Dr. Puskás Tivadar Koczka Tibor Illés Károly Molnár Miklós Lendvai Ferenc Városháza

Dr. Puskás Tivadar

A Magyar Kultúra Napján

Kitüntetést vehettek át a kultúráért sokat tevők

A Magyar Kultúra Napja nem tartozik a hivatalos, piros betűs ünnepek közé, de már hosszú évek óta egyre eredményesebben hívja fel a figyelmet azokra a tárgyi és szellemi értékekre, melyeket méltán érezhetünk magunkénak. A dátum apropóját az az esemény szolgálja, hogy Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz megírását. Ennek emlékére ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját.

Január 22-e környékén nagyobb hangsúlyt kapnak a kulturális rendezvények, ilyenkor ünnepeljük és köszöntjük a kultúrában, a kultúráért dolgozókat.
Szombathely város önkormányzata minden évben ezen a napon díjakkal jutalmazza a kultúra és az oktatás területén kiemelkedő teljesítményt nyújtókat. Így volt ez idén is. A díjátadó gálát az AGORA Szombathelyi Kulturális és Turisztikai Központ munkatársai szervezték, ünnepi koncertet adott a Savaria Szimfonikus Zenekar a péntek este megrendezett eseményen.

- Felsejlik bennem egy majd két évtizedes történet. Mindig igyekeztünk gyermekeinknek megmutatni a magyar értékeket itt, a Kárpát medencében- kezdte ünnepi beszédét dr. Puskás Tivadar, Szombathely polgármestere. - Szatmárcsekére vezetett utunk, megnéztük Kölcsey Ferenc sírját a csónakos fejfáiról is híres temetőben. Természetesen elzarándokoltunk a magyar nemzeti ima, a Himnusz költőjének emlékmúzeumába is. Jelentéktelen külsejű emlékszobákat találtunk, de érződött a helynek a különös, a szerény körülményeket messze felülmúló, fennkölt hangulata. A falusi múzeumoknál szokásos megoldás: kulcs x. y.- nál, a „z” utcában. Kiderült, a helyi iskola takarítónője a múzeum kezelésével megbízott személy. Bekapcsolta a magnót. Ez töviről hegyire ismertette a látnivalókat. A hivatalos mondandó végeztével beszédbe elegyedtünk idegenvezetőnkkel. Néhány udvarias mondatot követően a magyarságról, a hazaszeretetről kezdtünk diskurálni. Felderült az arca, kikerekedett a szeme, s a következőket mondotta: „Tudják, aki magyar, legalább egyszer el kell jönnie ide, legalább egyszer látnia, éreznie kell, hol született meg a Himnusz.” Hiszem, hogy az volt a hazaszeretet, az együvé tartozás fennkölt érzése. Jó volt ott, akkor magyarnak lenni! S e nagyszerű érzés ma sem változott! Kötelességünk e szellemiséget továbbadni Utódainknak!
- Szombathelyen kezdetben a mostaninál kisebb közönség előtt, szerényebb körülmények között emlékeztünk meg a Magyar Kultúra Napjáról- folytatta a polgármester. - Ebben az évben több okból is különleges módon ünnepelünk. Először fordul elő, hogy egy nappal korábban tartjuk az ünnepséget. Ennek okát mindenki ismeri: szombaton avatjuk fel a Weöres Sándor Színházat. Másrészt az ünnepséget, és a díjátadó gálát először rendezzük itt, a Sportházban, mégpedig a Savaria Szimfonikus Zenekar koncertjével egybekötve.
- A díjazottakra tekintek, s az első szó a köszöneté - hangsúlyozta Puskás Tivadar. - Városunkban mindig voltak és vannak olyan alkotó, a kultúráért dolgozó emberek, akik méltóak az elismerésre. Akik túl a kötelező feladatokon, alkotnak, írnak, összetartanak csoportokat, fiatalokat nevelnek vagy éppen önzetlen támogatói a szombathelyi kultúrának. Jól tudjuk mindannyian, hogy milyen nehéz pénzügyi helyzetben van Szombathely. Ennek ellenére azon dolgozunk, hogy megőrizzük a város kulturális értékeit! Szombathely a kulturális intézményei, rangos kulturális eseményei nélkül nem az a város lenne, ahol szeretünk élni. A súlyos gondok ellenére a dolgunk az, hogy összefogással, ésszerű átalakításokkal, és takarékosabb működéssel továbbra is maradandó kulturális értéket teremtsünk!

