INFO Tv. Közérdekű adatok megismerése A foglalkoztatottak Önkorm. irányítású szervek Önkorm. tulajdonú szervezetek Közszolgáltatások Az önkormányzat által alapított közalapítványok Alaptevékenység és hatáskör Az önkormányzat nyilvántartásai Nyilvános kiadványok Lapok Költségvetések, beszámolók Környezetvédelem Téli útüzemeltetési terv Közterületen elhelyezett térfigyelő kamerák Parkolás biztosítását célzó közszolgáltatás ellátása

A foglalkoztatottak

A foglalkoztatottak

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének többször módosított 3/2018. (II.21.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről alapján:

Vezető tisztségviselők létszáma: 4 fő

 • vezető tisztségviselők illetménye (éves): 44.568 e Ft

 • főállású polgármester költségtérítése (éves): 1.795 e Ft
  (A jogosultságot, a mértékét és a kifizetés gyakoriságát az Mötv. 71. § (6) bekezdése határozza meg.)

 • főállású alpolgármesterek költségtérítése (éves): 4.847 e Ft

 • (A jogosultságot, a mértékét és a kifizetés gyakoriságát az Mötv. 80. § (3) bekezdése határozza meg.)

 

Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma (státusz): 234,5 fő

 

Személyi juttatás előirányzata (éves): 1.160.716 e Ft

 • ebből vezetők illetménye (éves):  205.105 e Ft

 

Alkalmazottaknak nyújtott rendszeres juttatás:

 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § felhatalmazása alapján a jegyző 2018. évben a Cafeteria-keret nagyságát bruttó 200.000,- Ft/fő/év összegben határozta meg, mely tartalmazza a munkáltatót terhelő közterheket is.

 • bankszámla hozzájárulás: a Polgármesteri Hivatalban és a Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 17/2012. (IV. 5.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése alapján

Alkalmazottaknak nyújtott egyedi munkáltatói döntést igénylő nem rendszeres juttatások:

 • lakásépítési, lakásvásárlási és lakáskorszerűsítési támogatás adható
  A munkáltatói támogatás kamatmentes és visszatérítendő.

 • illetményelőleg: 1995. évi CXVII. törvény 72. § (4) bekezdés g) pont alapján megállapított mértéket nem haladhatja meg.

 • pénztárosok juttatása: a juttatás mértéke havonta a mindenkori köztisztviselői illetményalap 15 %-a.

céljuttatás: (Kttv. 154. § (2) bekezdés) célfeladat jellegétől függően.

Adatok betöltése, kérem várjon...