Dr. Puskás Tivadar Koczka Tibor Illés Károly Molnár Miklós Lendvai Ferenc Városháza

Dr. Puskás Tivadar

Díjátadó ünnepséggel ért véget a Szociális Hét

A Szociális Hét rendezvényeinek sorát a díjátadó gálaműsor zárta, ahol a szociális szférában kiemelkedő munkát végzőket díjazták. Ünnepi köszöntőt mondott dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere, majd elismeréseket adott át, Koczka Tibor alpolgármesterrel, dr. Takátsné dr. Tenki Máriával, a Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elnökével és Rettegi Attilával, az Oktatási és Szociális Bizottság elnökével.

Fotó: Cseh Gábor

A Szociális Hét 2018 elismerései

A „Pálos Károly-díj” I. fokozat elismerésben részesül:

Dr. Bencsics Enikő Krisztina

Dr. Bencsics Enikő fiatal korától fontosnak tartja a másokon való segítést, az elesett emberek támogatását. 1995. július 1-én szerezte általános szociális munkás diplomáját a Pécsi Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szombathelyi Tagozatán. A diploma megszerzése után Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál helyezkedett el mint szociálpolitikai ügyintéző. A szakmai kihívásoknak és a tudásvágyának eleget téve 2007-ben jogász diplomát szerzett a Pécsi Tudományegyetemen. A tanulással töltött évek alatt sikeresen hangolta össze a munkahelyi kihívásokat illetve az egyetemi teendőit. Kitartó, fáradhatatlan munkájának köszönhetően 2007-től a Polgármesteri Hivatal törvényességi ellenőreként, majd 2010-től Irodavezetőként tevékenykedett a Szociálpolitikai Irodán. 2013. évben nevezték ki az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetőjének.

Dr. Bencsics Enikő a hivatali munkában eltöltött valamennyi területen magas színvonalú munkát végez. Szociális szakemberként, vezetőként is a jó problémamegoldó és konfliktuskezelő képesség jellemzi. Munkavégzése során rendkívül precíz és nagy teherbírású. Szakmai munkája során széles körű kapcsolatot működtet a városban tevékenykedő önkormányzati, civil, egyházi fenntartású intézményekkel egyaránt. Minden területen szeretik, megbecsülik szakmai tudását nagyra tartják. Mindennapi munkája során mindvégig a magas színvonalú ellátás biztosítására, a szolgáltatások fejlesztésére, új és innovatív programok bevezetésére törekszik. Felelősen és magas színvonalon végzi feladatait. Kollégái is mindig bizalommal fordulhatnak hozzá kérdéseikkel, gondjaikkal, ő mindig maximálisan figyel rájuk és próbál segíteni a megoldásban.

A hozzá forduló kliensek irányában maximális empátia jellemzi, ajtaja mindig nyitva áll a segítségre szorulók előtt.

A Hivatal életének üde színfoltja, összetartó erő, melytől a munkatársak és a kliensek kapcsolata is gördülékenyebbé válik. A Hivatal közösségi életének is aktív tagja, szívesen vállal feladatot munkaidőn kívül is.

„Pálos Károly-díj” II. fokozat elismerésben részesül:

Szoboszlai Attiláné (Sütő Rita)

Szoboszlai Attiláné 24 éve dolgozik a bölcsődei ellátás területén. Pályafutását a Kuckó Bölcsődében kezdte csecsemő és gyermekgondozóként, majd a Csodaország Bölcsődében folytatta szakmai munkáját. 2006 óta kisgyermeknevelőként a Napraforgó Bölcsődében dolgozik. Munkáját magas színvonalon, a gyermekek iránti odaadással, szeretettel végzi. A szakma iránti elhivatottsága, szakmai hitelessége, gyermekszeretete nélkülözhetetlen az intézmény számára. Kisgyermeknevelőként hamar megmutatkozott a gyermekek nevelésében, gondozásában a családok segítéséhez fűződő szakmai alázata, elhivatottsága.

