INFO Tv. Közérdekű adatok megismerése A foglalkoztatottak Önkorm. irányítású szervek Önkorm. tulajdonú szervezetek Közszolgáltatások Az önkormányzat által alapított közalapítványok Alaptevékenység és hatáskör Az önkormányzat nyilvántartásai Nyilvános kiadványok Lapok Költségvetések, beszámolók Környezetvédelem Téli útüzemeltetési terv Közterületen elhelyezett térfigyelő kamerák Parkolás biztosítását célzó közszolgáltatás ellátása

Közszolgáltatások

Közszolgáltatások

Neve:

Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete

Székhelye: 9700 Szombathely, Wesselényi M. u. 4.
Elérhetősége:
Tel: +36 94/313-286, +36 30/399-8710
E-mail:

eu.kult@gesz.szombathely.hu

Neve: Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény
Székhelye: 9700 Szombathely, Bem J. u. 33.
Elérhetősége:
Tel: 06-94-501-551
Fax: 94/501-578
E-mail:

sebestyen.bianka@ebi.szombathely.hu

 

Web: www.bolcsodeszombathely.hu
Telephelyek:
Bokréta Bölcsőde 9700 Szombathely, Barátság u. 22.
Tel:(94) 501-568
Csodaország Bölcsőde 9700 Szombathely, Szűrcsapó u. 43.
Tel:(94) 501-224
Kuckó Bölcsőde 9700 Szombathely, Hadnagy u. 2.
Tel:(94) 501-221
Meseház Bölcsőde 9700 Szombathely, Fogaras u. 6.
Tel:(94) 505-640
Százszorszép Bölcsőde 9700 Szombathely, Váci M. u. 5.
Tel:(94) 501-227
Csicsergő Bölcsőde 9700 Szombathely, Bem J. u. 9.
Tel: (94)505-636
Neve: Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
Székhelye: 9700 Szombathely, Széll K. u. 4.
Elérhetősége:
Tel: +36 (94) 505-281
E-mail: szocialis94@paloskaroly.hu

Az étkeztetést, a házi segítségnyújtást és a jelzőrendszeresházi segítségnyújtást biztosító szakmai egységek

I. számú Szakmai Egység: 9700 Szombathely, Szőllősi stny. 36.
Vezető: Lőrincz Attiláné
Tel: +36 (94) 501-278
E-mail: 4korzet@paloskaroly.hu
II. számú Szakmai Egység: 9700 Szombathely, Domonkos u. 5.
Vezető: Baumanné Foki Zsuzsanna
Tel: +36 (94) 511-460; +36 (94) 511-461
E-mail: 1korzet@paloskaroly.hu
III. számú Szakmai Egység: 9700 Szombathely, Karmelita u. 2/c.
Vezető: Hende Tamásné
Tel: +36 (94) 330-757
E-mail: 2korzet@paloskaroly.hu
IV. számú Szakmai Egység: 9700 Szombathely, Gagarin u. 24.
Vezető: Radakovics Bernadett
Tel: +36 (94) 501-240; + 36 (94) 510-285
E-mail: 4korzet@paloskaroly.hu
IDŐSEK KLUBJA és
demens személyek nappali ellátása
III. sz. Szakmai Egység:

9700 Szombathely, Karmelita u. 2/C.
Vezető: Hende Tamásné
Tel: +36 (94) 314-185
E-mail: 2klub@paloskaroly.hu

IDŐSEK KLUBJA
IV. sz. Szakmai Egység:

9700 Szombathely, Gagarin u. 24.
Vezető: Meskó-Csépány Zsanett
Tel: +36 (94) 510-284; + 36 (94) 314-645
E-mail: 1klub@paloskaroly.hu

IDŐSEK KLUBJA
VII. sz. Szakmai Egység:

9700 Szombathely, Váci M. u. 1-3.
Vezető: Ferencsákné Rácz Zsuzsanna
Tel: +36 (94) 311-320
E-mail: 3klub@paloskaroly.hu

IDŐSEK KLUBJA
IX. sz. Szakmai Egység:

9700 Szombathely, Pozsony u. 47.
Vezető: Pálné Németh Adrienn
Tel: +36 (94) 500-501
E-mail: 5klub@paloskaroly.hu

IDŐSEK KLUBJA és
demens személyek nappali ellátása
X. sz. Szakmai Egység:

9700 Szombathely, Barátság u. 22.
mb.vezető: Koroknai Anikó
Tel: +36 (94) 314-574
E-mail: 4klub@paloskaroly.hu

Idősek átmeneti elhelyezését
biztosító SZAKMAI EGYSÉG:

9700 Szombathely, Pozsony u. 47.
Vezetője: Horváth Judit
Tel. és Fax.: +36 (94) 311- 696
E-mail: gondozohaz@paloskaroly.hu
Intézményi Csoport