2011-ben "Arany Katedra" díjat kapott Papp Ferencné a Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola tanára az oktatás területén nyújtott kiemelkedő teljesítményéért.

Papp Ferencné, a szombathelyi Tanárképző Főiskola könyvtár - magyar szakos levelező tagozatán 1979-ben szerezte alapdiplomáját. Jelenlegi munkahelyére 1981-ben került szakoktató - tanár munkakörbe, majd 1993 - tól kollégiumi nevelőtanárként dolgozik a Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola és Kollégiumban.
Papp Ferencné pályafutása kezdetétől napjainkig szakoktatóként, nevelőtanárként, munkaközösség-vezetőként, majd egy évig megbízott kollégiumvezetőként támogatta és segítette a kollégium eredményes pedagógiai munkáját. A helyi, városi és megyei, sőt országos rendezvények rendszeres résztvevője. Nélküle az intézmény nem működhetett volna ilyen színvonalon.
Fontos számára a nevelő - oktató munkában a személyiségfejlesztés és konfliktuskezelés. Mint munkaközösség vezető folyamatosan előretekint és képzi önmagát. Tudását megosztja kollégáival.
Nevelőtanári tevékenységét kiváló szakmai felkészültséggel, jó pedagógiai érzékkel tudatosan és eredményesen végzi. Nevelési célja: a bentlakásos intézmény sajátos eszközeinek és módszereinek felhasználásával a tanulók szocializációjának, kiegyensúlyozott és egészséges fejlődésének a segítése.
Csoportjának tagjai felelősségteljesen és szívesen vesznek részt kollégiumi tevékenységekben, kötődnek az intézményhez.
Személyében a diákok olyan vezetőt, nevelőtanárt ismerhettek meg, aki egész életével, tevékenységével bizonyította: hiteles, embert formáló pedagógus.

A „Kiemelkedő Kulturális Munkáért-díj adományozható annak a személynek, aki a kulturális életben több éven át tartó kiemelkedő munkát végzett.

A „Kiemelkedő Kulturális Munkáért-díj" I. fokozatát 2011-ben Kaszap Sára kapta.

