Dr. Puskás Tivadar Koczka Tibor Illés Károly Molnár Miklós Lendvai Ferenc Városháza

Dr. Puskás Tivadar

Esti őrjárat a dermesztő hidegben

Dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere, Rettegi Attila, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke, dr. Horváthné Németh Klára, a FÉHE igazgatója, és dr. Varsányi Péter, a Szombathelyi Közterület-Felügyelet igazgatója tartott sajtótájékoztatót a városban élő hajléktalanokról, a metsző hidegre való tekintettel az elhelyezésükről, a róluk való gondoskodásról. A tájékoztató után megtekintették a városban azokat a helyeket, ahonnan nem sikerült még becsábítani a meleg szállásokra a hajléktalanokat, pedig az éjszakai -15 fokos hidegben életveszélyben vannak. A szolgálat szakemberei kérik, hogy aki olyan feltételezhetően hajléktalan személyt lát, akinek egészsége, élete veszélybe került, az hívja a 06 80 205 165 zöld számot, ahol a szociális szakemberek segítenek majd.

Fotó: Benkő Sándor

ÖSSZEFOGLALÓ A HAJLÉKTALAN EMBEREK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL, ELLÁTÁSOKRÓL


Utcai szociális munka:

Az utcai szociális munka célja az ellátatlan, de az intézményes ellátással szemben bizalmatlan, az utcán tartózkodó egyének, csoportok szociális és mentális segítése, elsősorban életmentés, megelőzés, integrálás céljából.

Infrastrukturális feltételek: gépjármű, mobiltelefonok, hideg élelem készlet, takarók, alapgyógyszer készlet, háttériroda

Az utcai szolgálat váltott műszakban két-két fővel lát el szolgálatot.

Munkarend: munkanapokon 7:00-22:00, a téli krízisidőszakban hétvégén és ünnepnapokon: 18:00-22:00.

A téli időszakban az év jelentős részében utcán élő hajléktalan emberek nagy része is az intézményben tölti az éjszakáit. A nappali melegedő közösségi helyiségei és az első emeleti közösségi helyiségei is megnyitásra kerültek, annak érdekében, hogy mindenki elhelyezése biztosítható legyen.

Az elmúlt napokban már csak 15-20 volt aki utcán, közterületen, nem lakás céljára szolgáló helyiségben éjszakázott.

Éjjel nappali hívható zöld szám: 06/80 205 165

Fő feladatok:

 1. bejelentések fogadása, kliensek felkutatása

Az utcai szolgálat munkatársai valamennyi bejelentés esetén helyszínre mennek, ahol a szükséges intézkedéseket megteszik (intézménybe szállítás, mentőszolgálat értesítése stb)

 1. felderítés

A felderítő munka során az utcai szolgálat feltérképezi azokat a területeket, ahol kliensek tartózkodhatnak.

 1. az ellátási terület rendszeres bejárása

A szolgálat munkatársai heti rendszerességgel, a téli krízisidőszakban kétnaponta bejárják azokat a területeket, ahol utcán élő csoportok előfordulhatnak. Amennyiben olyan kliens tartózkodik utcán, aki fokozott veszélyhelyzetnek van kitéve (leromlott egészségi állapot, fogyatékosság, pszichiátriai megbetegedés) a terület bejárása akár napi szinten is szükségessé válhat.

 1. információnyújtási feladatok

Az utcai szociális munkás egyik fő feladata a kliensek tájékoztatása a SAVARIA REHAB-TEAM Kft. által nyújtott szolgáltatásokról, illetve a kliensek egyéb lehetőségeiről, jogairól (hogyan juthat hajlékhoz, élelemhez, orvosi ellátáshoz, önkormányzati támogatáshoz stb.). Az információnyújtás történhet szóban, illetve a kliensek által igénybe vehető szolgáltatásokról készített szórólap átadásával.

 1. ügyintézés

Az ügyintézés keretében végzett legfontosabb tevékenységek: hiányzó személyes iratok pótlásához segítségnyújtás, postacím biztosítása, közvetítés más intézmények felé, egyéb hivatalos ügyintézésben segítségnyújtás.

 1. szállítás

 2. háttériroda fenntartása, ügyfélfogadás

Együttműködések: Az utcai szociális munkás szolgálat az Országos Mentőszolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezetével, a Markusovszky Kórházzal, a Városi Rendőrkapitánysággal, a Közterület felügyelettel olyan írásos együttműködési megállapodást kötött, amelyben részletesen meghatározásra kerültek az együttműködő felek feladatai az utcán, közterületen élő hajléktalan emberek hatékonyabb ellátása érdekében. A megállapodáshoz csatlakozott még a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ, illetve Regionális Diszpécser Szolgálat is.

