INFO Tv. Közérdekű adatok megismerése A foglalkoztatottak Önkorm. irányítású szervek Önkorm. tulajdonú szervezetek Közszolgáltatások Az önkormányzat által alapított közalapítványok Alaptevékenység és hatáskör Az önkormányzat nyilvántartásai Nyilvános kiadványok Lapok Költségvetések, beszámolók Környezetvédelem Téli útüzemeltetési terv Közterületen elhelyezett térfigyelő kamerák Parkolás biztosítását célzó közszolgáltatás ellátása

Önkorm. tulajdonú szervezetek

A társaság megnevezése: Savaria Turizmus Nonprofit Kft.
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Király u. 1-3.
Telefon: +36 (30) 979-2274
Fax: .
Honlap: http://www.karnevalsavaria.hu/2018/kapcsolat/
E-mail: savariaturizmus@tdm.szombathely.hu
Önk. Tul. hányad (%): 85
Alapítói jogok gyakorlója: társaság taggyűlése
A társaság vezetőjének neve: Grünwald Stefánia - ügyvezető igazgató
A társaság vezetőjének címe: 9700 Szombathely, Izsó Miklós u. 12/a.
A társaság tevékenysége: Versenyképes és fenntartható turisztikai desztináció kialakítása és fejlesztése Szombathely és térségében. A turistaforgalom minőségi növelésével gazdasági, kulturális és társadalmi fejlődés generálása, a lakosság életminőségének javítása. A városba látogató turisták számára komplex utazási élmény biztosítása. A város és térsége vonzerőinek és szolgáltatásainak összekapcsolása, azok turisztikai csomagba szervezése, a turisztikai kínálat fejlesztése,a város és térsége pozitív imázsának kialakítása.
Cégvezető díjazása: bruttó 600.000,-Ft, egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályat
IG tagok: -
IG díjazása: -
FB tagok: Szendi Zsuzsanna
Kovács Vince
Singer Krisztián
FB díjazás: elnök: 35.000,-Ft, tagok: 30.000,-Ft

A társaság megnevezése: SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Welther K. u. 4.
Telefon: +36 (94) 314-040
Fax: +36 (94) 314-743
Honlap: http://www.szova.hu/
E-mail: titkarsag@szova.hu
Önk. Tul. hányad (%): 100
Alapítói jogok gyakorlója: SZMJV Közgyűlése
A társaság vezetőjének neve: Dr. Németh Gábor Tamás - vezérigazgató
A társaság vezetőjének címe: 9722 Perenye, Sport u. 15.
A társaság tevékenysége: A Szombathelyi Házkezelési Kft. és a Szombathelyi Városgazdálkodási Kft. egyesülésével, 2007. július 1 napjával alapította Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata. A két egység feladatai az alábbiak:

Fő tevékenysége: 70.32 Ingatlankezelés.< Az önkormányzati és társasági tulajdonú ingatlanok (lakások és helyiségek) kezelője, üzemeltetője, bérbeadója, hasznosítója, fejlesztője.

90.02 Hulladékgyűjtés, kezelés. A köztisztasági feladatok, a hulladékgyűjtés, kezelés a közterületek tisztítása, a hulladék ártalmatlanítási feladatok ellátása, és ezeken túl a szabadidős tevékenységet szolgáló és strandüzemeltetői feladatok végzése.
Cégvezető díjazása: bruttó 848.000,-Ft, egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályat
IG tagok: Dr. Popgyákunik Péter
Bánfi Péter
Dr. Szakács Dávid
Kovács Zsolt
Kovács Előd
IG díjazása: elnök: 140.000,-Ft, tagok: 126.000,-Ft
FB tagok: Koczka Tibor
Molnár Miklós
Lendvai Ferenc
Dr. Nemény András
Szijártó Győző
Nahodil Norbert
FB díjazás: elnök: 140.000,-Ft, tagok: 126.000,-Ft

