Dr. Puskás Tivadar Koczka Tibor Illés Károly Molnár Miklós Lendvai Ferenc Városháza

Dr. Puskás Tivadar

Ünnepi közgyűlés a Megyeházán

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából tartottak ünnepi közgyűlést és megemlékezést a Megyeháza Dísztermében, amelyen ünnepi beszédet Majthényi László, közgyűlési elnök mondott. A megemlékezésen részt vett, a kitüntetetteknek gratulált dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere.

Fotó: Benkő Sándor

A Vas Megyei Közgyűlés kitüntető díjak, elismerések alapításáról és adományozásáról szóló 10/2017. (XII. 15.) számú rendelete és a közgyűlés 16/2018. (II.9.) számú határozata alapján az alábbi személyek részesülnek Március 15-e alkalmából kitüntetésre:

„Vas Megye Gazdaságáért Díj” kitüntetésben részesül:

Galambos Tamás, a Galambos Logistic Kft. Vép ügyvezető igazgatója
A 2007-ben alapított Galambos Logistic Kft a Galambos Cégcsoport tagja. A vállalat feladatai közé tartozik a sürgősségi árufuvarozás, amelyet a minőség, pontosság, precíz kiszolgálás jellemez. A 11 éve piacon lévő cég folyamatosan fejlődik. Mai árbevétele 3.2 milliárd forint, 320 munkavállalót foglalkoztatnak, a raktárkapacitásuk 19 ezer négyzetméter és 55 tehergépjárművük van. Az egyetlen, nem a megyeszékhelyen működő helyi logisztikai szolgáltató központ.

„Vas Megye Mezőgazdaságáért Díj” kitüntetésben részesül:


Dr. Pusztavámi Márton, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vas Megyei Szervezetének elnöke.

2015-től szervezi Vas megyében a búzatermelési versenyt, amelynek közvetlen célja a versenyzők, a búzatermelők motiválása, ezáltal magasabb terméseredmények, jövedelmezőbb gazdálkodás elérése. Közvetett célja pedig a búzatermelés népszerűsítése, a búzatermelésben rejlő megyei potenciál megismertetése, a sikeres termesztéstechnológiák keresése, közreadása. Nagy szerepe van abban, hogy az agrárgazdálkodók döntéseik meghozatala előtt figyelembe veszik a hazai, az uniós és a világpiac alakulását is.

"Vas megye Turizmusáért Díj-ban részesül:

Vancsura Miklós, a sárvári Szent László Kórház főigazgatója

2007-től a Sárvári Gyógy-és Wellnessfürdő ügyvezető igazgatója a tavalyi év végéig. 2010 és 2014 között a Magyar Fürdőszövetség elnökeként tevékenykedett. Nyilatkozata szerint nyugodt szívvel adta át a sárvári fürdőt, amely, 2 milliárdos forgalom mellett, megközelítőleg 500 millió forint üzemi eredményt tudott elérni. A fürdőszektorban már csak tanácsadóként marad, ezért most aktuális eredményes tevékenységének elismerése.

"Vas Megye Fiatal Vállalkozója-Díj"-ban részesül:

Juhász Márton András, feltaláló, a Now Technologies Zrt igazgatóságának tagja
A kitüntetett külföldi tartózkodása miatt a díjat a szülei veszik át: Juhász László és Juhász Lászlóné.
Édesapja elektronikai és édesanyja egészségügyi tudása már korán hatással volt tudományos érdeklődési körére. Első számítógépét 1990-ben kapta általános iskolásként, amin három évvel később megszületett az első ASCII art demója. Programozást, elektronikát, biológiát tanult, emellett foglalkoztatta a zene és a vizuális művészetek. 17 éves korában elnyerte az innovációs szövetség díját és egyetemi felvételt nyert. Tanulmányait biokémia, bioinformatika, biotechnológia vonalon folytatta Szegeden, eközben több ötletét szabadalmaztatta, köztük a gondolatirányítású művégtagok elvét. Részt vett egy intenzív technológiai programon a NASA-nál. Legutóbbi forradalmi találmánya a Gyroset, amivel a kerekesszékesek fejük mozdulataival tudják mozgatni a széket.

