Önkormányzati Álláshirdetés Országos fejlesztési pályázatok Programalap - mini projektek támogatására

Álláshirdetés

Pályázati felhívás - igazgató munkakör betöltésére!

Érvényes: 2018.12.17 - 2019.02.01

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 39.§ (2)-(4) bekezdése, továbbá az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI.15.) Korm. rendelet alapján pályázatot ír ki a Mesebolt Bábszínház igazgatói feladatkörének az Emtv. 39. § (1) bekezdése szerinti munkaviszonyban, az Emtv.41. § (1) bekezdése szerint 5 év határozott időre történő betöltésére.

Munkakör: igazgató

A munkaviszony időtartama: határozott (2019.07.01-2024.06.30.)

A munkakör betöltésének kezdő időpontja: a munkakör legkorábban 2019. július 1. napjával tölthető be.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 9700 Szombathely, Ady tér 5.

Illetmény és juttatások: a munkabér és juttatások megállapítására a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) vezető állású munkavállalóira vonatkozó rendelkezései és a felek közötti megállapodás irányadó.

Az intézmény éves költségvetésének 2018. évi fő előirányzatai (eFt-ban):

 • bevételi és kiadási előirányzat: 119.430,-
 • fenntartói támogatás: 85.600,-
 • ebből állami támogatás: 67.600,-

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • a hatályos jogszabályok, az intézmény alapító okirata és szabályzatai, továbbá a Mesebolt Bábszínház és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata között kötött fenntartói megállapodásban foglaltakkal összhangban irányítja és koordinálja az intézményt;
 • a Mesebolt Bábszínház jelenlegi besorolásának (az Emtv. szerint: Kiemelt előadó-művészeti szervezet) megtartása;
 • az előadó-művészeti intézmény rendeltetésszerű működésének biztosítása, a művészeti terv megvalósulásának elősegítése és a szervezeti egységek összehangolása;
 • a munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény dolgozói felett;
 • az intézmény képviselete az állami, társadalmi, gazdasági és civil szervezetek előtt;
 • önálló, személyes felelősséggel járó döntések meghozatala az intézményt érintő ügyekben;
 • nemzetközi szakmai kapcsolatok kialakítása, ápolása.

A vezetői munkakör betöltéséhez szükséges szakmai követelmények és egyéb feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • büntetlen előélet; a pályázó nem áll a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározottak miatti büntetőeljárás hatálya alatt;
 • cselekvőképesség;
 • szakirányú felsőfokú végzettség (szakirányú felsőfokú végzettségnek minősül a felsőoktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő diplomával vagy oklevéllel, vagy jogász vagy közgazdász oklevéllel tanúsított végzettség);
 • legalább ötéves szakmai gyakorlat (szakmai gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében az ilyen feladatkörben eltöltött idő).
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • a szakterületen szerzett vezetői gyakorlat;
 • egy nyugati nyelv tárgyalási szintű ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz;
 • az iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okmányok másolata;
 • legalább öt éves szakmai gyakorlat meglétére vonatkozó munkáltatói igazolás;
 • a pályázó eddigi szakmai munkájának bemutatása;
 • az intézmény irányítására, működtetésére vonatkozó vezetői program;
 • minimális bér-, illetve jövedelemigény;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy az Mt. 211. §-ában szereplő összeférhetetlenség fennáll-e;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja;
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt büntetőeljárások hatálya alatt nem áll, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. (Ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozok, az erről szóló igazolás.)
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes meghallgatása, valamint a pályázatának elbírálása a bizottság, továbbá a közgyűlés nyilvános ülésén történhet-e, vagy kéri a zárt ülés tartását.

 A pályázat benyújtásának ideje és módja: A pályázati felhívásnak az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján való megjelenésétől számított 30 munkanapon belül, postai úton való benyújtás esetén is. (A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály Egészségügyi, Kulturális és Koordinációs Irodája nyújt, a 94/520-133-as telefonszámon.)

 • Postai úton: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének címezve a 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. (Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala) címre történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Mesebolt Bábszínház igazgatói beosztás betöltésére vonatkozó pályázat.
 • Személyesen: az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály Egészségügyi, Kulturális és Koordinációs Irodája részére (9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. III. emelet 320. számú iroda).

A pályázó kiírója a pályázóknak igény szerint egységes, a Mesebolt Bábszínház gazdálkodási, munkáltatói és működési adatait tartalmazó pályázati dokumentációt biztosít:

 • az intézmény Alapító okirata;
 • Szervezeti és Működési Szabályzata;
 • működési alapmutatói (költségvetési sarokszámok, látogatottság, dolgozói létszám, a létesítmény technikai és műszaki adatai).

Pályázati határidő: a www.kormany.hu honlapon történő megjelenést (2018. december 17. napja) követő 30 munkanapon belül, azaz 2019. február 1. napján.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat elbírálására a 155/2017. (VI.15.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak. A pályázatokról Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a kinevezési és megbízási jogkör gyakorlója - a szakmai bizottság véleményének mérlegelését követően - dönt a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első ülésén. A pályázók a bizottsági meghallgatás időpontjáról a Bizottság ülését megelőző 5 nappal írásban értesítést kapnak. A pályázat eredményéről a pályázók a meghallgatást követő 3 munkanapon belül írásban értesülnek. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Megjegyzés:

A pályázat kiírója az alábbiakra hívja fel a pályázók figyelmét:

 • A pályázat beérkezésének határideje a postai úton való beérkezésre és a személyesen történő benyújtásra egyaránt irányadó.
 • A pályázati felhívást elsődlegesen a www.szombathely.hu honlapon lévő tartalommal megegyezően vegyék figyelembe.

A pályázati felhívás közzétételének helye és ideje:

 • Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapja (www.kormany.hu. 2018.12.17.)
 • Szombathely Megyei Jogú Város honlapja (www.szombathely.hu, 2018.12.17.)
 • Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hirdetőtáblája (2018.12.17.)

Szombathely, 2018. december 10.

Dr. Puskás Tivadar - polgármester s.k.

További felhívások (0 db)

Programok

Zene/Koncert: Grunting Pigs és Zsoldos „Báró” Zoltán - Szerda esti akusztik

Helyszín: AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér
Időpont: 2019 Január 23. (Szerda) 20:00

VILLÁMCSŐDÜLET Ady Endre halálának évfordulóján (Előadás/Kiállítás)

Berzsenyi Dániel Könyvtár (BDK), Szombathely, Dr. Antall József tér 1.
2019 Január 24. (Csütörtök) 11:00

Még több Előadás/Kiállítás ...
Idősek Szabadegyeteme (Előadás/Kiállítás)

Idősek Klubja, Szombathely, Gagarin u. 24.
2019 Január 24. (Csütörtök) 13:00

Még több Előadás/Kiállítás ...
Rontó Ralph 2: Ralph lezúzza a netet 3D (mb) (12) (Mozi)

Cinema City, Savaria Plaza, Szombathely, Körmendi út
2019 Január 24. (Csütörtök) 13:00

Még több Mozi ...
Dogman - Kutyák királya (16) (Mozi)

AGORA - Savaria Filmszínház, Szombathely, Mártírok tere 1.
2019 Január 24. (Csütörtök) 13:30

Még több Mozi ...

További programajánlatokért látogasson el a szombathelypont.hu weboldalra, vagy töltse le mobil alkalmazásunkat!

Adatok betöltése, kérem várjon...