9700 Szombathely, Széll K. u. 4.
Tel.: +36 (94) 505-429
Csoportvezető: Varga Ildikó

Családsegítő szolgálatok:
II. számú Családsegítő Szolgálat

9700 Szombathely, Domonkos u.5.
Szolgálatvezető: Sátori Margit
Központvezető: Kránitzné Réthy Anna
Tel.:+ 36 (94) 512-792
E-mail: domonkos@paloskaroly.hu

III. számú Családsegítő Szolgálat 9700 Szombathely, Kodály Z. u. 4.
Szolgálatvezető: Tóth Tímea
Tel.: +36 (94) 331-375
E-mail: olad@paloskaroly.hu
I. számú Családsegítő Szolgálat 9700 Szombathely, Szőllősi stny. 36.
Szolgálatvezető: Horváth Adrienn
Tel.: +36 (94) 501-612
E-mail: szollosi@paloskaroly.hu
Család- és Gyermekjóléti szolgálatok:
I. sz. Szakmai Egység:

9700 Szombathely, Szőllősi stny. 36.
Szolgálatvezető: Horváth Adrienn
Tel.: +36 (94) 501-612; + 36 (94) 501-613
E-mail: szollosi@paloskaroly.hu

II. sz. Szakmai Egység: 9700 Szombathely, Domonkos u. 5.
Szolgálatvezető: Sátori Margit
Tel.:+36 (94) 512-790; + 36 (94) 512-796
E-mail: domonkos@paloskaroly.hu
V. és VI. sz. Szakmai Egység: 9700 Szombathely, Kodály Z. u. 4.
Szolgálatvezető: Tóth Tímea
Tel.: +36 (94) 331-375
E-mail: olad@paloskaroly.hu
Helyettes szülői hálózat:
Helyettes szülői tanácsadó Takácsné Szécsi Tímea
Elérhetőség: (I. sz. Szakmai Egység) 9700 Szombathely, Szőllősi stny. 36.
Tel.: +36 (94) 501-612

Családok Átmeneti Otthona:
(VIII. sz. Szakmai Egység)

9700 Szombathely, Paragvári u. 86.
Vezető: Tóth Réka
Tel.: +36 (94) 501-672
E-mail: csao@paloskaroly.hu

FELADATOK

Köztisztasági feladatok

A város köztisztasági feladatait a Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. Városgazdálkodási Egysége látja el. Közterületek kézi és gépi takarítása, hóeltakarítás, síkosságmentesítés, illegális hulladéklerakások megszüntetése, települési hulladékszállítás és ártalmatlanítás, lim-lom akció lebonyolítása, hulladéklerakó udvar működtetése, közterületi hulladékgyűjtők ürítése és karbantartása, illemhelyek működtetése tófürdő és csónakázó tó üzemeltetése, stb. A tevékenységeket heti bontásban, előre beütemezett terv szerint hajtják végre az Önkormányzat által biztosított éves költségvetési keret terhére. A lakossági hulladékszállítás díjait a Közgyűlés hagyja jóvá. A szolgáltató köteles e díjakat alkalmazni az egyéni szerződéskötéskor. A közszolgáltatást kötelező igénybevételéről az 5/1996. (II. 29.) sz. önkományzati rendelet rendelkezik.

Elérhetőségük: Szombathely, Jászai Mari u. 2. Tel: 94/501950. Ügyfélfogadási idő: H-Cs : 7.00-15.00; P: 7.00-12.00

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. tv. 2.§-a alapján - figyelemmel a 27/1996. (XI.20.) BM rendeletben foglaltakra - megalkotta a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételére az 5/1997. (II.27.) sz. önkormányzati rendeletét. A város közigazgatási területe két kéményseprő körzetre lett felosztva, és ennek megfelelően két vállalkozó látja el a feladatokat. A város déli területén a Vas megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Kft., (Szombathely, Nárai u. 3. Tel: 94/506490; ügyfélfogadási idő: H-Cs: 7.00-16.00; P: 7-13.30),az északi részén pedig a Vasi Füstfaragók Kft (Szombathely, Szűrcsapó u. 23., Tel: 94/344490; ügyfélfogadás H-P: 9.00-17.00) végzi a szolgáltatást. Mindkét szolgáltatóval 2004. évben 5 éves időtartamra szóló közszolgáltatási szerződést kötöttünk. A kéményseprő-ipari díjakat az Önkormányzat határozza meg a szolgáltatók javaslatait figyelembe véve. A szolgáltatók a hatósági árakat nem léphetik túl, ugyanakkor díjkedvezmények adására jogosultak. Meg kell jegyezni, hogy a szolgáltatások között akadnak nem hatósági áras tevékenységek, mint például az építési hatósági eljárás során alkalmazandó szakvélemény-adási díj, mely szabadáras.

