazza. Az adatbázisban lehetőség van egyéb – opcionálisan kitöltendő – adatok megadására is. Amennyiben ezeket a mezőket is kitölti a felhasználó, az egyben azok kezeléséhez való hozzájárulását is jelenti.

7. Adattovábbítás
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által vezetett nyilvántartásból adattovábbítást nem végez.

8. Ki ismerheti meg az adatokat
Az elektronikusan beadott önéletrajzhoz a következő felhasználók nyernek betekintést:
- Szervezési Osztály vezetője.
- Munkaügyi és Gondnoksági humánerőforrás gazdálkodással foglalkozó és egyben kijelölt(írásban) munkatársai.

A kijelölt munkatársaink kizárólag olvasási jogokkal rendelkeznek, melyek révén keresést végezhetnek az adatbázisban, és áttekinthetik a megadott adatokat.
Mindazonáltal mindvégig egyes egyedül Ön az, aki elektronikus önéletrajzát elkészítheti és módosíthatja, és aki meghatározhatja.

9. Az adatkezelés időtartama
Adatai egy évig maradnak aktívak, hacsak nem törli önéletrajzát korábban a rendszerből.Ha azt szeretné, hogy önéletrajzát ezt követően is megőrizzük adatbázisunkban, akkor 11 hónap elteltével ismét aktiválnia kell adatait.
Ha önéletrajzát egy éven keresztül nem aktiválja, az adatokat a rendszer törli az adatbázisból.

10. Adatbiztonsági intézkedések
A Polgármesteri Hivatal gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Adatvédelmi törvény és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

11. Adatok helyesbítése, kijavítása
Az önéletrajzi adatbázisban szereplő személy az adatait kizárólag saját maga módosíthatja, törölheti.

12. Jogérvényesítési lehetőségek
A felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben foglaltak szerint tiltakozhat a személyes adatának kezelése ellen. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint a Ptk. alapján gyakorolhatja.

További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse Szombathely Megyei jogú Város Polgármesteri Hivatala adatvédelmi felelősét az adatvedelmi.felelos@szombathely.hu e-mail címen.

Programok

Kedves Látogató!

Magyarország Kormánya által kihirdetett egészségügyi veszélyhelyzet kapcsán hozott intézkedések miatt a programok, rendezvények megtartása bizonytalan időre szünetel.

Kérjük, hogy figyelje a veszélyhelyzettel kapcsolatos tájékoztatásokat, és látogasson vissza programajánló oldalunkra később.

Köszönjük!

Szombathelypont.hu mobilalkalmazás Androidra és IOS-re

Adatok betöltése, kérem várjon...