Kaszap Sára népművelő, középiskolai magyar tanár, művészettudomány szakos bölcsész Budapesten született és 1975-től él és dolgozik Szombathelyen. Közművelődési szerepvállalása a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központban kezdődött, majd a Művészetek Házában folytatódott. 2007-től pedig a jogutód AGORA Szombathelyi Kulturális és Turisztikai Központ munkatársa. Meghatározó személyiség városunk kulturális életében. Kaszap Sára nélkül nem ilyen lenne a Bartók Fesztivál, a Bloomsday, és a Szent Márton Ünnep. Nélküle nem jöhettek volna létre az AGORA Szalon könyvbemutatói, kamarakoncertjei, pódium beszélgetései, s városunk jó néhány kortárs képzőművészeti kiállítással lenne szegényebb. Szervezőkészségének számos táncházat és díjátadó gálát köszönhetünk. Mindig szoros kapcsolatot ápolt a civil kulturális kezdeményezésekkel, a város és a megye művészeti életének jeles képviselőivel. A Szombathelyi Énekegyüttes tagjaként és szervezőjeként, illetve Vas megye zenei szakreferenseként került kapcsolatba a Nemzetközi Bartók Szemináriummal és Fesztivállal, s erősítette a program civil kapcsolatait azzal, hogy 1995-ben részt vett a Bartók Fesztivál Baráti Kör megalapításában, melynek sokáig titkára volt.
Kaszap Sára egyszerre kultúraszervező és kultúrafogyasztó, s nem ritkán szerepe is volt a műalkotások létrejöttében. Igazi autonóm személyiség a szó pozitív értelmében, de csapatjátékos is tud lenni. Egyforma hittel és tudással igazodik el a kortárs és a konzervatív művészeti áramlatok között. Az a fajta művelődésszervező, aki érti a művészetet és támogatja a művészt. A „Kiemelkedő Kulturális Munkáért-díj adományozható annak a személynek, aki a kulturális életben több éven át tartó kiemelkedő munkát végzett. A „Kiemelkedő Kulturális Munkáért-díj II. fokozatát 2011-ben Kopcsándi Józsefné kapta. Kopcsándi Józsefné Kopcsándi Józsefné, 1998 júniusában kezdett el dolgozni a közművelődésben pénztárosként a Gyermekek Házában, épp akkor, amikor az intézmény új épületbe, modern körülmények közé költözött. Így kiemelt érdeme volt az új gyermek és ifjúsági munka pénzügyi működésének kidolgozásában, gyakorlati megvalósításában. 2007-től a jogutód AGORA Szombathelyi Kulturális és Turisztikai Központ gazdasági ügyintézőjeként tapasztalataival nagyban hozzájárult a rendszer olajozott gépezetként való működtetéséhez.
A számok mögött mindig látja az összefüggéseket, naprakész táblázataival és kimutatásaival minden vele dolgozó szervező nélkülözhetetlen jobb keze. Hozzáállását egy cél vezeti: a szakmai és a pénzügyi munka minél tökéletesebb összehangolása. Nem ismer lehetetlent, fáradhatatlan és kitartó egy-egy felmerülő probléma megoldásának végéig. A gyermekprogramok szervezési feladataiban egyenrangú, gondolkodó partnere a kollégáinak. Előrelátása és pénzügyi szemlélete hatékonyan segíti a rendezvények sikerét, hisz mindig sok jó ötlettel, praktikus megoldással áll elő a gördülékeny munka érdekében. A szó jó értelmében „nem csak” pénztáros: a rendezvényeken igazi házigazdaként szolgáltat információkat és közvetlenségével segíti a látogatókat.
Közvetlen, barátságos és nyitott személyiség. Munka- és élettapasztalatait nyíltan és őszintén megosztja másokkal, egyben – alaptermészetéből adódó jókedvével – a közösség motorja. A város minden évben díjazza a kultúra önzetlen támogatóit. Így volt ez idén is.

A Kultúra Támogatásáért díjat 2011-ben Ávár Tibor kapta.

A családi vállalkozás 1984 óta foglalkozik gyertyakészítéssel, s a céget alapító és máig irányító Ávár Tibor által megálmodott és kifejlesztett új formavilágú termékek néhány év alatt a magyar mellett a nyugati piacokat is meghódították.
Büszkék arra, hogy az osztrák Klaner-gyertyák 15 évig szombathelyi üzemükben készültek, 2004-től külföldön is saját márkanéven – önálló értékesítési hálózat segítségével – értékesítik termékeiket.
Ávár Tibor, az Ávár és Fia Gyertyakészítõ Kft. tulajdonosa 2006 őszén gondolt egy merészet és a gyártási tevékenység során keletkezett maradék anyagok felhasználásával négy darab óriás méretû gyertyát készített.
A vállalkozó megkereste a szombathelyi önkormányzat illetékeseit, hogy a négy gyertya felhasználásával, a város Fő terén felállítana egy óriási ádventi koszorút, amellyel egyben Guiness-rekordot is megkísérelne felállítani. A város vezetői akkor és most is partnerként álltak a kezdeményezés mellé. Így 2006 óta, ádventi időszakban a város polgárai az óriás koszorú mellett vásárolhatják meg a karácsonyi ajándékokat, illetve szombatonként megtekinthetik a történelmi egyházak képviselői jelenlétében a gyertyagyújtást. Ávár Tibor tevékenysége jó példája a kreatív és önzetlen kultúra támogatói magatartásnak.

További hírek (10 db)

Feltöltve: 2018.03.16
Módosítva: 2018.03.16

Megnyílt a Húsvéti vásár a Fő téren

A megújult szombathelyi Húsvéti Vásárt dr. Hende Csaba, az Országgyűlés alelnöke és dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere nyitotta meg.