Temetkezés

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet rendelkezéseit figyelembe véve megalkotta a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 25/2000. (IX.28.) sz. helyi rendeletét. A köztemetők fenntartására, üzemeltetésére nemzeti értékhatárt elérő illetve meghaladó közbeszerzési eljárás lefolytatásának eredményeként a Vas Megyei Önkormányzati Vagyonkezelő KFT. Kegyeleti Ágazat (Szombathely, Ferenczy I. u. 1. Tel: 314082; ügyintézési idő: H-P: 7.15- 15.30; elhunyt elszállítása a nap bármely időszakában folyamatosan lehetséges) látja el az ezzel kapcsolatos teendőket. A közszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátását kegyeleti közszolgáltatási szerződés szabályozza. A rendelet mellékletében rögzített díjakat a Közgyűlés hagyja jóvá.

Lakossági folyékony hulladékszállítás

Szombathely város közigazgatási területén szennyvízcsatorna hálózattal nem rendelkező ingatlanokon keletkező települési folyékony hulladék összegyűjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezése a hatóságilag kijelölt (Szombathely, Újvilág u. végében lévő 10811/32. hrsz-ú területen kialakított szennyvíztisztító) telepre.

Szennyvízcsatornával el nem látott utcák: Kétrózsa köz egy része, Liliom utca egy része, Dr. Földes F. utcának a Szent Gellért utca és a Gábor Á. utca közötti szakasza, Középhegyi utca egy része, 11-es Huszár útnak az Öntő utca és a Munkácsy utca közötti szakasza, Áprily L. utca, Vadvirág utca és a Hatházak. Szennyvízcsatornával ellátott utcákban, ahol az ingatlanok még nincsenek rákötve a hálózatra, az ingatlan tulajdonosa a települési folyékony hulladék összegyűjtéséről, szállításáról és ártalommentes elhelyezéséről szóló 27/2000. (IX. 28.) számú önkormányzati rendeletet 5. §. (1) bekezdése szerint egy éven belül köteles rácsatlakoztatni szennyvíz-elvezető csövét a gerinchálózatra. A közszolgáltatás ellátására kiírt pályázat bírálata alapján Szombathely közigazgatási határán belül ezt a tevékenységet Sárvár Pannon-Víz KFT. látja el, a fent megnevezett rendeletben rögzített díjnak megfelelően.

Elérhetősége: Sárvár, Csallóköz u. 4. Tel: 06-30/3376191

Egyéb feladatok:

Vállalkozói szerződés keretén belül, közbeszerzési pályázaton elnyert egyéb feladatot (parkfenntartás) ellátó cég:

 

Neve: Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft.
Tevékenység: Zöldterület-fenntartási feladatok
2011. január 1-től a város teljes területén a parkfenntartással kapcsolatos feladatokat a Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. végzi. A parkfenntartással kapcsolatos bejelentéseket, kérelmeket a parkfenntartóhoz közvetlen (írásban, telefonon) kell bejelenteni.
Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft.
Cím: 9700 Szombathely, Jászai Mari utca 2.
E-mail: info@szptkft.t-online.hu
Telefonszám: 94/ 314-234
Kiss Dávid ügyvezető
Horváth Péter parkfenntartási vezető
Panaszbejelentés: Ügyfélszolgálat:
Hétköznap 7-16 óráig
Telefonszám: 94/ 314-234
Rendkívüli esetekben:
30/ 984 1321 Kiss Dávid ügyvezető
30/984 1329 Horváth Péter parkfenntartási vezető
Alkalmazott jogszabályok: 25/1997.(IX.25) sz. rendelet környezetvédelem helyi szabályozásáró

 

Programok

Zene/Koncert: St. Martin-koncert

Helyszín: Herényi Szent György templom, Szombathely, Béke tér 1.
Időpont: 2019 Augusztus 02. (Péntek) 19:00

Nemzetközi Bartók Szeminárium és Fesztivál (Zene/Koncert)

Bartók Terem (Savaria Szimfonikus Zenekar koncerthelyszíne), Szombathely, Rákóczi F. u. 3.
2019 Július 12. (Péntek) 10:00

Még több Zene/Koncert ...
Toy story 4 (6) 2D (Mozi)

Cinema City, Savaria Plaza, Szombathely, Körmendi út 52-54
2019 Július 21. (Vasárnap) 10:45

Még több Mozi ...
A kis kedvencek titkos élete 2. (2D) (Mozi)

AGORA - Savaria Filmszínház, Szombathely, Mártírok tere 1.
2019 Július 21. (Vasárnap) 11:00

Még több Mozi ...
Pókember: Idegenben (12) (2D) (Mozi)

Cinema City, Savaria Plaza, Szombathely, Körmendi út 52-54
2019 Július 21. (Vasárnap) 11:10

Még több Mozi ...

További programajánlatokért látogasson el a szombathelypont.hu weboldalra, vagy töltse le mobil alkalmazásunkat!

Adatok betöltése, kérem várjon...