"Kuntár Lajos Sajtó-Díj"-ban részesül:


Dr. Gyurácz Ferenc, a Vasi Szemle Folyóirat főszerkesztője 1994 óta és a Magyar Nyugat Könyvkiadó Igazgatója.
Gyurácz Ferenc 1955-ben született Körmenden, 1994 óta Vasi Szemle főszerkesztője. Vezetőként elsősorban Pável Ágoston szellemi igényességét, minden értéket befogadó türelmét és a történelmi múltra szervesen építkező hagyományelvűségét tűzte célul, valamint, mind formailag mind tartalmilag érdekesebbé tenni a lapot az olvasó számára. Napjainkig összesen 6 könyvet jegyez, egész életében igyekezett a szűkebb és tágabb környezetének is hasznára lenni.

"Pável Ágoston Emlékérem" kitüntetésben részesül:


Lang Rezsőné, nyugdíjas szövőnő
Rábatótfaluban született. A szlovén anyanyelvére és a Rába-vidéki szlovén kultúrára mindig is büszke volt. Húsz éven át a Magyarországi Szlovének Szövetsége Szentgotthárdi Szlovén Népdalköre meghatározó tagja volt. Tizenkét éve a Rába-vidéki Szlovén Nyugdíjas Klub aktív tagja. Sütést-főzést vállal, melyekkel a szlovénségre jellemző ételeket is népszerűsíti, hozzájárulva ezzel a szlovén hagyományok megőrzéséhez és átörökítéséhez az ifjabb generációknak. Az anyanyelvű hitélet nyelvőrzésére is törekszik.

„Vitéz Both Béla Emlékdíj” kitüntetésben részesül:

Lőrincz Attila rendőr alezredes, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Kőszegi Rendőrkapitányságának Büki rendőrőrsének őrsparancsnoka.

1983. szeptember 1-jén kezdte hivatásos rendőri szolgálatot járőrként, majd körzeti megbízotti beosztást kapott. 1990 november 11-től járőrvezető, 1991 június 1-től a Körzeti Megbízotti Alosztály vezetőhelyettesi feladatai látta el. 1995 november 1-jétől pedig alosztályvezető helyettesi feladatait látta el. 1995 november 1-jétől pedig alosztályvezetői beosztásba került. 1998 május 1-je óta a Büki rendőrőrs őrsparancsnoka. Szakmai munkája, emberi magatartása kiváló. Az illetékességi terület közbiztonságáért elkötelezetten cselekvő rendőr.

"Gayer Gyula Emlékplakett" kitüntetésben részesül

Varga Péter, a Szombathelyi Erdészeti Zrt közjóléti, természetvédelmi és pályázatkezelési csoportvezetője.
Jelen munkakörében az erdészeti közjóléti feladatok tervezése, ellátása és annak biztosítása mellett az erdőgazdaság természetvédelmi tevékenységének megfelelően a természeti értékek védelme, megóvása és fenntartása is a feladata. Munkaköréből és érdeklődési köréből adódóan kapcsolatot tart természet- és környezetvédelmi egyesületekkel, szervezetekkel, oktatási intézményekkel. Az erdőgazdaság működési területén belül koordinálja a környezetünk megóvása érdekében történő nemzetközi, országos vagy helyi szervezésű környezetvédelmi akciókat, rendezvényeket.

Celldömölki Városi Általános Iskola, Ökoiskola
Az iskola egyik jogelőd intézményének, szellemiségének megfelelően végzi tevékenységét a környezet- és természetvédelem területén. Az intézmény 2017-ben Ökoiskola címet nyert el. Az intézmény minden évben meghirdeti a Tiszta iskola, tiszta osztály, tiszta szívvel jelmondatú akciósorozatát. Az iskolában működik a Zöldőrség. A szelektív hulladékgyűjtés bevált gyakorlat az intézményben. Céljuk, hogy megszerezzék az Örökös Ökoiskola Címet újabb pályázatukkal. A díjat átveszi Kazári Józsefné, munkaközösségvezető.

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közigazgatási Tagozata" elismerésben részesül:

Bánovits Judit, a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal nemzetközi referense.

Másfél évtizede végzi kiemelkedő színvonalon a megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak és testvérmegyei együttműködéseinek koordinálását, emellett példaértékű munkát végez az önkormányzati hivatal nemzetközi projektjeinek megvalósításában is.

Horváth Zoltánné, a Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatal nyugalmazott jegyzője.

1974-es pályakezdésétől nyugdíjazásáig folyamatosan a közigazgatásban dolgozott. 2004-től példaértékű munkája elismeréseként címzetes főjegyzői kinevezést kapott. 2014 december 15-én vonult nyugállományba a hivataltól.

Ponyhardtné Németh Ibolya, a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Építéshatósági ügyintézője.