Permanensen a legnagyobb szakértelemmel neveli és gondozza a rábízott gyermekeket. A mindennapokban nagy hangsúlyt fektet a kisgyermekekkel kialakított könnyed, szeretetteljes odaforduló kapcsolatra. Létfontosságúnak tartja a szülőkkel az őszinte, lelkiismeretes és segítőkész magatartást, mellyel elősegíti a szülő és gyermeke közötti elválási folyamatot és megkönnyíti a gyermek csoportba való integrálódását.

A csecsemő és kisgyermeknevelő képzésben tereptanárként vesz részt. A rábízott hallgatókkal tudatos, a szakmai munkáját professzionálisan végzi, magas színvonalon közvetíti.

Az általa mentorált tanulók minden esetben kimagasló eredményekkel végeznek a gyakorlati vizsgákon és sikeresen el is helyezkednek a bölcsődei ellátás területén.

A családokkal jó kapcsolatot alakít ki, bizalommal fordulnak hozzá a szülők gyermekeiket érintő kérdésekben. A rábízott kisgyermekek testi és pszichés fejlődését mindenkor támogatja, aktivitásuk, kreativitásuk, önállóságuk fejlődését segíti. Asszertív munkájával, hozzáállásával példát mutat a kollégáinak is. A pályakezdő kollégák szakmai útját is nyomon követi, segítő szándékkal fordul hozzájuk.

Kitűnő szervező készségének köszönhetően aktívan részt vesz az intézményben zajló rendezvényeken. Vidámságával és sokoldalúságával színesebbé teszi a mindennapokat.

Elképzeléseivel, kreativitásával gazdagítja, fejleszti a kisgyermekek ízlésvilágát, szebbé, színesebbé teszi a bölcsőde környezetét.

Példamutató elkötelezettséggel folytat értékteremtő szakmai munkát.

Munkája precíz, munkatársai számára példaértékű, kiegyensúlyozott személyisége, emberi hozzáállása, empatikus készsége, jó kapcsolattartó képessége megalapozzák szakmai tekintélyét és méltóvá teszik a szakmai elismerés adományozására.

„Pálos Károly-díj” II. fokozat elismerésben részesül:

Horváth Lászlóné (Nagy Edit)

Horváth Lászlóné 1955-ben született Szombathelyen. Két felnőtt gyermek édesanyja. Jelenleg nyugdíjas. Munkáját tekintve fizikai állományban dolgozott a Savaria Cipőgyárban, majd annak megszűntével a Megyei Bíróságon.

Edit életében fontos szerepet tölt be a család, mind szűkebb, mind tágabb értelemben. Karitatív tevékenységét több területen is kifejti, ezek egyike a Szalézi Szent Kvirin Plébánia Karitász Csoportja, melynek 2001-ben történő megalakulásától a vezetője. A csoport figyelemmel kíséri a városrészben lakó elesett, rászoruló, halmozottan hátrányos helyzetben lévő emberek sorsát. Vezetésével a csoport részt vesz adománygyűjtésben és adományosztásban egyaránt.

Odafigyel embertársaira, meghallgatja a lelki segítségre szorulókat, és önzetlenül támogatja az elesetteket. Don Bosco lelkülettel szívén viseli a fiatalok, gyermekek sorsát.

Szociális Ellátás Segítéséért-díjban részesül:

Fábián Sándor

Fábián Sándor 1976 óta dolgozik a Vas Megyei Szakosított Szociális Intézményben, illetve annak elődjében a Vakok Intézetében. Több, mint 42 éve szolgálja a vak emberek, a rászorultak ügyét.

Először az intézmény kertészetében dolgozott, majd fűtőként, anyagbeszerzőként, hivatalsegédként, karbantartóként, gépkocsivezetőként segítette és segíti ma is az ott folyó munkát.

Bár soha nem tanulta iskolapadban a segítő hivatás szabályait, mégis ösztönösen szakszerűen teszi a dolgát. Látássérült, mozgássérült, időskorú emberek szállítása, kísérése, sokrétű segítése teszi ki a mindennapjait. A hozzá kéréssel fordulókat, a segítségére szorulókat – legyen az intézmény lakója vagy a városban élő látássérült személy – nem utasítja el, hanem keresi a személyre szabott megoldást.