A társaság megnevezése: VASIVÍZ Zrt.
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.
Telefon: +36 (94) 516-200
Fax: +36 (94) 516-290
Honlap: http://www.vasiviz.hu/
E-mail: titkarsag@vasiviz.hu
Önk. Tul. hányad (%): 52,85
Alapítói jogok gyakorlója: társaság közgyűlése
A társaság vezetőjének neve: Dr. Kohuth Viktor - vezérigazgató
A társaság vezetőjének címe: 9799 Szentpéterfa, Alkotmány út 53.
A társaság tevékenysége: Fő tevékenysége 41.00 Víztermelés, -kezelés, -elosztás. Vas megye területén majdnem teljes egészében végzi tevékenységét a társaság, aki az önkormányzat törvényben rögzített feladatát látja el, azaz az egészséges ivóvízhez jutás jogát, valamennyi állampolgár számára, ezen túl a csatornahálózattal lefedett területen a szennyvízkezelés, elvezetés és tisztítás feladatait is.
Cégvezető díjazása: bruttó 822.000,-Ft, egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályat
IG tagok: Szakács Marcell
Dr. Kondor János
Buti Tibor
Solymosi Tamás
Virányi Balázs
IG díjazása: elnök: 197.000,-Ft, tagok: 131.000,-Ft
FB tagok: Pálmai Katalin
Illés Károly
Vlasich Krisztián
Kovács Tilda
Kondora István
Kovács László
FB díjazás: elnök: 131.000,-Ft, tagok: 89.000,-Ft

A társaság megnevezése: Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Március 15. tér 5/a.
Telefon: +36 (94) 513-930
Fax: +36 (94) 324-031
Honlap: http://www.szomtav.hu/
E-mail: titkarsag@szomtav.hu
Önk. Tul. hányad (%): 75 közvetett Apportálva: 100%-os tulajdonú SZOVA Zrt.-be.
Alapítói jogok gyakorlója: A társaság taggyűlése
A társaság vezetőjének neve: Kovács Márta - ügyvezető igazgató
A társaság vezetőjének címe: 9700 Szombathely, Üstökös utca 21.
A társaság tevékenysége: A társaság fő tevékenysége 40.30 Gőz,- Melegvízellátás, ugyanis a város közigazgatási területén lévő mintegy 32 ezer távfűtési és melegvíz-ellátási rendszerhez tartozó lakásba juttatja el a szolgáltatást.
Cégvezető díjazása: Ügyvezető díjazás: bruttó 290.000 Ft + gazdasági vezetői: bruttó 544.000 Ft; egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályat
IG tagok: -
IG díjazása: -
FB tagok: Dr. Takátsné Dr. Tenki Mária
Soós József
Rettegi Attila
Balassa Péter
Szappanos Sándor
FB díjazás: elnök: 140.000,-Ft, tagok: 120.000,-Ft

A társaság megnevezése: Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Király utca 4. 3/11.
Telefon: +36 (94) 508-770
Fax: +36 (94) 508 770
Honlap: http://www.fehe.hu
E-mail: klara.nemeth@fehe.hu
Önk. Tul. hányad (%): 100
Alapítói jogok gyakorlója: SZMJV Közgyűlése
A társaság vezetőjének neve: Németh Klára
A társaság vezetőjének címe: 8900 Zalaegerszeg, Nekeresdi u. 29-31/B/fszt. 1.
A társaság tevékenysége: Közhasznú tevékenység. Egyéb bentlakásos ellátás, mint főtevékenységen belül a mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása, a hajléktalanok szociális ellátása elhelyezéssel, az idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül a jelentősebb. A nonprofit társaság a szociálisan rászorulókkal kapcsolatos önkormányzati feladatokat látja el, így a hajléktalanok, az átmenetileg szorult helyzetbe lévő emberek élethelyzetének javítását végzi. Folyamatos pályázati pénzek megnyerésével a munkaerő piacról kiszorult emberek foglalkoztatását segítő képzéseket szervez.
Cégvezető díjazása: bruttó 600.000,-Ft, egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályzat
IG tagok: -
IG díjazása: -
FB tagok: Horváthné Varga Valéria - elnök
Sági József - tag
Kolman Gabriella - tag
FB díjazás: elnök: 45.000,-Ft, tagok: 39.000,-Ft

