E-ügyintézés indítása Ügytípusok Webkamerás ügyfélszolgálat Általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás (2018. január 1-től)

Helyi vízgazdálkodás (kutak létesítése)

Ügytípus Helyi vízgazdálkodás (ásott és fúrt kutak létesítése stb.)
Rövid leírás

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § és a 24. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

 • a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
 • épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a háztartási igények kielégítését szolgálja, ideértve a házi ivóvízigényt is, és
 • nem gazdasági célú vízigény.

Jegyzői hatáskörbe tartozó létesítési engedélyezés esetén követelmény:

 • kérelem formanyomtatvány + kötelező mellékletei,
 • 5000 Ft eljárási illeték,
 • 18/1996 (VI. 13.) KHVM. r. 2 melléklet I/B. pont szerinti melléklet,
 • tervezői jogosultságot bizonyító MMK igazolás vagy a kútfúró szakmai végzettségét igazoló dokumentumok és azzal együtt a kútfúró berendezés dokumentumai (101/2007. (XII. 23.) KvVM r. 13. § (2) bekezdés b) pont),
 • saját célú ivóvízmű esetén a 18/1996. (VI. 13.) KHVM. r. 2 melléklet II. fejezete

Jegyző utólagos engedélyezése alá tartozó kutakra vonatkozóan megállapítható, hogy 1992. február 15. napja előtt létesült kutak esetében

 • arra az ásott kútra, amely a jogszabályok értelmében (mélységének és elhelyezkedésének függvényében) jogszerűen létesült engedély nélkül, üzemeltetési engedélyt kell adni,
 • arra az ásott kútra, amelyre létesítésének időpontjában (mélységének és elhelyezkedésének függvényében) engedélyt kellett volna kérni, fennmaradási engedélyt kell adni,
 • minden fúrt kútra üzemeltetési engedélyt kell adni.

Mélység és elhelyezkedés szempontjai:

 • annak mélysége az első vízadó réteget követő záróréteget nem haladja meg (10 m-nél sekélyebb);
 • élővízfolyás, csatorna vagy állóvíz medrétől legalább húsz méter, a környezetükre szennyező hatású építményektől (pl. istálló, ól), az egyéb kutaktól, épületektől és a telek határaitól pedig az erre vonatkozó építési előírásokban meghatározott távolságban van;
 • a víz kiemelése kézi erővel vagy olyan gépi berendezéssel (1,5 LE alatti teljesítményű szivattyú) történik, amelynek teljesítőképessége nem haladja meg a háztartás (háztáji gazdaság) indokolt vízszükségletének kielégítéséhez szükséges mértéket.

1992. február 15. napja után létesült minden kútra (ásott és fúrt kútra egyaránt) vízjogi létesítési engedélyt kellett volna kérni, és ennek következtében most fennmaradási engedély adható ki.

A kutak utólagos engedélyezése (üzemeltetési, illetve fennmaradási engedély) esetén benyújtandó dokumentumok:

 • 5000 Ft eljárási illeték,
 • kérelem formanyomtatvány + kötelező mellékletei,
 • 3. melléklet a 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelethez,
 • büntetőjogi felelősség tudatában tett írásbeli nyilatkozat arról, hogy a kútba szennyvíz, illetve csapadékvíz nem került/kerül bevezetésre.

A házi ivóvízigény kielégítésére irányuló vízilétesítmény- és vízhasználat-engedélyezés esetén azon szakkérdés elbírálására, hogy az ivóvízkivétel és a vízellátás során az ivóvíz minőségi követelményei teljesülnek-e és egészségkárosítás nélküli fogyaszthatósága biztosított-e, a népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, mint szakhatóság jogosult.

Az ügyet intéző iroda Kommunális és Környezetvédelmi Iroda
Címe 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.
Polgármesteri Hivatal
Ügyfélfogadási időpontok: Hétfő: 8:00-12:00 óráig 13:00-15:30 óráig
Kedd: ügyfélfogadás nincs
Szerda: 8:00-12:00 óráig 13:00-17:00 óráig
Csütörtök: 8:00-12:00 óráig 13:00-15:30 óráig
Péntek: ügyfélfogadás nincs
Ügyintéző

Hepp-Molnár Tímea V/503. sz. (Tel.: 94/520-614),
Email: hepp-molnar.timea@szombathely.hu

Haluzsán Helga V/523. (Tel: 94/520-210)
Email: haluzsan.helga@szombathely.hu

Igénylő, kötelezett Ügyfelek
Az ügyintézés kezdeményezhető Ügyfélfogadási időben személyesen, ill. levélben.
Ügyintézési határidő 30 nap.
Az ügyintézés díja Illetékköteles (5.000.- Ft )
Szükséges iratok Kérelem

Helyszínrajz, műszaki leírás + műszaki szelvények
Az alkalmazott jogszabályok A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) számú Kormány rendelet.
Kapcsolódó dokumentumok van

Kapcsolódó dokumentumok (3 db)

Kérelem
(típus: application/msword, méret: 42 Kb, letöltve: 611 alkalommal)
2_Melléklet_engedélyéhez kötött kutak létesítéséhez szükséges terv tartalma.docx
(típus: application/octet-stream, méret: 17.17 Kb, letöltve: 77 alkalommal)

További ügyleírások a(z) "Kommunális ügyek" témakörből(14 db)

Programok

Sport: Magyarország - Lengyelország

Helyszín: Sugár úti Sportcentrum Arena Savaria, Szombathely, Sugár út 18.
Időpont: 2018 Február 26. (Hétfő) 20:00

MÁRCIUS 15. ÜNNEPSÉGSOROZAT (Gyerekeknek)

Belváros helyszínei, Szombathely,
2018 Március 15. (Csütörtök) 09:00

Még több Gyerekeknek ...
Vörös veréb - Díszbemutató és közönségtalálkozó (Mozi)

AGORA - Savaria Filmszínház, Szombathely, Mártírok tere 1.
2018 Március 01. (Csütörtök) 18:00

Még több Mozi ...
Haladás VSE - MTK (Sport)

Haladás Sportkomplexum , Szombathely, Rohonci út 3.
2018 Február 25. (Vasárnap) 18:00

Még több Sport ...
Nőnapi Retro Fesztivál Szombathely (Zene/Koncert)

Sugár úti Sportcentrum Arena Savaria, Szombathely, Sugár út 18.
2018 Március 10. (Szombat) 18:00

Még több Zene/Koncert ...

További programajánlatokért látogasson el a szombathelypont.hu weboldalra, vagy töltse le mobil alkalmazásunkat!

Adatok betöltése, kérem várjon...