TOP fejlesztések Városrehabilitáció Nagyberuházások Intézményi fejlesztések Egyéb fejlesztések Eladó, kiadó ingatlanok Felnőttképzés

TOP fejlesztések

Maros és Pipitér óvoda energetikai korszerűsítése" TOP-6.5.1-16-SH1-2018-00001

  Projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-SH1-2018-00001 A projekt célja és rövid összefoglalása: A TOP-6.5.1-16-SH1 Felhívás keretében támogatást nyert, a ,,Maros és Pipitér óvoda energetikai korszerűsítése" című projekt az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon (Szombathely,...

Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola energetikai korszerűsítése" TOP-6.5.1-16-SH1-2018-00002

Projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-SH1-2018-00002 A projekt célja és rövid összefoglalása: Az ,,Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola energetikai korszerűsítése" című projekt az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon (Szombathely, 3785/33 hrsz.) valósul meg. Az épület fenntartója az Innovációs...

Új Egészségügyi Alapellátó Központ Kialakítása TOP-6.6.1-16-SH1-2018-00001

Projekt azonosítószáma: TOP-6.6.1-16-SH1-2018-00001 A projekt célja és rövid összefoglalása: A projekt keretében egy újonnan épülő alapellátó központ kerül megépítésre a Markusovszky L. u. 8. sz. alatti ingatlanon, koncentrálva a város jelenleg több pontján üzemelő egészségügyi alapellátás szolgáltatásait...

Kiskar utcai orvosi rendelők felújítása TOP-6.6.1-16-SH1-2018-00002

Projekt azonosítószáma: TOP-6.6.1-16-SH1-2018-00002 A projekt célja és rövid összefoglalása: A projektben a megvalósuló infrastrukturális beruházás célja, hogy a régió egészségügyi ellátásának tekintetében bekövetkezett változásokhoz igazodva egy magasabb színvonalú ellátást biztosítson. A felújításra...

Schrammel Imre életművének méltó elhelyezése Szombathelyen

Projekt azonosítószám: TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00004 A projekt célja a Schrammel Imre, szombathelyi születésű Kossuth-díjas keramikus által felajánlott képzőművészeti alkotások méltó elhelyezése, turisztikai célú hasznosítása a bemutatás feltételeinek biztosításával. Az életmű elhelyezése - az alkotó és...

Képtár turisztikai célú felújítása

Projekt azonosítószám: TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00001 A projekt célja és rövid összefoglalása: A Szombathelyi Képtár 1985-ben nyílt meg. Létrehozását egy alapítvány kezdeményezte, melynek utóda ami a mai napig támogatja az itt folyó munkát, rendezvényeket szervez, a könyvtárat, egyes kiállításokat...

Savaria Jövőjéért közösségfejlesztés

Projekt azonosítószám: TOP-7.1.1.-16-2017-00101   A projekt célja és rövid összefoglalása: A helyi közösségek által irányított, helyi fejlesztéseket lehetővé tevő új Európai Uniós támogatási lehetőség kihasználása érdekében megalakult a Savaria Jövőjéért Helyi Közösség, amelyben szombathelyi...

Víztorony és környezetének turisztikai célú fejlesztése

  Projekt azonosítószám: TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00003 A projekt célja és rövid összefoglalása: A Víztorony 1926-ben készült vasbeton tartószerkezettel és vasbeton víztározó medencével. Használata 1978-ban megszűnt. A beruházás során az állagmegőrzésen túlmenően a Víztorony teljes felújítása...

MEGÚJULÓ SZOMBATHELY – TISZTA ENERGIA SAJÁT ERŐBŐL

  (TOP-6.5.2-15-SH1-2016-00001) A projekt célja és rövid összefoglalása: Szombathely Megyei Jogú Város a fenntartható fejlődéshez szeretne hozzájárulni a villamos energia fogyasztás-, az épületenergia és az üzemanyag felhasználás csökkentésével, valamint a megújuló energiák arányának emelésével...