Nappali melegedő

A nappali melegedő szolgáltatásait az utcán élő, illetve az éjjeli menedékhely szolgáltatásait igénybe vevő hajléktalan emberek vehetik igénybe. A szolgáltatási igénybevétele térítésmentes. A téli időszakban naponta átlagosan 50-60 fő fordul meg a melegedőben,

Nap

Igénybevevők száma

2017.01.01

39

2017.01.02

45

2017.01.03

52

2017.01.04

54

2017.01.05

61

2017.01.06

70

2017.01.07

57

2017.01.08

64

2017.01.09.

76

Szolgáltatások:

 • közösségi együttlét lehetőségének biztosítása

 • pihenés biztosítása

 • személyi tisztálkodás biztosítása (törölköző, tisztálkodó szerek biztosítása)

 • személyes ruházat tisztításának biztosítása

 • ellátatlan, illetve alacsony jövedelemmel rendelkezők részére meleg ebéd biztosítása

 • étel melegítéséhez, tálalásához, elfogyasztásához szükséges feltételek biztosítása

 • csomagmegőrző biztosítása

 • információnyújtás, telefonálási-, internet használati lehetőség biztosítása

 • postacím biztosítása

 • ügyintézés, információnyújtás

A nappali melegedőben naponta meleg teát, illetve egy tál meleg ebédet biztosítunk mindenki számára.

Éjjeli menedékhely

Nyitva tartás: naponta 16-07, férőhely: 25 fő, ideiglenes férőhely 20.

A hajléktalanok éjjeli menedékhelye az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai szállás biztosítását lehetővé tevő szolgáltatás.

Az intézmény szolgáltatásait azok vehetik igénybe, akik éjszakáikat közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben töltik.

Az éjjeli menedékhely működtetésének legfontosabb célja, hogy egyetlen hajléktalan személy se legyen kénytelen éjszakáit utcán, közterületen tölteni. Az éjszakai pihenés mellet az éjjeli menedékhely biztosítja mindazokat a szolgáltatásokat, amelyek az alapvető fizikai szükségletek kielégítéséhez nélkülözhetetlenek.

Szolgáltatások:

 • Éjszakai pihenés biztosítása

 • Személyi tisztálkodás biztosítása (törölköző, tisztálkodószerek biztosítása)

 • Személyes ruházat tisztításának biztosítása

 • Étel melegítéséhez, tálalásához, elfogyasztásához szükséges feltételek biztosítása

 • A téli krízisidőszakban hideg élelem biztosítása

 • Csomagmegőrző biztosítása

 • Információnyújtás

A téli időszakban éjszakánként átlagosan 55-60 fő veszi igénybe a menedékhelyet.

Nap

Igénybevételek száma

2017.01.01

49

2017.01.02

54

2017.01.03

63

2017.01.04

58

2017.01.05

56

2017.01.06

57

2017.01.07

61

2017.01.08

57

Átmeneti szállás

Nyitva tartás: folyamatos, férőhely: 78 fő

Azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra. Az elhelyezés 30 napig ingyenes, ezt követően jövedelem arányosan kell térítési díjat fizetni. Az átmeneti szállás folyamatosan teljes kihasználtsággal üzemel.

Egészségügyi ellátás:

Háziorvosi szolgálat

Hetente két alaklommal felszerelt háziorvosi rendelőben veheti igénybe a szolgáltatást valamennyi hajléktalan ember. A háziorvos által felírt gyógyszerek kiváltásához társaság segítséget nyújtunk.

Betegszobai elhelyezés

Azoknak a legalább részben önellátásra képes hajléktalanoknak az ápolását és teljes ellátását (étkezés, gyógyszer stb.) biztosítja 8 férőhelyen, akik kórházi kezelést nem igényelnek.

Addiktólógia szakrendelés heti rendszerességgel

Bőrgyógyászati szakrendelés kéthetente

Hajléktalanok Otthona

Nyitva tartás: folyamatos, férőhely: 26 fő. A Hajléktalanok Otthona tartós elhelyezést biztosító intézmény olyan hajléktalan személyek számára, akiknek ellátása átmeneti szálláshelyen nem biztosítható, és koruk, egészségi állapotuk miatt tartós ápolást, gondozást igényelnek. Az otthon teljes körű fizikai és egészségügyi ellátást biztosít lakóinak. A Hajléktalanok Otthonában jelenleg a várólista 17 fő.