Húsz éve kezdett el dolgozni a közigazgatásban. Az építéshatósági munkában precíz, határidőben történő munkavégzés mellett fokozott figyelmet fordít az ügyfelekre és más hatóságokkal való együttműködésre.

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Oktatási Tagozata" elismerésben részesül:

Danka Adél, A Celldömölki Városi Általános Iskola Igazgatója

2004-től dolgozik Celldömölkön, az akkor még önállóan működő Gayer Gyula Általános Iskola igazgatója volt. Jelenleg a 14 településsel közösen fenntartott, több mint ezer fős iskola igazgatója, amely a város és a járás kiemelkedő oktatási intézménye.

Kozorits István, a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Rázsó Imre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Körmend gyakorlati oktatásvezetője.

1987 augusztus 1-je óta dolgozik az intézményben. 1994-től gyakorlati oktatásvezető. A tehetséggondozás egyik kiemelkedő területe pedagógiai munkájának. Gyakorlati oktatásvezetői tevékenységét az igényesség és a magas szakmai színvonal jellemzi.

Nagyné Tanay Katalin, a Nárai Aranykapu Óvoda óvodapedagógusa

Az óvodában töltött több mint 35 év óvodapedagógusi szolgálatát a legmagasabb fokon művelte és műveli. Mindvégig türelmes, segítőkész, a gyermekekért végzett magas szakmai tevékenységével, kimagasló munkásságával, gyermekek iránti elkötelezettségével, helytállásával példamutatóan szolgálja hivatását.

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Kulturális Tagozata" elismerésben részesül

Boros Ferenc, a Berzsenyi Dániel Könyvtár médiatárosa, rendezvényszervezője

2004 óta készít dokumentumfilmeket alkotótársaival. Ezen idő alatt több országos és nemzetközi fesztiválon megfordultak és számos díjat gyűjtöttek be. Filmjeiket a megye és az ország összes pontján szinte telt ház előtt vetítik. Specialitásuk Szombathely és Vas megye nagyjainak mozgóképes megörökítése.

Pogács Anna Mónika, vállalkozó újságíró

A Vasvári Újság szerkesztőségi tagja. Több rádió tudósítója és mint ilyen, a megye közvéleményét is befolyásoló pozitív értékeket közvetítő személyiség. A kulturális élet több területén, valamit a médiumoknál sikerrel és eredménnyel végzett több mint három évtizedes munkája alapján méltó az elismerésre.

Vincze Alfonzné, nyugdíjas tojásfestő, tojás karcoló népi iparművész.

A gencsapáti hímes tojás készítés hagyomány és motívumkincse a Vas Megyei Értéktár része, megyei értékünk. Margit nénin leánya mindig szívesen vállalják Gencsapáti rendezvényein a tojáskarcolás bemutatását, tanítását. Hiteles hagyományőrző tevékenysége mindannyiunk számára példaértékű.

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Egészségügyi Tagozata" elismerésben részesül:

Dr. Hadarits Ferenc, a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Központi és Rendelőintézet Laboratóriumának osztályvezető főorvosa

1982 október 1-től kisebb megszakításokkal a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház dolgozója. 2007-től osztályvezető főorvosként végzi munkáját a Központi és Rendelőintézet Laboratóriumban. Sokoldalú és színvonalas munkavégzését, kiváló adottságait mind a kórházi kollektíva, mind a vezetés messzemenően elismeri.

Szabó Zoltán, a Sárvári Mentőállomás állomásvezető mentőtisztje

Mentőtiszti pályafutása, szakmai, emberi magatartása példamutató. Szabadidejében önkéntesként is részt vesz rendezvények biztosításában, az újraélesztés tanításában, annak társadalmi elfogadtatásában. A félautomata defibrillátorok elterjesztése, használatának oktatása, a hirtelen szívhalál elleni küzdelem egyik fő szervezője Vas Megyében.

Tóth József, az Országos Mentőszolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezetének mentőápolója.

1986 augusztus 28-án lépett szolgálatba az országos mentőszolgálatnál kivouló mentőápolóként. 1992-től szolgálatvezetői feladatokat látott el és orvosi ügyeleti asszisztensként is segítette Körmend és környéke betegeit, 2006 október 1-jétől napjainkig a Szombathelyi Irányító Csoport meghatározó személyisége, bajtársai mindig számíthatnak rá. Az évek során több sikeres újraélesztést kezdett vagy támogatott telefonon keresztül.