Feltöltve: 2018.03.15
Módosítva: 2018.03.15

Huszártoborzó, kishuszár avatás a Skanzenben

Szombathely Város Fúvószenekarának ünnepi műsora után Gregersen-Labossa György evangélikus lelkész imdságával, dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármesterének ünnepi köszöntőjével és Sátory Károly, a főszervező, a Klapka György...

Feltöltve: 2018.03.15
Módosítva: 2018.03.15

A 8. Szombathelyi Sajtófotó kiállítás

Dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere nyitotta meg a 8. Szombathelyi Sajtófotó kiállítást a Savaria Filmszínházban, amelyen Angyal Lászlóra, a Városháza kommunikációs vezetőjére emlékeztek, aki a sajtófotó kiállítás...

Feltöltve: 2018.03.15
Módosítva: 2018.03.15

Megemlékezések a forradalom és szabadságharc 170. évfordulóján

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulójára emlékeztek Szombathelyen. Fél tízkor az Ady téren megkoszorúzták Petőfi Sándor szobrát, majd az ünneplők átvonultak a Március 15 térre, ahol katonai tiszteletadással vonták fel az...

Feltöltve: 2018.03.14
Módosítva: 2018.03.14

Segítség a Styl munkavállalóinak

Dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere a Városházán sajtótájékoztatón jelentette be, hogy az Önkormányzat a Styl vállalat dolgozóinak megsegítésére létrehozott Munkerőpiaci Iroda megnyitásán túl az Önkormányzati rendeletünk...

Feltöltve: 2018.03.14
Módosítva: 2018.03.14

Koszorúzás a Szent Márton temetőben

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulóján koszorúzta meg dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere a Szent Márton temetőben Hübner János, 48-as nemzetőr végső nyughelyét.

Feltöltve: 2018.03.14
Módosítva: 2018.03.14

Batthyány Lajos szobrának koszorúzása

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulóján a mártírhalált halt gróf Batthyány Lajos szobrát koszorúzta meg Majthényi László, Vas Megye Közgyűlésének elnöke, dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere és...

Feltöltve: 2018.03.13
Módosítva: 2018.03.13

Ünnepi közgyűlés a Megyeházán

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából tartottak ünnepi közgyűlést és megemlékezést a Megyeháza Dísztermében, amelyen ünnepi beszédet Majthényi László, közgyűlési elnök mondott. A megemlékezésen részt vett, a kitüntetetteknek...

Feltöltve: 2018.03.12
Módosítva: 2018.03.13

Sajtótájékoztató a március 15-i ünnepségekről

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója tiszteletére rendezett városi ünnepség és megemlékezés programjairól tartott sajtótájékoztatót a Vasi Skanzenben dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere, Sátory...

Feltöltve: 2018.03.12
Módosítva: 2018.03.12

A Styl Szakszervezet petíciója

A Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete STYL Alapszervezetének képviselői adtak át petíciót a Városháza polgármesteri irodájában dr. Puskás Tivadarnak, Szombathely Megyei Jogú Város polgármesterének.

Programok

Sport: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - KTE-Duna Aszfalt

Helyszín: Sugár úti Sportcentrum Arena Savaria, Szombathely, Sugár út 18.
Időpont: 2018 Március 21. (Szerda) 18:30

Húsvéti hangverseny - Savaria Szimfonikus Zenekar (Zene/Koncert)

Bartók Terem (Savaria Szimfonikus Zenekar koncerthelyszíne), Szombathely, Rákóczi F. u. 3.
2018 Március 28. (Szerda) 19:00

Még több Zene/Koncert ...
Biblia és hitújítás a XV-XVIII. századig (Előadás/Kiállítás)

Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár, Szombathely, Szily János u. 1.
2017 Október 10. (Kedd) 17:00

Még több Előadás/Kiállítás ...
A klasszikus újító: Kassák Lajos - SZOMBATHELYI KÉPTÁR (Előadás/Kiállítás)

Szombathelyi Képtár, Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 12.
2018 Január 18. (Csütörtök) 17:00

Még több Előadás/Kiállítás ...

További programajánlatokért látogasson el a szombathelypont.hu weboldalra, vagy töltse le mobil alkalmazásunkat!

Adatok betöltése, kérem várjon...