Dr. Puskás Tivadar Koczka Tibor Illés Károly Molnár Miklós Lendvai Ferenc Városháza

Dr. Puskás Tivadar

Semmelweis napi díjátadó gála

A Semmelweis napi díjátadó gálán mondott köszöntőt és adta át a díjakat dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere, Koczka Tibor alpolgármester és dr. Kecskés László, az Egészségügyi Szakmai Bizottság elnöke.

Fotó: Cseh Gábor

Semmelweis-napi díjazottak

„Szombathely Egészségügyéért-díj”

Dr. Török Ilona

1976-ban kezdett dolgozni a MKH II. Belgyógyászati dr. Zsámbéki Pál osztályvezető osztályán. 1981-ben belgyógyászatból szakvizsgázott.

1988. óta a Március 15. téri háziorvosi rendelőben háziorvos.

1995-ben 81 háziorvos támogatásával megszerveződött a Vas Megyei Háziorvosi Alapítvány azzal a céllal, hogy a megyében dolgozó háziorvosai és körzeti nővérei számára helyben biztosítsa a továbbképzéseket, mind a kötelező szinten tartó, mind a szabadon válaszható témákban. Óriási segítség minden háziorvos számára, hogy helyben elérhetők a továbbképzések.

Háziorvostan szakvizsgáját 1996-ban tette le. 1997-ben üzemorvosi szakvizsgát tett.

33 éven keresztül a Bogáti Szociális Otthon lakóinak orvosi ellátását biztosította.

Az Enztbruder Dezső Egészségügyi Szakközépiskolában 8 éven át belgyógyászatot tanított.

A POTE-SOTE háziorvosi mentoraként fogadja és oktatja az orvostanhallgatókat

A MOK Vas megyei Területi Szervezetének több évtizede elnökségi tagja, területi küldötti feladatokat is ellát. Emberemlékezet óta készíti a szombathelyi felnőtt háziorvosok ügyeletei beosztását. 2018-ban leánya dr. Huszár Erika átvette a praxisát. Természetesen munkáját nem fejezte be, alkalmazottként dolgozik tovább.

A háziorvosi csoportvezető, dolgozik, oktat, este továbbképzésen vesz részt, és ha nem akad ügyeletes, végszükségként megoldja.

 

Dr. Záborszky Zita

1985-ben a Szegedi Tudományegyetemen végzett általános orvosként, majd 1993-ban belgyógyász szakorvos, 1998-ban mozgásszervi rehabilitációs szakorvos, 2000. évben pedig reumatológia szakorvos szakképzettséget szerzett.

1988 és 1998 között a Markusovszky kórházban dolgozott. 1999. és 2003. között 2 évig a MÁV-rendelőben és a szigetvári kórházban tevékenykedett.

Majd 2004. évtől ismételten a Markusovszky Kórház keretein belül dolgozik osztályvezető főorvosként a Központi Rehabilitációs Osztályon.

Hazai és nemzetközi szakmai körökben egyaránt elismert személyiség.

Kiemelkedő szakmai munkavégzésű, a betegek körében is rendkívül megbecsült főorvos, de munkatársai, vezetői is sokra értékelik tevékenységét. Humánuma, közvetlensége kiemelkedő, sokoldalú szaktudása, színvonalas munkája, betegszeretete, munkabírása alapján kiérdemelte a kórház vezetőinek, dolgozói kollektívájának megbecsülését.

„Kiemelkedő Egészségügyi Munkáért-díj”

 I. fokozat

Dr. Bíró Ágnes

42 éve az egészségügyben dolgozik. Számtalan beteg radiológiai és ultrahang vizsgálatát végezte az elmúlt évtizedek alatt. Munkáját az alapos felkészülés, a magas szintű szakmai tudás, lelkiismeretesség és igényesség jellemzi. A betegek iránt nyújtott tisztelet, alázat és megbecsülés példamutató a munkatársai számára is. Szakmai felkészültsége, precizitása, pontos munkavégzése egész eddigi életében jellemezte. Személyisége, hiteles orvosi magatartása, kollégái szemében is elismerést szerzett, elnyerve tiszteletüket és szeretetüket. Több mint négy évtizedes orvosi tevékenységének méltó elismerése ezen kitüntetés adományozása.

 

Némethné Czövek Anikó

1990. augusztus 01-től a Markusovszky Kórház dolgozója. Kezdetektől a Mellkassebészeti Osztályon dolgozott. Eleinte szakápolóként tevékenykedett, majd 2005-ben ápolói főiskolai végzettséget szerzett, így diplomás ápoló lett. 2001-től megbízott osztályvezető, majd 2002-től kinevezett osztályvezető ápolóként végzi munkáját.