A társaság megnevezése: Szombathelyi Haladás Labdarugó és Sportszolgáltató Kft.
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Rohonci u. 1.
Telefon: +36 (94) 510-200
Fax: +36 (94) 510-200
Honlap: http://-
E-mail: titkarsag@haladas.hu
Önk. Tul. hányad (%): 10,2
Alapítói jogok gyakorlója: A társaság taggyűlése
A társaság vezetőjének neve: Tóth Miklós - ügyvezető igazgató
A társaság vezetőjének címe: 9700 Szombathely, Rohonci út 3.
A társaság tevékenysége: Fő tevékenysége 92.62 Egyéb Sporttevékenység Szombathely Megyei Jogú Város a hagyományok és a tradíciók életben tartása okán vállalta fel, hogy a város haladás névvel fémjelzett labdarúgó csapatának működtetésére gazdasági társaságot alapít, illetve Nemzeti bajnokság indulási jogával bíró társaságot vásárol.
Cégvezető díjazása: bruttó 1.200.000 Ft, egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályat
IG tagok: -
IG díjazása: -
FB tagok: Bokor Zsolt
Somogyi Ernő
Horváth Soma
FB díjazás: elnök: 35.000,-Ft, tagok: 30.000,-Ft

A társaság megnevezése: Szombathelyi Parkfenntartási Kft
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Jászai M. u. 2.
Telefon: +36 (94) 314-234; +36 (30) 984-1321
Fax: +36 (94) 314-234
Honlap: http://szompark.hu
E-mail: info@szompark.hu
Önk. Tul. hányad (%): 100
Alapítói jogok gyakorlója: SZMJV Közgyűlése
A társaság vezetőjének neve: Kiss Dávid - ügyvezető igazgató
A társaság vezetőjének címe: 9700 Szombathely, Bertalanffy Miklós utca 42.
A társaság tevékenysége: Szombathely Megyei Jogú Város tulajdonában álló zöldfelületi rendszerek fenntartása, valamint e feladatokhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások végzése, és a város tulajdonában álló temetők fenntartása, üzemeltetése.
Cégvezető díjazása: bruttó 600.000,-Ft, egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályat
IG tagok: -
IG díjazása: -
FB tagok: Kántás Zoltán
Vörös Lajos
Szuhai Viktor
FB díjazás: elnök: 55.000,-Ft, tagok: 45.000,-Ft

A társaság megnevezése: Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft.
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Rohonci u. 3.
Telefon:
Fax: .
Honlap: http://haladasstadion.hu/
E-mail: office@haladas.eu
Önk. Tul. hányad (%): 100 %
Alapítói jogok gyakorlója: SZMJV Közgyűlése
A társaság vezetőjének neve: Gál Sándor
A társaság vezetőjének címe: 9792 Bucsu, Rohonczi u.75.
A társaság tevékenysége: Fő tevékenysége: Lakó – és nem lakó épület építése
Cégvezető díjazása: 600 000 Ft
IG tagok: -

IG díjazása: -
FB tagok: Elnök:Illés Károly, Tagok: Lendvai Ferenc, Dr. Horváth Attila
FB díjazás: 50 000 Ft

A társaság megnevezése: Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Fő tér 23/B. I./1
Telefon: +36 (20) 245-3484
Fax: -
Honlap: http://-
E-mail: savaria.varosfejlesztesi.kft@varosfejlesztes.szombathely.hu
Önk. Tul. hányad (%): 100
Alapítói jogok gyakorlója: SZMJV Közgyűlés
A társaság vezetőjének neve: Dr. Ajkay Adrián - ügyvezető igazgató
A társaság vezetőjének címe: 9700 Szombathely, Árpád u. 39.
A társaság tevékenysége: Fő tevékenysége: Máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység. A társaság Szombathely Megyei Jogú Város településfejlesztési feladatainak menedzselését látja el a városrehabilitáció és a városfejlesztéssel kapcsolatos feladatok terén.
Cégvezető díjazása: bruttó 600.000,-Ft, egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályat
IG tagok: -
IG díjazása: -
FB tagok: Tóth Kálmán
Kovács Zsolt
Dr. Őri Imre
FB díjazás: elnök: 35.000,-Ft, tagok: 30.000,-Ft