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Szociális Tagozata" elismerésben részesül:

Baloghné Molnár Celeszta, a Vas Megyei Kormányhivatal Kőszegi Járási Hivatal kiemelt foglalkoztatási szakügyintézője

Huszonhat esztendeje dolgozik foglalkoztatási területen, előbb ügyintézőként, majd vezető-helyettesként. Tevékenységével jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a kőszegi foglalkoztatás-ügy maximálisan kiszolgálja a Kőszegen és környékén felvetődő munkakerő-igényt.

Süle Ferencné, a Sárvári Karitatív Krízis Központ vezetője

Sárvár város rászorulóit, időseit és a hajléktalanokat pártfogoló központ vezetői feladatait végzi. A jótékonysági feladataikon túl tartanak betegjogi és gyógynövény ismereti tanfolyamokat is. Aktív karitatív tevékenysége méltóvá teszi az elismerésre.

Szabó Józsefné, a Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc szociális gondozója és ápolója

1999-ben kezdett az ivánci szakosított otthonban dolgozni, mint képesítés nélküli gondozó, majd 2007-ben szociális gondozó és ápoló végzettséget szerzett. Munkáját töretlen szorgalommal, türelemmel, példamutató módon végzi. Emberi kapcsolatai terén nagyfokú empátia, racionalitás, őszinteség jellemzi, Hivatás szeretetéért tisztelik és becsülik.

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Gyermek- és Ifjúságvédelmi Tagozata" elismerésben részesül:

Rosta Zsolt, a Celldömölki Városi Általános Iskola Alsósági Tagiskola tanára

1990 óta tanít az intézményben. Kiváló oktatói munkája mellett nagy figyelmet fordít a gyermekek nevelésére. Munkájában sokoldalú, igényes. Kiváló táborvezetőként, fáradhatatlan pedagógusként gyermekek sokasága számára szerzett hasznos és önfeledt napokat.

Süle Lajosné, a Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Ikervári Speciális Gyermekotthona csoportvezető nevelője.

2008 szeptember 15-től kezdett eldolgozni az ikervári gyermekotthon belső általános iskolájában, mint tanár, valamint a gyermekotthonban, mint családgondozó. Tanítványai 3-8. Osztályos speciális szükségletű fiúk. Kimagasló szakmai tudása, áldozatos munkája méltán teszik őt elismertté szakmai körökben.

Szabóné Dolgos Mária, a Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat intézményi takarítója, kézbesítője.

Rendkívül nagy munkabírása, lelkesedése, a munkához való hozzáállása példaértékű.

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Sport Tagozata" elismerésben részesül:

Bognár Károlyné, nyugállományban lévő testnevelő pedagógus

1958-tól 1990-ig, a nyugdíjazásáig a Vasvári Postaforgalmi Szakközépiskolában tanított testnevelőként. Vezéregyénisége volt az iskolai versenysport szervezésének, irányításának. 25 évig vezető testnevelő tanár a Testnevelési Főiskola megbízásából. Nyugdíjazása óta jeles szervezője és irányítója a város szabadidősportjának.

Klampár Tibor, Világ- és Európa bajnok asztaliteniszező, a CVSE asztalitenisz csapatának vezetőedzője.

A magyar asztalitenisz aranykorának élő legendája, aki Celldömölkön is bizonyított. A csapat 107 magyar bajnoki mérkőzésen volt veretlen. A Klubcsapatok Szuperligája elnevezésű európai kupában is több dobogós hely után az előző bajnokságban aranyéremig vezette együttesét.

Szegnerné dr. Dancs Henriette, az ELTE PPK Sporttudományi Intézet főiskolai docense

13 éve szervez Szombathelyen hazai és nemzetközi sporttudományi konferenciákat. Alapítója és évekig koordinátora volt a mintegy 30 külföldi egyetemet összefogó International Network in Sport and Health Science hálózatnak. Évtizedeken keresztül a Sporttudományi Intézet ERASMUS koordinátoraként szervezte a hallgatók külföldi tanulmányútjait. Vas megyét képviseli az Alpe-Adria Alliance University Sport Forum szervezetében.

„Vas Megye Szolgálatáért Közbiztonsági Tagozata" elismerésben részesül:

Döme László, a celldömölki Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke

Foglalkozása és hivatása kerületvezető erdész a Szombathelyi Erdészeti Zrt Sárvári Igazgatóságánál. 1999 óta az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja, előbb, mint beosztott tűzoltó, 2002-től az egyesület elnöke. A hivatása és az egyesületi munka is rengeteg feladatot ró rá, amit szakszerűen, magas színvonalon, igazi közösségi emberként végez.