Empátiájával, jó szervezőkészségével, humorával Ő mindig egy biztos pont a segítségre szorulóknak és a segítőknek egyaránt.

Szociális Ellátás Segítéséért-díjban részesül:

Kurucz Izabella

Kurucz Izabella 1999. január 12-től dolgozik a Vas Megyei Szakosított Szociális Intézmény székhelyén működő konyhaüzemben, konyhalány munkakörben. Abban az intézményben, amely biztosítja Szombathely Megyei Jogú Város rászoruló lakói számára a bentlakásos szakosított intézményi ellátást, ápolást, gondozást. Kurucz Izabella összességében 37 év közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik. Önállóan dolgozni tudó, nagy teherbírású munkatárs. Munkavégzése lelkiismeretes, becsületes, gyors és precíz. Irányítja a hasonló munkakörben tevékenykedők munkáját. Soha nem figyelte a munkaidő végét, az elvégzett minőségi munka a fontos tényező számára. Szükség esetén sok túlmunkát vállalt. Munkatársaival és vezetőivel való kapcsolata példaértékű. Önkéntes tevékenységbe bevonható, igazi csapatember.

Az intézményben közel kettő évtizede végzett, példamutató munkája, magatartása érdemessé teszi őt az elismerésre.

Győrvári Edith-díjban részesül:

Hajdu Endre

Hajdu Endre 1974-ben Celldömölkön érettségizett. 1978-ban elvégezte a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolát, majd Szombathelyre helyzeték. 1986-tól a Garasin laktanyában szolgált, majd 1997-ig a Vas Megyei Polgári Védelmi Parancsnokságnál töltött be különböző funkciókat.

1998-ban megalakította a Vas Megyei Szív Egyesület Szombathelyi Szív Klubját. Rövid idő alatt egy olyan 100 fős klubot hozott létre, amely azóta is működik. A 2006 óta önálló civil szervezetként működő Szombathelyi Szív a Szívért Egyesület elnöke.

Hajdu Endre éveken keresztül segítette szervezni az Egészséghét programjait, részt vesz a Nyugdíjas Szövetség munkájában. A Civil Kerekasztal egészségügyi szekciójában több éven keresztül az elnökség tagjaként is tevékenykedett. 2010 óta részt vesz a Szombathely Megyei Jogú Város Jóléti Alapítvány Kuratóriumának munkájában.

Hajdu Endre cselekedetei nagyon határozottak, és ösztönösek. Mindig törekszik célja elérésére. Vállalkozó szellemű. Bátran vállal kockázatot, kedveli a kihívásokat. Munkáját megbízhatóan végzi. Önkéntesként nagyon sokat tesz az egészségmegőrzés érdekében. Saját tapasztalatai alapján a szív és keringési betegségben szenvedőknek segítséget nyújt, hogy vissza tudjanak a társadalomba integrálódni. Rendszeresen szervez szűrővizsgálatokat.

Gratulálunk a kitüntetetteknek!


Galéria (73 db)

További hírek (10 db)

Feltöltve: 2018.10.19
Módosítva: 2018.10.19

Vas Megyei Rendőr-főkapitányság elismerés-átadási ünnepsége

A Vas Megyei Rendőr-Főkapitányság az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából ünnepséget tartott. Ünnepi beszédet mondott Majthényi László, Vas megye közgyűlésének elnöke, majd dr. Tiborcz János r. dandártábornok, a Rendőr-Főkapitányság...

Feltöltve: 2018.10.18
Módosítva: 2018.10.18

Bemutatták a Széles a Piáve vize című filmet

A ,,Nagy Háborús emlékév" programsorozathoz kapcsolódóan mutatták be a Széles a Piáve vize című filmet az AGORA-Savaria Filmszínházban. A film a 83-as és a 106-os gyalogezredek I. világháborús történetét és emlékeit veszi számba az olasz fronton....