Utógondozás

A társaság utógondozást végez azon hajléktalan személyek esetében, akik az önálló lakhatásra segítséggel képesek. Az utógondozó lakások között van 1 saját tulajdonú 3 szobás lakás, 12 db önkormányzati lakás és 9 darab piaci alapokon működő bérlemény. Összesen a 22 db lakásban 57 felnőtt és 3 gyermek lakik. Esetükben az utógondozását 2 fő szociális munkás végzi. Az ellátásban lévő személyekkel a kapcsolattartás egyénre szabott intenzitású.


Galéria (45 db)

További hírek (10 db)

Feltöltve: 2019.03.18
Módosítva: 2019.03.18

Elment Szombathely legidősebb polgára

A 107. évében elhunyt Spiegler Elemértől, a város legidősebb emberétől vettek búcsút a Bercsényi utcai temetőben. A város nevében dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere emlékezett a holokausztot is túlélő szombathelyi...

Feltöltve: 2019.03.16
Módosítva: 2019.03.19

VIII. Tóth Géza Súlyemelő verseny

A szombathelyi sportikon, Tóth Géza emlékművénél kezdődött a VIII. Tóth Géza Súlyemelő Emlékverseny. Szombathely város önkormányzata nevében Illés Károly, Szombathely Megyei Jogú Város alpolgármestere helyezett el koszorút. Az ünnepélyes megnyitón...

Feltöltve: 2019.03.15
Módosítva: 2019.03.15

Huszártoborzó, kishuszár avatás a Skanzenben

Szombathely Város Fúvószenekarának ünnepi műsora után Torma-Hasza Mónika evangélikus lelkész imádságával, dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármesterének ünnepi köszöntőjével és Sátory Károly, a főszervező, a Klapka György...

Feltöltve: 2019.03.15
Módosítva: 2019.03.15

A 9. Szombathelyi Sajtófotó kiállítás

Dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere nyitotta meg a 9. Szombathelyi Sajtófotó kiállítást az AGORA Művelődési és Sportházban. Benkő Sándor fotóriporter, a zsűri elnöke méltatta és értékelte a képeket. A díjakat dr....

Feltöltve: 2019.03.15
Módosítva: 2019.03.15

Megemlékezések a forradalom és szabadságharc 171. évfordulóján

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulójára emlékeztek Szombathelyen. Fél tízkor az Ady téren megkoszorúzták Petőfi Sándor szobrát, majd az ünneplők átvonultak a Március 15 térre, ahol katonai tiszteletadással vonták fel az...

Feltöltve: 2019.03.14
Módosítva: 2019.03.14

Ünnepség a Megyeházán

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcara emlékeztek a Megyeházán, ahol kitüntetéseket adtak át. Az ünnepségen részt vett, és a kitüntetetteknek gratulált dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere.

Feltöltve: 2019.03.14
Módosítva: 2019.03.15

Koszorúzás Battyány Lajos szobránál

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra emlékezve koszorúzták meg az első felelős magyar miniszterelnök, Batthyány Lajos szobrát dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere és a Vas Megyei Önkormányzat képviselői.

Feltöltve: 2019.03.14
Módosítva: 2019.03.14

Koszorúzás a Hübner Mauzóleumnál

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ismeretlen sírokban nyugvó egyszerű honvédaira emlékeztek a Szent Márton temetőben. Dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere részt vett a megemlékezésen és koszorút helyezett a...

Feltöltve: 2019.03.13
Módosítva: 2019.03.14

Megújul az Aranypatak medre

A közgyűlés határozata értelmében a 2018-as költségvetés terhére mintegy 40 millió forintos beruházás eredményeként újulhat meg az Aranypatak Sportligettel határos szakasza. A munkaterület átadásán volt jelen dr. Puskás Tivadar, Szombathely...

Feltöltve: 2019.03.12
Módosítva: 2019.03.13

Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése

A Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése című projektnyitó rendezvényen köszöntötte a résztvevőket dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere.

Programok

Sport: Falco KC Szombathely - Jászberény

Helyszín: Sugár úti Sportcentrum Arena Savaria, Szombathely, Sugár út 18.
Időpont: 2019 Március 23. (Szombat) 18:00

Sakura (Zene/Koncert)

AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
2019 Április 06. (Szombat) 19:00

Még több Zene/Koncert ...
Haladás Viktória - FTC (Sport)

Szombathelyi Haladás Stadion, Szombathely, Rohonci utca 3.
2019 Március 23. (Szombat) 16:00

Még több Sport ...
KÖRHINTA (Színház/Tánc)

Mesebolt Bábszínház - Kamaraterem, Szombathely, Ady Endre tér
2019 Február 17. (Vasárnap) 10:00

Még több Színház/Tánc ...

További programajánlatokért látogasson el a szombathelypont.hu weboldalra, vagy töltse le mobil alkalmazásunkat!

Adatok betöltése, kérem várjon...