A társaság megnevezése: Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Sugár út 18.
Telefon: +36 (94) 513-760
Fax: +36 (94) 513-769
Honlap: http://www.szombathelyisport.hu
E-mail: karacsony.krisztina@szombathelyisport.hu
Önk. Tul. hányad (%): 100
Alapítói jogok gyakorlója: SZMJV Közgyűlése
A társaság vezetőjének neve: Karácsony Krisztina - ügyvezető igazgató
A társaság vezetőjének címe: 9700 Szombathely, Semmelweis Ignác u. 8. fsz. 3.
A társaság tevékenysége: A Kft. közhasznú tevékenysége többek között a 93.11 Sportlétesítmények működtetése. A városi sportlétesítményeket fenntartó intézmény átalakításával jött létre a nonprofit társaság, akivel az Önkormányzat feladat-ellátási szerződést kötött, hogy azokat a kötelező önkormányzati sportfeladatokat, amelyeket a város felvállalt a társaság lássa el.
Cégvezető díjazása: bruttó 600.000,-Ft, egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályat
IG tagok: -
IG díjazása: -
FB tagok: Palágyi József
Dr. Berényi Tamás
Kovács László
FB díjazás: elnök: 44.000,-Ft, tagok: 27.000,-Ft

A társaság megnevezése: Szombathelyi Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Akacs Mihály u. 8-10.
Telefon: +36 (94) 513-470
Fax: +36 (94) 513-475
Honlap: http://www.savariatiszk.hu/
E-mail: titkarsag@savariatiszk.hu
Önk. Tul. hányad (%): 100%
Alapítói jogok gyakorlója: SZMJV közgyűlése
A társaság vezetőjének neve: Bálint András - ügyvezető igazgató
A társaság vezetőjének címe: 9721 Gencsapáti, Vízköz u.12.
A társaság tevékenysége: Fő tevékenysége 85.32 Szakmai középfokú oktatás. Az Önkormányzat pályázati pénzből valósítja meg a szakképzés korszerűsítését szolgáló beruházást, amely arra hivatott, hogy az együttműködő szakképző intézményeket integrálja és olyan képzési formát valósítson meg, amely rugalmasan igazodni képes a folyton változó munkaerő piacának igényeihez.
Cégvezető díjazása: bruttó 600.000,-Ft, egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályat
IG tagok: -
IG díjazása: -
FB tagok: Sátory Károly
Ágh Ernő
Magyar Szabolcs
FB díjazás: elnök, tagok: 40.000,-Ft

A társaság megnevezése: Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft.
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, GéfinGy. u. 22.
Telefon: +36 (94) 325-525
Fax: +36 (94) 325-525
Honlap: http://szombathelyimediakozpont.hu/
E-mail: lovasstibor@gmail.com
Önk. Tul. hányad (%): 100
Alapítói jogok gyakorlója: SZMJV Közgyűlése
A társaság vezetőjének neve: Lovass Tibor - ügyvezető igazgató
A társaság vezetőjének címe: 9700 Szombathely, Géfin Gy. u. 22.
A társaság tevékenysége: Fő tevékenysége 92.20 Rádiós és televíziós tevékenység. Helyi televíziózás, amely a város lakosságának közérdekű tájékoztatását és szórakoztatását szolgálja.
Cégvezető díjazása: bruttó 600.000 Ft/hó, egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályat
IG tagok: -
IG díjazása: -
FB tagok: Vágvölgyi András
Farkas Csaba
Dr. Szűcsné Illa Valéria
FB díjazás: elnök, tagok: 29.000,-Ft

A társaság vezetőjének címe: 9900 Körmend, Hunyadi u. 4.
A társaság tevékenysége: Szombathely Megyei Jogú Város tulajdonában álló temetők fenntartása, üzemeltetése.
A társaság vezetőjének neve: Kiskós Ferenc - ügyvezető igazgató
Alapítói jogok gyakorlója: SZMJV Közgyűlése
FB díjazás: elnök: 55.000,-Ft, tagok: 45.000,-Ft
FB tagok: Kántás Zoltán, Vörös Lajos, Kelemen Krisztián
Önk. Tul. hányad (%): 100
E-mail: vmtv@t-online.hu
IG díjazása: -
IG tagok: -
Cégvezető díjazása: bruttó 600.000,-Ft, egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályat
A társaság megnevezése: Vas Megyei Temetkezési Kft.
Honlap: http://https://www.vasmegyeitemetkezes.hu/
Fax: +36 (94) 312-594
Telefon: +36 (94) 314-082
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Ferenczy István u. 1.