Fekete Géza rendőr alezredes, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Sárvári Rendőrkapitányságának vezetője.

1994 március 1-jén kezdte meg hivatásos rendőri szolgálatát a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Szombathelyi Rendőrkapitányságának Bűnügyi Osztály Bűnüldözési Alosztályának állományában főnyomozói feladatok ellátásával. 1997-től kiemelt főnyomozó lett. 2008 január 1-től a Vas Megyei Rendőrkapitányság Bűnügyi Igazgatósága Elemző-értékelő Osztályának vezetője. 2013 január 16-tól a Sárvári Rendőrkapitányság vezetője. Vezetői példamutatása a szolgálati fegyelem tekintetében kiemelkedő.

Horváth Gábor, a Vas megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály útügyi koordinátora

Közlekedési hatósági feladatokat 1986 óta az államigazgatási, közigazgatási szervezetek keretein belül, magas színvonalon, rendkívül nagy szakmai tudás és tapasztalat mellett végzi. Nagy szerepe volt az elmúlt harminc esztendőben Vas megye közlekedési infrastruktúra fejlesztéseinek előkészítésében, hatósági engedélyezésének zökkenőmentes lebonyolításában.

„Vas Megye Szolgálatáért Nemzetiségekért Tagozata” elismerésben részesül:

Ferkovics József festőművész

Gyermekkorában állami gondozottként élt. Az általános és a középiskola elvégzése után a Képző és Iparművészeti Főiskola hallgatója lett. A festészet mellett a roma közéletben is szerepet vállalt. Két alkalommal is vállalt roma nemzetiségi önkormányzati képviselőséget. Magánemberként számos nemzetközi és hazai kiállításon vett részt.

Horváth Zsuzsanna, a Peruska Marija énekkar vezetője, valamint kántor, hitoktató

Elévülhetetlen érdemei a helyi horvát nyelvű színjátszókör megalakulásánál, a környék szakrális emlékeinek ismerője és gondozója, a horvát nyelv, az immáron ötszáz éve itt élő horvát hagyományok, értékek hű őrzője.

Lázár Éva, a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda nyugalmazott tanítónője

1977 augusztus 16-tól képesítés nélküli nevelő volt a felsőszölnöki általános iskolában, majd a tanítói képesítés megszerzése után tanító szerepet töltött be az intézményben 2017 december 20-ig, nyugdíjba vonulásáig. 1994-ben a Felsőszölnöki Szlovén Kisebbségi Önkormányzat képviselője, valamint az Oktatási Bizottság elnöke.

A megyei közgyűlés elnöke egyedi döntése alapján Vas Megye Közgyűlése Elnökének Emlékérme elismerésben részesül:

Csárics Sándor, a kőszegi Budaker Gusztáv Zeneiskola tanára több évtizedes példaértékű pedagógusi és zeneművészeti munkájáért.

Dömötör Sándor nyugalmazott agrármérnök, Szentgotthárd város szociális tanácsnoka Szentgotthárd város és térsége szociális ellátórendszerének fejlődése érdekében végzett képviselői munkájáért.

Heckenast Gusztáv Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyugalmazott aljegyzői tanácsadója több évtizedes példaértékű pedagógusi, közéleti és közszolgálati munkájáért.

Karádi Mihály nyugalmazott mentőállomásvezető a mentőszolgálatnál végzett több évtizedes kiemelkedő vezetői és szakmai munkájáért, kimagasló képviselői és közösségi tevékenységéért.

Németh Rita, a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Intervenciós és Kardiovaszkuláris Radiológiai Osztályának mb. osztályvezető asszisztense három évtizedes, nagy odaadással és emberi hozzáállással végzett kiemelkedő szakmai munkájáért.

Dr. Rátkai László, a jáki Szent György Plébánia esperesplébánosa öt évtizedes közmegbecsülésnek örvendő papi szolgálatáért, az egyházközség közösségeinek áldozatos szolgálatáért.

Strömpl András, a Lembergi Magyarok Kulturális Szövetségének tagja a nyugat-ukrajnai magyar hadtörténeti helyszínek és hadisírok kutatása és a II. világháborús hadisírok és katonai emlékek rendbehozatala érdekében végzett példaértékű munkájáért

Zsigovits Erika, a Nyugat Takarék Szövetkezet Vasvári Fiókjának vezetője több évtizedes kiemelkedő közösségi munkájáért.