Lankadatlan, nagy szakmai tudással végzi szerteágazó feladatait, vezetői munkája mellett nagy hangsúlyt helyez az ápolási munka magas minőséggel történő megvalósítására. Konzekvens és igényes a betegek ellátásával kapcsolatban. Szakmai igényességet a munkatársaitól is megkívánja. A betegekkel türelmes és empatikus, hozzátartozókkal is szolgálatkész és segítőkész.

 

„Kiemelkedő Egészségügyi Munkáért-díj”

 II. fokozat

Galivitsné Rákli Szilvia

1990-ben az Entzbruder Dezső Egészségügyi szakközépiskolában szerzett általános ápoló és gondozói végzettséget.  2012-2014 között a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Idősek Klubjában segítette a Klubtagokat, aktívan részt vett a programok szervezésében és lebonyolításában. Pontosan, hatékonyan végezte az adminisztrációs feladatokat is. A területi idősellátásban is megbízhatóan, türelemmel segítette a rábízottakat.  2014. december 1-től jelenleg is, Dr. Elek Marianna házi gyermekorvos mellett dolgozik asszisztensként.  2012-től Dr. Legli veronika felnőtt háziorvos mellett napi 4 órában lát el adminisztrációs feladatokat. Nagy teherbírása mellett kedves, segítőkész, megbízhatóan és önállóan végzi munkáját. Munkatársai számíthatnak rá, szeretik ők is és a betegek is. Kiváló munkaerő.

 

Tímár Katalin

A főiskola elvégzése után a Váci Mihály utcai gyermekrendelőben kezdett körzeti védőnőként dolgozni. Kezdő szakemberként is feltalálta magát, gyorsan megismerte körzetét. Gondozottjai rövid időn belül elfogadták, megfogadták tanácsait. 2003. májusában GYES-ről visszatérve Lukácsházán folytatta védőnői munkáját. 2009. február 1-jétől ismét a szombathelyi körzeti védőnők csapatát erősíti a Szűrcsapó utcai gyermekrendelőben. Munkáját magas szakmai színvonalon, empatikusan, hivatástudattal végzi. Szakmai tudását, ismereteit, folyamatosan bővíti továbbképzéseken, konferenciákon. A megszerzett ismereteket a gondozottak ellátásában hasznosítja, dúlaként is tevékenykedik. A szülőkkel humánus, toleráns. Hosszú évek óta oktató védőnői feladatokat is ellát, ezzel segítve a hallgatókat, hogy megismerjék a körzeti védőnői munka szépségeit, nehézségeit. A lakosság széles rétegét érintő települési egészségnapok, prevenciós programok aktív résztvevője. A Szent Márton köpenye óvodai egészségnevelési program megvalósításában, valamint az óvodai glutén szűrésben is aktív szerepet vállal.  

A Humán Civil Házban szervezett baba-mama klub munkájában is évek óta tevékenykedik. Tagja számos egészségügyi szervezetnek, többek között a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarának, a Magyar Vöröskeresztnek, és a Szombathelyiek Egészségéért Egyesületnek.

Jó közösségi ember, kollégái szeretik, elfogadják észrevételeit, tanácsait.

Munkáját elhivatottság, segítő szándék jellemzi.

Balázs Szabolcs

2009. 08.01-től teljesít szolgálatot a szombathelyi Mentőállomáson. Munkájában gyorsan elsajátította a szükséges ismereteket, a kiemelt mentéstechnikai eszközök használatát, emiatt is kerülhetett rövid időn belül az eset- rohamkocsi szolgálatra.

Szívesen vállalt a kötelező feladatokon túl önkéntes tevékenységet, bemutatókat, iskolai, óvodai csoportok kalauzolását. Újraélesztés, félautomata defibrillátor oktatói, és betegkísérő OKJ-s képesítést szerzett. A kivonulások közötti időben rendszeresen segíti bajtársait, vezetőit. Mindig a precíz, fegyelmezett, szabálykövető magatartás jellemezte a munkáját. Amikor arra szükség volt, helyettesítőként szervezte a mentőjárművek szervízelését, javítását. Jelenleg is a műszaki vezető segítője megbízott garázsmesterként. A fiatalabbak számára példaadó, elhivatott mentődolgozó.