Feltöltve: 2018.10.17
Módosítva: 2018.10.17

Sajtótájékoztató a JOGPontok tapasztalatiról

A regionális és összehangolt JOGpontok projektek ingyenes jogi segítséget nyújtanak a munkavilágában felmerülő jogi kérdésekben. A projekt indulása óta eltelt időszak tapasztalatairól tartott sajtótájékoztatót dr. Puskás Tivadar, Szombathely...

Feltöltve: 2018.10.16
Módosítva: 2018.10.16

Elkezdődött a Szent László király utcai felhagyott iparterület fejlesztése

A ,,Szombathely Szent László király utcai felhagyott iparterület fejlesztése" c., kiemelt jelentőségű, európai uniós finanszírozású projektet sajtó nyilvános eseményen mutatták be a volt EPCOS területén. Dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei...

Feltöltve: 2018.10.16
Módosítva: 2018.10.16

Polcsik Ferenc szépkorú köszöntése

Polcsik Ferenc szépkorút köszöntötte 90. születésnapján dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere.

Feltöltve: 2018.10.16
Módosítva: 2018.10.16

Horváth Józsefné szépkorú köszöntése

Horváth Józsefné szépkorút köszöntötte 95. születésnapján dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere.

Feltöltve: 2018.10.16
Módosítva: 2018.10.16

Fogyatékos személyek számára létesült Információs és Koordinációs Pont

A projekt keretében országszerte 22 helyszínen indult el Információs és Koordinációs Pont, amely hálózatot kialakítva, közösen együttműködve azon dolgozik, hogy a fogyatékosságból adódó igényekre reagáljon. Információs és Koordinációs Pont megnyitóján...

Feltöltve: 2018.10.15
Módosítva: 2018.10.15

A fehér bot világnapja

A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet, a Boza Gáborné Alapítvány, a Szülőföld Kulturális Sport és Örökségvédelmi Egyesület valamint a Vakok és Gyengénlátók Vas megyei Egyesülete 6. alkalommal rendezte meg a szemléletében és gyakorlatában...

Feltöltve: 2018.10.14
Módosítva: 2018.10.15

Vas Megyei Prima Díj átadó Gála

A Vas Megyei Prima Díj átadó gálán adta át a közönségdíjat dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere. Prima díjat adott át dr. Hende Csaba, és Ágh Péter országgyűlési képviselők, Majthényi László, Vas Megye Közgyűlésének...

Feltöltve: 2018.10.13
Módosítva: 2018.10.13

Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációjának alapító nővérei emlékeztek

1868. október 15-én a szombathelyi Szent Márton-templomban öltötte fel a Domonkos Rend ruháját az a tíz fiatal nő, akik az Árpád-házi Szent Margitról nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációjának alapító nővérei lettek. Ez...

Programok

Gyerekeknek: MÁRTON NAPI JÁTSZÓPROGRAM – Kalandjáték Savariában c. játszóház

Helyszín: Szombathely, Fő tér - Rendezvénytér, Szombathely,
Időpont: 2018 November 09. (Péntek) 12:00

SZENT MÁRTON-NAPI ORSZÁGOS NAGYVÁSÁR (Szent Márton Programsorozat)

Vasi Skanzen, Szombathely, Árpád út
2018 November 09. (Péntek) 15:00

Még több Szent Márton Programsorozat ...
Vesperás Szent Márton tiszteletére és lampionos felvonulás (Szent Márton Programsorozat)

Székesegyház - Püspöki Palota, Szombathely, Mindszenty József tér
2018 November 09. (Péntek) 17:00

Még több Szent Márton Programsorozat ...
Ünnepi szentmise Szent Márton, az Egyházmegye védőszentjének tiszteletére (Szent Márton Programsorozat)

Sarlós Boldogasszony Székesegyház, Szombathely, Mindszenthy tér
2018 November 10. (Szombat) 10:00

Még több Szent Márton Programsorozat ...
SZENT MÁRTON DÍJÁTADÓ GÁLA (Szent Márton Programsorozat)

AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér
2018 November 10. (Szombat) 18:00

Még több Szent Márton Programsorozat ...

További programajánlatokért látogasson el a szombathelypont.hu weboldalra, vagy töltse le mobil alkalmazásunkat!

Adatok betöltése, kérem várjon...