„Vas Megye Közgyűlés Elnökének Emlékplakettje” elismerésben részesül:

Wilheimné Ádám Ibolya, a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai, Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma tanára négy évtizedes kiemelkedő pedagógusi munkájáért.


Galéria (45 db)

További hírek (10 db)

Feltöltve: 2019.03.18
Módosítva: 2019.03.18

Elment Szombathely legidősebb polgára

A 107. évében elhunyt Spiegler Elemértől, a város legidősebb emberétől vettek búcsút a Bercsényi utcai temetőben. A város nevében dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere emlékezett a holokausztot is túlélő szombathelyi...

Feltöltve: 2019.03.16
Módosítva: 2019.03.19

VIII. Tóth Géza Súlyemelő verseny

A szombathelyi sportikon, Tóth Géza emlékművénél kezdődött a VIII. Tóth Géza Súlyemelő Emlékverseny. Szombathely város önkormányzata nevében Illés Károly, Szombathely Megyei Jogú Város alpolgármestere helyezett el koszorút. Az ünnepélyes megnyitón...

Feltöltve: 2019.03.15
Módosítva: 2019.03.15

Huszártoborzó, kishuszár avatás a Skanzenben

Szombathely Város Fúvószenekarának ünnepi műsora után Torma-Hasza Mónika evangélikus lelkész imádságával, dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármesterének ünnepi köszöntőjével és Sátory Károly, a főszervező, a Klapka György...

Feltöltve: 2019.03.15
Módosítva: 2019.03.15

A 9. Szombathelyi Sajtófotó kiállítás

Dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere nyitotta meg a 9. Szombathelyi Sajtófotó kiállítást az AGORA Művelődési és Sportházban. Benkő Sándor fotóriporter, a zsűri elnöke méltatta és értékelte a képeket. A díjakat dr....

Feltöltve: 2019.03.15
Módosítva: 2019.03.15

Megemlékezések a forradalom és szabadságharc 171. évfordulóján

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulójára emlékeztek Szombathelyen. Fél tízkor az Ady téren megkoszorúzták Petőfi Sándor szobrát, majd az ünneplők átvonultak a Március 15 térre, ahol katonai tiszteletadással vonták fel az...

Feltöltve: 2019.03.14
Módosítva: 2019.03.14

Ünnepség a Megyeházán

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcara emlékeztek a Megyeházán, ahol kitüntetéseket adtak át. Az ünnepségen részt vett, és a kitüntetetteknek gratulált dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere.

Feltöltve: 2019.03.14
Módosítva: 2019.03.15

Koszorúzás Battyány Lajos szobránál

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra emlékezve koszorúzták meg az első felelős magyar miniszterelnök, Batthyány Lajos szobrát dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere és a Vas Megyei Önkormányzat képviselői.

Feltöltve: 2019.03.14
Módosítva: 2019.03.14

Koszorúzás a Hübner Mauzóleumnál

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ismeretlen sírokban nyugvó egyszerű honvédaira emlékeztek a Szent Márton temetőben. Dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere részt vett a megemlékezésen és koszorút helyezett a...

Feltöltve: 2019.03.13
Módosítva: 2019.03.14

Megújul az Aranypatak medre

A közgyűlés határozata értelmében a 2018-as költségvetés terhére mintegy 40 millió forintos beruházás eredményeként újulhat meg az Aranypatak Sportligettel határos szakasza. A munkaterület átadásán volt jelen dr. Puskás Tivadar, Szombathely...

Feltöltve: 2019.03.12
Módosítva: 2019.03.13

Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése

A Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése című projektnyitó rendezvényen köszöntötte a résztvevőket dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere.

Programok

Sport: Falco KC Szombathely - Jászberény

Helyszín: Sugár úti Sportcentrum Arena Savaria, Szombathely, Sugár út 18.
Időpont: 2019 Március 23. (Szombat) 18:00

Sakura (Zene/Koncert)

AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
2019 Április 06. (Szombat) 19:00

Még több Zene/Koncert ...
Haladás Viktória - FTC (Sport)

Szombathelyi Haladás Stadion, Szombathely, Rohonci utca 3.
2019 Március 23. (Szombat) 16:00

Még több Sport ...
KÖRHINTA (Színház/Tánc)

Mesebolt Bábszínház - Kamaraterem, Szombathely, Ady Endre tér
2019 Február 17. (Vasárnap) 10:00

Még több Színház/Tánc ...

További programajánlatokért látogasson el a szombathelypont.hu weboldalra, vagy töltse le mobil alkalmazásunkat!

Adatok betöltése, kérem várjon...