Munkáját főként a kiemelt mentőegységeken végzi, emellett az orvosi ügyeleten is szolgálja a város polgárainak egészségügyi ellátását.

Zentainé Kupi Ágnes

1976. július 15-től dolgozik a Markusovszky Egyetemi Oktatókórháznál. Kezdetben az I. Belgyógyászaton, az Anya- és Gyermekvédelmi tanácsadónál, majd 1990-től jelenleg is a Kardiológiai és Belgyógyászati Osztályon. 1976. évi gimnáziumi érettségi megszerzését követően, 1978-ban általános ápoló és asszisztensi, majd 1979-ben felnőtt szakápolói képesítést kapott. 2001. évben OKJ-s ápolói felsőfokú szakképesítést szerzett.

Kollégáival és a betegekkel kapcsolata kifogástalan, feladatait következetesen látja el. Sok éves becsületes, lelkiismeretes, magas színvonalú munkavégzés áll mögötte. Komoly szakmai tudással, alázattal és szorgalommal végzi ápolói feladatait. Türelem, lelkiismeretesség és precizitás jellemzi mindennapi munkavégzését. Kollégáival és a betegekkel kapcsolata kifogástalan, feladatait következetesen látja el. 


Galéria (51 db)

További hírek (10 db)

Feltöltve: 2019.08.22
Módosítva: 2019.08.22

Fellobant a karnevál lángja

A karneváli láng meggyújtásával kezdetét vette a XX. Savaria Történelmi Karnevál. Savaria polgárait Dr. Puskás Tivadar Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere köszöntötte.

Feltöltve: 2019.08.22
Módosítva: 2019.08.22

Savaria undergrand címmel nyílt kiállítás

A Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum KÉPTÉR kiállítás sorozat Savaria undergrand című kiállítása nyílt meg az Iseum Savariensében. A megnyitón köszöntőt mondott dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere és Csapláros...

Feltöltve: 2019.08.21
Módosítva: 2019.08.22

"A márka neve: Savaria - Szombathely" című kiállítás nyílt

A Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára, a Vasi Múzeumbarát Egylet és a Berzsenyi Dániel Könyvtár helytörténeti klubja által szervezett kiállítás megnyitóján köszöntőt mondott dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere...

Feltöltve: 2019.08.21
Módosítva: 2019.08.22

Fejes Rezső szépkorú köszöntése

Fejes Rezsőt köszöntötte 90. születésnapja alkalmából dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere.

Feltöltve: 2019.08.20
Módosítva: 2019.08.20

Államalapító Szent István Király ünnepe

Dr. Székely János megyéspüspök ünnepi szentmiséje után vonták fel a nemzet lobogóját a Szent István szobor előtti téren, ahol az államalapító Szent István Király ünnepe alkalmából mondott ünnepi beszédet dr. Balázs Péter, megyei jegyző. Az ünnepségen...

Feltöltve: 2019.08.19
Módosítva: 2019.08.20

Kitüntetésben részesült dr. Puskás Tivadar

Az Államalapítás és az Államalapító Szent István király ünnepe alkalmából a Parlament Vadásztermében állami kitüntetések ünnepélyes átadására került sor, amelyen dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere a Magyar Érdemrend...

Feltöltve: 2019.08.16
Módosítva: 2019.08.16

Szekér Károly szépkorú köszöntése

Szekér Károlyt köszöntötte 90. születésnapja alkalmából dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere.

Feltöltve: 2019.08.15
Módosítva: 2019.08.16

Célegyenesbe fordult a XX Savaria Történelmi Karnevál előkészítése

A jubileumi Savaria Történelmi Karnevál előtt egy héttel megtartották az utolsó sajtótájékoztatót a fesztiválról, amelyen részt vett dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere is.

Feltöltve: 2019.08.12
Módosítva: 2019.08.13

Esküt tettek a választási bizottság tagjai

Dr. Puskás Tivadar Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere előtt tettek esküt a közgyűlés által megválasztott, Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottságának tagjai.

Feltöltve: 2019.08.11
Módosítva: 2019.08.12

Joskar Ola Kulturális és Sportfesztivál

Dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere, Kelemen Krisztián és dr. Nemény András önkormányzati képviselők megnyitották a 21. Joskar Ola napokat. A rendezvényen adták át a Horvát Oktatási Központ javára szánt adományokat...

További programajánlatokért látogasson el a szombathelypont.hu weboldalra, vagy töltse le mobil alkalmazásunkat!

Adatok betöltése, kérem várjon...