Százszorszép Bölcsőde és Mocorgó Óvoda fejlesztése Szombathelyen

Projekt azonosítószám: TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00003 A projekt célja és rövid összefoglalása: A projekt keretében a szombathelyi Százszorszép Bölcsőde és Mocorgó Óvoda infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése valósult meg, melynek köszönhetően a közszolgáltatások minőségének színvonala emelkedik....

Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen

  Projekt azonosítószám: TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00005 A projekt célja és rövid összefoglalása: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 1987. évben alapította meg a Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi-t (Szombathely, Bem J. u. 33.), mint egyesített intézményt, azzal...

Szombathely, Sárdi-ér úti terület alapinfrastruktúrájának kiépítése

  Projekt azonosítószám: TOP-6.1.1-15-SH1-2016-00002 A projekt célja és rövid összefoglalása: Szombathely várost elkerülő körgyűrű dél-keleti része mellett terül el a Claudius Ipari és Innovációs Park (CIIP) 185 hektáron. A terület 1997 óta ad helyet a város legnagyobb vállalatai részére, s ma már...

Szombathely Szent László király utcai felhagyott iparterület fejlesztése

Projekt azonosítószám: TOP-6.3.1-15-SH1-2016-00001  A projekt célja és rövid összefoglalása: A projekt keretében történő fejlesztés célja a szombathelyi, Szent László király utcában található, 5487/28 helyrajzi számú barnamezős ipari terület funkcióváltással (sport, kereskedelmi és szolgáltató...

Szombathely Megyei Jogú Város közúthálózati elemeinek gazdaságfejlesztési célú megújítása

Projekt azonosítószám: TOP-6.1.5-15-SH1-2016-00001 A projekt célja és rövid összefoglalása: Szombathely a lakóterület és ipari elhelyezkedését tekintve úgynevezett kétpólusú város. A lakóterületek és a munkaerőt igénylő és munka lehetőséget biztosító ipari területek térben távol helyezkednek el...

Gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési partnerség a Szombathelyi járás területén

Projekt azonosítószám: TOP-6.8.2-15-SH1-2016-00001 A projekt célja és rövid összefoglalása: A magyar kormány az uniós célkitűzésekkel összhangban a foglalkoztatás bővítését tűzte ki stratégiai célul, hogy versenyképes hazai munkaerő-piac alakuljon ki és jelentős mértékű munkahelyteremtés valósuljon meg....

Szombathely Megyei Jogú Város kerékpárosbarát fejlesztése

Projekt azonosítószám: TOP-6.4.1-15-SH1-2016-00001 a projekt célja és rövid összefoglalása: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.4.1-15 számú, a ,,Fenntartható városi közlekedésfejlesztés" tárgyú felhívására támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2016. szeptember 22. napon...

A szombathelyi Sportliget fejlesztése

Projekt azonosítószám: TOP-6.3.2-15-SH1-2016-00001 ,,A szombathelyi Sportliget fejlesztése" című európai uniós finanszírozású projekt keretében a kivitelezési munkák elvégzésére vonatkozó vállalkozói szerződés aláírásra került. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata jóvoltából a Terület- és Településfejlesztési...

A szombathelyi Északi Iparterület fejlesztése

  Projekt azonosítószám: TOP-6.1.1-15-SH1-2016-00001 A projekt célja és rövid összefoglalása: A projekt megvalósítása során a Szombathely közigazgatási területén fekvő, a város észak-keleti részén elhelyezkedő, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonában lévő 019/8 helyrajzi...

Szociális városrehabilitáció II. ütem

  Projekt azonosítószám: TOP-6.7.1-15-SH1-2016-00001  A projekt célja és rövid összefoglalása: Az Óperint városrészen és környékén kijelölt akcióterület Szombathely társadalmi-fizikai-gazdasági szempontból leszakadással fenyegetett településrésze, melynek fizikai-, infrastrukturális állapota...

Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az Óperint városrészen

  Projekt azonosítószám: TOP-6.9.1-15-SH1-2016-00001 A projekt célja és rövid összefoglalása: A ,,Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az Óperint városrészen" című projekt keretében az Óperint városrészen kijelölt akcióterületen a városi és közösségi funkciókkal való ellátottság...

Egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése

Projekt azonosítószám: TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00005   A projekt célja és rövid összefoglalása: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015 áprilisában fogadta el a város Klímavédelmi és energiai stratégiáját. A stratégiai dokumentum célkitűzései közé tartozik az üvegház hatású gázok kibocsátásának...

Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen

Projekt azonosítószám: TOP-6.6.2-15-SH1-2016-00001  A projekt célja és rövid összefoglalása: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a város két jelentős, a szociális szférában kiemelkedő intézményével együttműködve valósítja meg a projektet, mely által a város szociális alapszolgáltatásainak...

AGORA központ energetikai korszerűsítés

  Projekt azonosítószám: TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00002 ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY          Befejeződött az agora központ energetikai korszerűsítése   Sikeres városi fejlesztés zárult, befejeződött az ,,Agora Központ energetikai korszerűsítése" című projekt. A Terület- és Településfejlesztési...

Neumann János Általános Iskola felújítása

  Projekt azonosítószám: TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00003 ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY      Befejeződött a Neumann János Általános Iskola felújítása   Sikeres városi fejlesztés zárult, befejeződött a ,,Neumann János Általános Iskola felújítása" című projekt. A Terület- és Településfejlesztési...

Óvodák energetikai korszerűsítése

  Projekt azonosítószám: TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00004 ZÁRÓ  SAJTÓKÖZLEMÉNY          Befejeződött az óvodák energetikai korszerűsítése   Sikeres városi fejlesztés zárult, befejeződött a ,,Óvodák energetikai korszerűsítése" című projekt. A Terület- és Településfejlesztési...

Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése

  Projekt azonosítószám: TOP-6.3.3-15-SH1-2016-00001 A projekt célja és rövid összefoglalása: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának belterületi csapadékvíz elvezetési,- gazdálkodási rendszerének fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár-,...

Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása

  Projekt azonosítószám: TOP-6.1.3-15-SH1-2016-00001  A projekt célja és rövid összefoglalása: A Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében megjelent TOP-6.1.3-15 sz. pályázati konstrukcióban sikeresen pályázott Szombathely Megyei Jogú Városa. A projekt lehetőséget ad helyi...

Óvoda fejlesztések Szombathelyen

Projekt azonosítószám: TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 A projekt célja és rövid összefoglalása: Szombathely MJV Önkormányzata mindig előtérben tartotta az óvodai nevelés kérdését. Az elmúlt évtizedekben a városban egyre gyarapodott az óvodák száma, igazodva az igényekhez, így több kisebb, az adott körzetben...

Weöres Sándor és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen

Projekt azonosítószám: TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00004 A projekt célja és rövid összefoglalása: Szombathely MJV Önkormányzata mindig előtérben tartotta az óvodai nevelés kérdését. Az elmúlt évtizedekben a városban egyre gyarapodott az óvodák száma, igazodva az igényekhez, így több kisebb, az adott körzetben...

Programok

Sport: Falco KC Szombathely - Egis Körmend

Helyszín: Sugár úti Sportcentrum Arena Savaria, Szombathely, Sugár út 18.
Időpont: 2019 Június 18. (Kedd) 18:30

John Wick: 3. felvonás- Parabellum (mb) (18) (Mozi)

AGORA - Savaria Filmszínház, Szombathely, Mártírok tere 1.
2019 Június 04. (Kedd) 20:30

Még több Mozi ...
BRINGÁRA SZOMBATHELY ! (Sport)

Fedett Uszoda és Termálfürdő, Szombathely, Bartók Béla körút 41.
2019 Június 15. (Szombat) 08:50

Még több Sport ...
NYÁRI SPORTTÁBOR!!! (Gyerekeknek)

Városligeti Sporttelep, Szombathely, Markusovszky utca 6.
2019 Június 17. (Hétfő) 08:00

Még több Gyerekeknek ...
DIGITÁLIS KUTATÓK / AGORA – KÖLYÖKIDŐ (Gyerekeknek)

AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
2019 Június 17. (Hétfő) 09:00

Még több Gyerekeknek ...

További programajánlatokért látogasson el a szombathelypont.hu weboldalra, vagy töltse le mobil alkalmazásunkat!

Adatok betöltése, kérem várjon...