A társaság megnevezése: FALCO KC Szombathely Kft.
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Sugár u. 18.
Telefon: +36 (94) 506-109
Fax: +36 (94) 506-108
Honlap: http://www.falcokc.com/
E-mail: falco@falcokc.t-online.hu
Önk. Tul. hányad (%): 100
Alapítói jogok gyakorlója: SZMJV Közgyűlése
A társaság vezetőjének neve: Gráczer György - ügyvezető igazgató
A társaság vezetőjének címe: 9700 Szombathely, Géfin Gy. u. 18.
A társaság tevékenysége: Fő tevékenysége: 92.62 Egyéb sport tevékenység. Szombathely első osztályú kosárlabda csapatát működtető gazdasági társaság, melynek fő támogatója a többségi tulajdonú Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata.
Cégvezető díjazása: bruttó 600.000,-Ft, egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályzat
IG tagok: -
IG díjazása: -
FB tagok: Lendvai Ferenc
Kopcsándi József
Pankár Tibor
FB díjazás: elnök: 35.000,-Ft, tagok: 30.000,-Ft

A társaság megnevezése: Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Akacs Mihály utca 7.
Telefon: +36 (94) 319-289
Fax: .
Honlap: http://www.wssz.hu/
E-mail: toth.andras@wssz.hu
Önk. Tul. hányad (%): 100
Alapítói jogok gyakorlója: SZMJV Közgyűlése
A társaság vezetőjének neve: Jordán Tamás - ügyvezető igazgató
A társaság vezetőjének címe: 1145. Budapest, Colombus u. 59.
A társaság tevékenysége: A társaságot 2007. október 1-vel alapította Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a város önálló színházának működtetésére.
Cégvezető díjazása: bruttó 600.000,-Ft, egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályzat
IG tagok: -
IG díjazása: -
FB tagok: Kozma Norbert
Lendvai Rezső
Prisznyák Benjámin
FB díjazás: elnök, tagok: 20.000,-Ft

A társaság megnevezése: SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Welther Károly u.4.
Telefon: +36 (94) 314-575
Fax: +36 (94) 313-217
Honlap: http://www.szomhull.hu/
E-mail: info@szomhull.hu, pukler.geza@szova.hu
Önk. Tul. hányad (%): 90
Alapítói jogok gyakorlója: társaság taggyűlése
A társaság vezetőjének neve: Puklér Géza - ügyvezető igazgató
A társaság vezetőjének címe: 9951 Nádasd, Vasút u. 5/1. I/2.
Cégvezető díjazása: bruttó 100.000,-Ft, egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályat
IG tagok: -
IG díjazása: -
FB tagok: Molnár Miklós
Lendvai Ferenc
Dr. Nemény András
FB díjazás: díjazás nélkül

Programok

Kiemelt rendezvények: Adventi vásár Szombathely 2018

Időpont: 2018 November 23. (Péntek) 17:00

Vas Megyei Kosárlabda Bajnokság (Sport)

SZMSZC Gépipari és Informatikai Szakgimnázium tornaterme, Szombathely, Rohonci utca 10.
2018 November 28. (Szerda) 20:45

Még több Sport ...
Vas Megyei Kosárlabda Bajnokság (Sport)

Nagy Lajos Gimnázium tornaterme, Szombathely, Dózsa György utca 4.
2018 December 05. (Szerda) 20:20

Még több Sport ...
A 100 TAGÚ CIGÁNYZENEKAR jótékonysági ünnepi nagykoncertje (Zene/Koncert)

AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér
2018 December 09. (Vasárnap) 19:00

Még több Zene/Koncert ...
Legendás állatok – Grindelwald bűntettei 3D (mb) (12) (Mozi)

Cinema City, Savaria Plaza, Szombathely, Körmendi út
2018 December 09. (Vasárnap) 19:30

Még több Mozi ...

További programajánlatokért látogasson el a szombathelypont.hu weboldalra, vagy töltse le mobil alkalmazásunkat!

Adatok betöltése, kérem várjon...